Deník Referendum uzavřel smírem spor s Pavlem Tykačem

Redakce DR

V rámci smírného urovnání sporu se vydavatel Deníku Referendum uhlobaronovi omluví kvůli chybnému kontextu, v němž byl v článku publikovaném před dvěma lety označen za tuneláře. Tykačův obsáhlejší profil připravíme.

Vydavatel Deníku Referendum se rozhodl ukončit smírně spor s uhlobaronem Pavlem Tykačem. Ten žaloval naše noviny kvůli tomu, že jsme jej v komentáři Josefa Patočky v roce 2015 mylně označili za osobu, která vytunelovala Mosteckou uhelnou. Vydavatele k rozhodnutí omluvit se vedly dvě okolnosti: naše vlastní chyba, která spor od počátku znepřehledňovala, a jeho nepříznivý vývoj.

Sporná pasáž vyšla v komentáři k odvolání ministra Chládka, v němž Pavel Tykač nebyl hlavní sledovanou postavou. Autor v komentáři argumentoval pro odvolání ministra Mládka kvůli jeho snaze o prolomení limitů těžby.

V tomto kontextu mylně označil Pavla Tykače a Jana Dienstla za osoby, které vytunelovaly Mosteckou uhelnou. Ve skutečnosti byl Pavel Tykač v dané době trestně stíhán za podíl na  „vytunelování“ CS Fondů. Na základě žádosti Pavla Tykače o omluvu jsme text upravili v tomto smyslu. Trestní stíhání Tykače bylo ovšem následně pro důkazní nouzi zastaveno.

Pavel Tykač. Jeho profil připravujeme. Repro DR 

Po upozornění na chybné označení společnosti, které se tunelování týkalo, jsme text opravili a místo Mostecké uhelné uvedli CS Fondy. Pavel Tykač ovšem tuto opravu bral od počátku jako provokaci a obrátil se na soud Požadoval vypuštění celé věty o tunelování, zveřejnění omluvy a 100 tisíc korun (finanční kompenzaci následně v průběhu soudního řízení snížil na 10 tisíc korun). Přesvědčení vydavatele, že svoboda projevu musí chránit právo označovat na základě známých skutečností Pavla Tykače za tuneláře, hájil advokát Vítězslav Dohnal v obsáhlém podání soudu řadou argumentů, o jejichž správnosti jsme nadále přesvědčeni.

V podání právního zástupce Deníku Referendum se psalo mimo jiné: „Žalovaný publikoval předmětný výrok v době, kdy probíhalo opětovně trestní stíhání žalobce. O obnově trestního stíhání žalobce média široce informovala. Z médií byly známy i informace o tom, že k obnově řízení vedly výpovědi svědků, kteří potvrdili, že žalobce se na vyvádění aktiv z CS fondů podílel. Při veřejné známosti takových informací pak nebyl předmětný výrok způsobilý do práv na ochranu osobnosti žalobce zasáhnout.“

Prvoinstanční soud ovšem argumentaci Deníku Referendum nepřijal a žalobě vyhověl. V průběhu odvolacího řízení jsme se rozhodli přistoupit na smír, v jehož rámci zveřejňujeme omluvu a stáhneme odstavec z článku, v němž netvořil stěžejní argumentační linii. Rozhodujícím argumentem k ústupku je okolnost, že všechny další instance soudního sporu by navíc byly kontaminovány počátečním omylem autora textu a také faktem, že informace o tunelování CS Fondů nebyla v textu vysvětlena.

Omluva bude v souladu s podmínkami smíru viset po třicet dní na titulní straně Deníku Referendum. Věc pro nás tímto uzavřena není. Vydavatel Deníku Referendum ji bere jako závazek zpracovat důkladný portrét Pavla Tykače.

Jedná se o třetí ukončený spor na ochranu osobnosti či pro poškození dobrého jména právního subjektu, který Deník Referendum vedl. Oba předchozí případy, spor s podnikatelem Varmužou a spor s firmou Marbes, skončily vítězstvím Deníku Referendum.

  Diskuse
  May 30, 2017 v 6.26
  Závidíme úspěšným duši?
  Chudák poctivec Tykač a jeho rodina! Teď se jim určitě začne šťourat v minulosti nějaká žena, která nemá duši.

  Stříbrným větrem ošleháni, po každé ráně osudu navzdory závistivcům úspěšní zas vstanou:

  http://media.rozhlas.cz/_download/3369157.mp3
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3369157
  JN
  May 30, 2017 v 12.46
  Právní kultura
  „Žalovaný publikoval předmětný výrok v době, kdy probíhalo opětovně trestní stíhání žalobce. (...) Při veřejné známosti takových informací pak nebyl předmětný výrok způsobilý do práv na ochranu osobnosti žalobce zasáhnout.“

  ------------------------------

  Aby bylo jasno, já pana Tykače nehájím.

  Uvedená argumentace právního zástupce Deníku Referendum mi jen připadá dost podivná. Pokud bychom to zobecnili, znamenalo by to snad, že pokud je někdo trestně stíhán například pro podezření z vraždy a případ je navíc veřejně znám, opravňuje to média k tomu, aby o podezřelém psala jako o vrahovi?

  A navíc bychom ještě tvrdili, že takové výroky nejsou způsobilé zasáhnout do práv na ochranu osobnosti podezřelého, protože už je to stejně profláknuté?