Jak se opravdu zastat čínského disidenta

Jan Šícha

Podnět někdejších chartistek a chartistů premiérovi Sobotkovi, aby se zastal čínského disidenta Liou Siao-po, zatím zůstává bez odpovědi. Co vůbec může oslovený premiér udělat?

V Číně je devátým rokem nespravedlivě vězněn nositel Nobelovy ceny z roku 2010 Liou Siao-po. Jedenáct let vězení dostal, protože připravoval po československém vzoru Chartu 08. Čínský politický vězeň je původně literární kritik. I řada našich chartistů se k odporu proti komunistickému režimu dostala důsledným myšlením, tvorbou, která u režimu narazila, odmítnutím autocenzury.

Jak jsme informovali v Deníku Referendum, skupina asi sto padesáti signatářek a signatářů Charty 77 se obrátila na premiéra Bohuslava Sobotku, aby se zastal člověka, jehož osud nám zní povědomě, a za kterého se u nás v minulosti dost lidí už zasazovalo. Premiér jim dosud neodpověděl a našim novinám zatím nesdělil, zda tak hodlá učinit.

Položme si otázku, jak může oslovený premiér vyhovět. Chartisté mají pravdu, že se disidenta a disidentů má česká vláda zastávat. V případě pana Liou Siao-po je asi nejlepší jeho životní pojistkou Nobelova cena.

Chartisté mají pravdu, že se disidenta a disidentů má česká vláda zastávat. Repro DR

Pan premiér může na vládě iniciovat, aby Česká republika poslala diplomatickou nótu. Někdy se to dělá a příjemcům se pošeptá, že se tím nemíní od desetimilionové země snaha zrušit Číňanům jejich politický režim. Jakkoli si dost lidí v České republice myslí a smí si myslet, že by si to čínský režim zasloužil. Číňané jsou na alibismus ze strany demokratických vlád zvyklí, takže by to asi vydrželi.

Jinou možností je finanční pomoc rodině vězněného. Další možností je deklarativní usnesení české vlády ve smyslu: „Vláda se seznámila s případem pana Liou Siao-po, nositele Nobelovy ceny, a na podnět někdejších signatářek a signatářů Charty 77 s ním vyjadřuje solidaritu a hlubokou účast.“ Lidovci ve vládě by pak po svém zvyku škrtli formulaci „signatářek a signatářů“. Jakékoli prohlášení by ale vypadalo jako s křížkem po funuse, protože pan Liou Siao-po dostal řadu dalších ocenění v celém světě.

Vůbec nejlepší by bylo podniknout něco na úrovni Evropské unie. Tam se Česká republika těší mimořádné oblibě poté, co odmítla uprchlické kvóty. Vzhledem k tomu, že nám vláda neodpověděla, můžeme jí vymýšlet řešení, třeba si nějaké osvojí.

Na druhou stranu, když vláda zatím mlčí, protože možná konzultuje se sinology a s ambasádou v Pekingu, dovolujeme si položit signatářkám a signatářům Charty 77 otázku, jak by si to, co by podle nich měl premiér Sobotka udělat, představovali oni sami. Charty před listopadem 1989 se nikdo neptal, což se tímto může změnit. Dokumenty Charty 77 často obsahovaly návod k nápravě. Jak tentokrát?

Otázka je míněna vážně. Víme, jak panu Liou Siao-po efektivně pomoci? Veďme o tom veřejnou debatu. Čínská ambasáda v Praze to jistě obratem ve svém monitoringu tisku pošle domů, a už tímto faktem panu Liou Siao-po trochu pomůžeme.

Vnitropolitické aspekty zastání se čínského disidenta

Dopis chartistek a chartistů premiérovi zaštítil pan Daniel Kroupa. Řekněme rovnou, že by mohl být jedním z možných kandidátů na prezidentskou funkci. Není také nejmladší, ale vedl politickou stranu, je to prokazatelně intelektuální a morální autorita. Volba by se zas konala mezi Chartou 77 a bolševickým Prognostickým ústavem. Není-li k dispozici jiný výběr, volím Chartu.

Dopis se může také zvrhnout v moralistní blbnutí na politické scéně. Pan premiér má určitou slabinu v zacházení se symbolickou řečí ve veřejném prostoru. Může se stát, že si zas zašlape v porcelánu.

Jeho kolega ve vládě, ministr kultury Daniel Herman, podle názoru řady lidí zas neovládá nic jiného, než symbolickou řeč směřovanou do veřejného prostoru. Pan ministr má navíc hlavní kompetenci v antikomunismu, také protože si na ministerstvo ze svého předešlého pracoviště v ÚSTR přivedl prý několik desítek lidí. Nyní už jsou jistě kryti služebním zákonem, takže máme ÚSTRy nejméně dva, ale spíše alespoň čtyři.

V Číně je devátým rokem nespravedlivě vězněn nositel Nobelovy ceny z roku 2010 Liou Siao-po. Česká Republika by se ho měla zastat. Vyplývá to ze zájmu o lidská práva, který patří k nejlepším tradicím země. Současná česká vláda se stará také o další generace lidských práv, jako jsou sociální a ekologická.

Největší příležitostí důsledně se zastat lidských práv v poslední době byla vlna uprchlíků. Právo na asyl pro lidi z válečných oblastí patří k těm základním. Nejlepší příležitostí jednat v duchu Charty 77 je všímat si slabých, menšin, ekologie, dodržování zákonů a jejich kvality.

Je dobře, že se někdejší chartisté ozvali. Jejich hlas může pomoci oběti politické perzekuce v Číně i ke kultivaci české veřejné debaty. V duchu Charty 77 z mého pohledu v mém okolí dnes nejdůsledněji jedná iniciativa Hlavák, která se aktivně, nikým nežádána, zastala uprchlíků.

    Diskuse
    IH
    January 30, 2017 v 11.24
    O osobách pro roli nevhodných, vhodnějších a nejvhodnějších
    Signatáři CH77 mají podobně jako všichni občané právo obrátit se jednotlivě či skupinově na premiéra, přičemž právě v jejich případě je žádost o intervenci ve prospěch čínského disidenta přirozená a správná. Chartisté se však právě tak jako na předsedu vlády mohli obrátit na jiné čelné politiky. Pokud by si vybrali ministra kultury, nešlo by zajisté o šťastný krok. Adresování výzvy premiérovi je zajisté příhodnější, ale nejlepší bylo adresovat výzvu celé čtveřici nejvyšších ústavních činitelů, která ne tak dávno projevila vůči čínské reprezentaci vstřícnost vskutku mimořádnou. Její slovo by tedy nebylo nyní od věci. Jinou možností bylo apelovat na samotného prezidenta, který má k současné Číně postoj, jak to říci?, takřka družební a může se tedy snad na jistou obapolnost vztahu spolehnout. Prezident by mohl cítit přímo pokušení vyzkoušet si, zda i o něm snad v Číně neplatí něco podobného, co cítil a prý řekl Jan Masaryk po návratu od Stalina v roce 1947.