Předběžná bilance: většina referend letos skončila závazným výsledkem

Vratislav Dostál

Do konce října se letos v České republice konalo celkem devatenáct místních referend. Většina z nich souběžně s říjnovými krajskými volbami. Závazným výsledkem jich skončilo čtrnáct, v pěti případech nehlasoval dostatečný počet voličů.

V letošním roce se v České republice konalo zatím devatenáct obecních referend, další dvě (v pražské městské části Dolní Chabry a v Králikách v okrase Ústí nad Orlicí) se uskuteční v listopadu. Z devatenácti dosud konaných referend je jich závazných celkem čtrnáct, v dalších pěti případech k urnám nedorazil dostatečný počet voličů, tedy méně než 35 %. Vyplývá to ze statistik, které Deníku Referendum poskytlo tiskové oddělení ministerstva vnitra.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Mluvčí resortu Hana Malá nicméně upozorňuje, že nemusí jít o přesná čísla. „Ministerstvo vnitra do tabulky zaeviduje pouze údaje, které mu byly písemně oznámeny. V případě, že obec svou oznamovací povinnost nesplnila, mohou některé údaje chybět. Ministerstvo vnitra nemá možnost zjistit, do jaké míry obce svou oznamovací povinnost plní. Obci, která svou oznamovací povinnost nesplní, nehrozí za toto porušení zákona o místním referendu žádná sankce,“ vysvětlila.

Z výsledků mimo jiné vyplývá, že pravděpodobnost dostatečné účasti souvisí s velikostí obce: čím větší obec, tím pravděpodobnější je nízká účast voličů. Doplatily na to referenda v Brně a v Jihlavě, tedy ve dvou jednoznačně největších městech, kde měli voliči možnost rozhodovat. Nezávazný je výsledek referenda také v Břeclavi, v pražských Říčanech a v městské části Ostrava-jih. V Brně se k referendu dostavilo 23,83 % oprávněných voličů, v Jihlavě jich bylo 24,75 %, v Břeclavi 25,8 %, v Říčanech 25,8 % a v Ostravě-jih dokonce pouhých 3,6 %.

V termínu před krajskými volbami se konalo celkem pět referend: již v únoru rozhodovali obyvatelé Rychnova na Moravě o tom, zda má obec vybudovat novou tlakovou kanalizaci, k urnám přišlo 62,6 % voličů, pro jich hlasovalo 73,86 %. V březnu pak rozhodovali voliči v obci Karlík v okrase Praha-západ o tom, zda mají v jejím katastru vznikat nové stavební parcely, k referendu přišlo 62,6 %, pro hlasovalo 56,77 %?

V dubnu rozhodovali obyvatelé Slavětic o dvou otázkách: zda se na katastru obce postaví trvalé úložiště jaderného odpadu a nové bloky Jaderné elektrárny Dukovany, či zda souhlasí se stavbou nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany v případě, že vláda bude dostatečně kompenzovat zhoršení životních podmínek občanů Slavětic. Na první otázku odpovědělo záporně 58,55 % voličů, na druhou jen 37,47 %. Účast byla v obou případech 78,4 %.

V dubnu se konalo referendum také v městské části Ostrava-jih. Zúčastnilo se ho ale pouhých 3,6 % voličů. K závazné účasti zde byli tedy jednoznačně nejdále. Předmětem referenda bylo slučování a rušení mateřských a základních škol. Poslední referendum, které proběhlo před krajskými volbami, se uskutečnilo v červnu v obci Veliká Ves v okrese Praha-východ. Lidé zde rozhodovali o stavbě farmy skotu s minimální kapacitou 1500 kusů dobytka a o stavbě bioplynové stanice? K referendu přišlo 37 % voličů. Pro stavbu jich hlasovalo 49,45 % voličů.

Dalších devatenáct referend se konalo souběžně s krajskými volbami. Obsáhle jsme se na stránkách Deníku Referendum věnovali brněnskému referendu o poloze nádraží. Reportérka Deníku Referendum Gaby Khazalová také popsala situaci týkající se obecních pozemků, které jsou součástí neregionálního biocentra Hluboček v obci Podolí v okrese Uherské Hradiště. O výsledku referenda, ve kterém lidé prodej pozemků odmítli, zveřejnila také samostatný článek.

Z dalších sedmnácti referend stojí nepochybně za pozornost výsledek přímého hlasování v Jihlavě a v Břeclavi. V obou bylo neplatné. Jihlavské se týkalo stavby spalovny a třídění komunálního odpadu. Zúčastnilo se ho 9821 lidí, tedy 24,75 procenta oprávněných osob. Aby bylo hlasování platné, muselo by jich přijít nejméně 35 %.

V Břeclavi pak lidé rozhodovali o výstavbě dalších velkoprodejen a nákupních center v blízkosti tř. 1 máje a ulice Národních hrdinů. Referenda se zúčastnilo 25,8 %, většina z nich (78,66 %) byla proti výstavbě nových nákupních center.

Zaujme také výsledek hlasování o těžbě štěrkopísku ve dvou obcích u Roudnice nad Labem. Obě skončila závazným výsledkem, v Kyškovicích i ve Vědomicích byla drtivá většina proti těžbě výhradního ložiska štěrkopísku v katastru obce. V Kyškovicích nehlasoval dokonce ani jeden člověk pro, ve Vědomicích jich bylo pouhých šest (1,22 %). V obou byla účast nad sedmdesát procent voličů.

V Úvalech se lidé vyslovili pro obnovení místního koupaliště (účast 50,2 %, odpověď ANO — 75 %), v městysi Protivanov podpořili rozšíření stávajícího větrného parku o dalších maximálně pět větrných elektráren (účast 48,9 %, odpověď ANO — 56,82 %), ve Starém Plzenci odmítli výstavbu obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti základní školy (účast 52,6 %, odpověď ANO — 55,33 %).

V Chroustově pak lidé rozhodli o tom, že má obec do svého vlastnictví převzít kostel Nanebevzetí Panny Marie (účast 50 %, odpověď ANO — 54,65 %) a v Dětkovicích souhlasili s vybudováním tlakové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod (účast 61,8 %, odpověď ANO — 29,41 %).

    Diskuse