Správa úložišť chce prodloužit zkoumání sedmi lokalit, hrozí spory s obcemi

Jaroslav Bican

Správa úložišť radioaktivních odpadů požádala Ministerstvo životního prostředí o prodloužení zkoumání na sedmi lokalitách o dva roky. Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující obce dotčené přípravou úložiště rozhodnutí kritizuje.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v úterý oznámila starostům obcí v sedmi lokalitách vytipovaných pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva, že požádala Ministerstvo životního prostředí o prodloužení doby platnosti stanovených průzkumných území na sedmi lokalitách o další dva roky. Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující sedmnáct obcí a jedenáct spolků dotčených přípravou úložiště vyhořelého jaderného paliva vyjádřila hluboké znepokojení, že stát opět mění své postupy.

Důvodem má být, že se SÚRAO nepodařilo v termínu platnosti do konce roku 2016, který si samo navrhlo, uskutečnit většinu naplánovaných prací. Platforma proti hlubinnému úložišti poukazuje na to, že postup správy úložišť tak popírá červencovou informaci ministra průmyslu a obchodu Mládka, že na lokalitách, kde obce podaly žaloby proti stanoveným průzkumným územím, nebude hledání úložiště pokračovat.

Žaloby na všech lokalitách podalo osmnáct obcí a šest spolků. Podle platformy se nedá předpokládat, že budou s prodloužením průzkumů souhlasit, je tedy pravděpodobné nové kolo vleklých sporů. „Po prohlášeních pana ministra Mládka z léta jsme očekávali, že nám nejprve představí cestu, kterou se ministerstvo bude chtít v dané problematice ubírat. Ale zpráva SÚRAO opět potvrzuje letitý postoj této instituce k obcím a občanům v lokalitách - na nic se vás nebudeme ptát a rozhodovat budeme bez vás,“ uvedl mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Petr Klásek.

A dodal: „Opět neplatí sliby, že bez souhlasu obcí se nebude dále zkoumat. Opět zajímavé načasování zásadního správního řízení do vánočních a novoročních svátků.“ Podle platformy se možná také jedná o svéráznou odpověď starostům od ministra Mládka, který si nechal od obcí zaslat do konce září odpovědi na otázky o možné další spolupráci při vyhledávání úložiště. Na jeho reakci totiž stále čekají.

Platforma rovněž upozorňuje na to, že krok SÚRAO díky svému načasování odporuje státem proklamované transparentnosti, protože obce i aktivní občané budou muset svá stanoviska vytvářet v čase vánočních svátků a novoročního volna. „Zájem a cíl Platformy proti hlubinnému úložišti je předcházet podobným přehlíživým postupům SÚRAO, které předvádí. Nyní jde především o zastavení nepřipravených průzkumů, přehodnocení harmonogramu a stanovení jasných kritérií výběru úložiště,“ zdůraznil Klásek.

Platforma proti hlubinnému úložišti žádá zastavení probíhajících průzkumných prací. Nejprve podle ní musí být prodiskutována a přijata nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady, jasně definována kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a také upravena legislativa, zejména přijat zákon posilující práva obcí. Teprve pokud budou jasná pravidla, které nemění každý ministr průmyslu a obchodu, lze podle platformy budovat důvěru mezi zodpovědnými státními institucemi a dotčenými samosprávami.

    advertisment