Souvislost mezi terorismem a změnami klimatu? Leckde zřejmá už dnes

Petr Jedlička, Radek Kubala

Dopady klimatických změn usnadňují již nyní působení extremistickým skupinám v Nigérii nebo Afghánistánu. Podle tematické studie think-tanku Adelphi zpracované pro německou diplomacii se přitom bude situace zhoršovat.

Častější sucha, přírodní katastrofy, nedostatek vody či potravin a další jevy spojované s rozvratem stabilního klimatu posílí v budoucnosti extremistické ozbrojené skupiny v chudších částech světa, a v důsledku přispějí i k nárůstu terorismu. K takovému závěru dospívá komplexní studie, jíž si objednalo německé ministerstvo zahraničí minulý rok u specializovaného berlínského think-tanku Adelphi. Zveřejněna byla před několika týdny.

Autoři dokumentu dokládají, že ve zhoršujících se přírodních podmínkách a při vyšší četnosti extrémního počasí je pro extremistické ozbrojené skupiny snazší kontrovat určitá území a získávat nové bojovníky a služebníky. Uvádějí přitom řadu příkladů z působení skupin jako ISIS, Boko Haram nebo Al-Kajdá na Blízkém východě, v Afghánistánu a ve střední Africe, které jejich závěry ilustrují.

„Čím jsou zdroje vzácnější, tím větší moc mají lidé, kteří je ovládají. Speciálně v místech, kde jsou místní na přírodních zdrojích existenčně závislí,“ uvedl pro Guardian Lukas Rüttinger, jenž se na přípravě studie podílel.

Autoři připomínají, že zatím nelze odpovědně říci, že změny klimatu terorismus přímo způsobují. Prokazatelně ale již dnes pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém se daří terorismu růst, a zároveň zvyšují riziko ozbrojených konfliktů.

Konkrétní příklady

Z konkrétních případů, kde je souvislost mezi nárůstem vlivu teroristických skupin a změnami klimatu zřejmá už dnes, se věnuje materiál podrobněji situaci v okolí Čadského jezera a na severovýchodě Nigérie, v Sýrii, Iráku a také v Afghánistánu.

V nigerijském případě se změny klimatu podepsaly na migraci pasteveckých etnik do jižnějších oblastí, kde dříve žily jen zemědělské populace, a na následném napětí. Vysychání vodních zdrojů v oblasti Čadského jezera navíc usnadňuje působení milicím Boko Haram, které kontrolují přístup ke zbývajícím zdrojům.

V syrsko-iráckém případě je zase dokládáno, jak sucho v Sýrii přispělo v občanské válce, jak ISIS s pomocí kontroly nad přehradní nádrží ovládl okolí Ramadí nebo jak v Rakká zavedl zvláštní daň z vody, která mu pomáhá financovat jeho aktivity.

V Afghánistánu se pak dle autorů podílí na zvyšování napětí snižující se množství dešťů a rozšiřování pouštních oblastí.

Mezinárodní skupina vojenských expertů GMACCC, která se od roku 2009 zabývá souvislostmi mezi bezpečnostními riziky a právě změnami klimatu, zároveň varuje, že zvyšující se dopady klimatických změn způsobí v blízké budoucnosti také velké migrační vlny. Proměňující se klima je dle GMACCC největší hrozbou jednadvacátého století.

Další informace:

The Guardian Climate change will fuel terrorism recruitment, report for German foreign office says

EurActiv.com Climate change exacerbates threat of terrorism

India.com Climate crisis helps foster terrorism: Report

ClimateChangeNews.com Boko Haram terrorists thriving on climate crisis: report