Státní Správa úložišť radioaktivních odpadů prověřuje nová místa pro úložiště

Vratislav Dostál

Ekologové postup úředníků kritizují, podle nich by bylo nejlepším řešením naopak všechny průzkumy zastavit a nejprve prodiskutovat a jasně definovat kritéria, podle kterých bude místo pro hlubinné úložiště vybíráno.

Státní Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala prověřovat nová místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. A to jižně od Jaderné elektrárny Temelín a západně od Jaderné elektrárny Dukovany.

V centru zkoumaného území „ETE — jih“ o ploše 31 km2 se ocitly obce Dříteň, Libív a Nová Ves, v těsné blízkosti jsou pak obce Jeznice, Chlumec, Velice, Malešice, Kočín a Knín. V ploše území „EDU - západ“ o velikosti 40 km2 pak leží Lipník, Dolní Vilémovice, Zárubice, Ostašov a Klučov mezi Třebíčí a Jaroměřicemi nad Rokytnou.

Během dvou let má proběhnout geologický výzkum, na jehož konci budou studie proveditelnosti včetně vizualizace umístění podzemního i povrchového areálu, studie posouzení dopadů na životní prostředí a žádosti o stanovení průzkumných území pro další geologické práce.

Hlavním důvodem pro hledání nových lokalit, které dříve nebyly preferovány geology, je podle aktualizované koncepce nakládání s radioaktivními odpady možnost získat „vyšší porozumění pro vybudování budoucího hlubinného úložiště“ vzhledem k existenci jaderných elektráren v jejich okolí.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD minulý týden oznámil, že navrhuje zmrazit geologické průzkumy na pěti lokalitách, kde naráží na ostrý nesouhlas obcí a jejich občanů (Čihadlo v okolí Lodhéřova na Jindřichohradecku, Magdalena v okolí Jistebnice na Táborsku, Březový potok poblíže Pačejova u Nepomuka, Čertovka v blízkosti Lubence a Hrádek u Dolní Cerekve na sever od Jihlavy).

Vyhledávání mělo pokračovat jen na lokalitách Horka u Velkého Meziříčí a Kraví hora poblíž Rožné na Žďársku, kde ministr dle svých slov cítil politickou vůli k úložišti. Avšak i starostové obcí v lokalitě Horka následně vydali své nesouhlasné prohlášení a nesouhlas s tímto postupem se ozval i z Kraví hory.

Ekologové přitom zdůrazňují, že pokud v některé ze stávajících sedmi lokalit proběhnou nyní plánované geologické práce, nebudou jejich výsledky plně porovnatelné s výstupy právě zahajovaného geologického výzkumu u obou jaderných elektráren, neboť zde budou práce, pro něž je nutné stanovit průzkumné práce, teprve chystány.

Navíc jde o zcela jiné horninové prostředí, než jaké bylo až dosud označováno za vhodné a dlouhodobě stabilní - zatímco na dnešních lokalitách jde o žulové podloží, u obou nových lokalit je to rula.

Podle Eduarda Sequense z Cally by bylo nejlepším řešením zastavit průzkumy všude tak, aby mohla být nejprve prodiskutována a přijata nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady, jasně definována kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a také upravena legislativa, zejména přijat zákon posilující práva obcí při výběru úložiště.