Zelený kruh odvolal své zástupce z pracovní skupiny pro dialog o úložišti

Jaroslav Bican

Zástupci celostátní asociace ekologických organizací Zelený kruh opustili vládní Pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti. Důvodem je přístup státu, který podle asociace odmítá vést férový dialog s dotčenými obcemi.

Vládní pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu po obcích a spolcích z několika lokalit opouštějí také dva zástupci celostátní asociace ekologických organizací Zelený kruh. Důvodem je porušování dohodnutých pravidel a ignorování návrhů pracovní skupiny ze strany zodpovědných státních úřadů. Zelený kruh zároveň dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) k zahájení poctivě míněného dialogu o hledání řešení problému jaderného odpadu.

Návrhy starostů, občanských organizací a expertů vznášené šest let v Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog) neměly podle občanských organizací sdružených v asociaci Zelený kruh žádný konkrétní dopad na postup Správy úložišť radioaktivních odpadů, Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva životního prostředí. Proto občanské organizace po diskusi rozhodly o stažení svých zástupců Edvarda Sequense a Petry Humlíčkové z pracovní skupiny.

Zelený kruh poukazuje na to, že stát požaduje, aby členové PS Dialog z obcí aktivně vysvětlovali jeho kroky, ale informace o nich poskytuje jen minimálně a selektivně. Podle celostátní asociace ekologických organizací o svých zásadních krocích a obratech při vyhledávání úložiště stát informoval až následně a geologické průzkumy v rozporu s dohodnutým postupem zahájil bez souhlasu obcí.

„Nadále trvá náš zájem vést se státem poctivě míněný dialog o hledání řešení problému jaderného odpadu,“ uvedl Edvard Sequens z Cally a dodal: „Předpokladem je ale přerušení dnes prováděných prací, protože nastavovat pravidla v průběhu vyhledávání se opakovaně ukázalo jako velmi problematické.“

Zákon o zapojení obcí do výběru úložiště stále nebyl schválen

Kritéria výběru lokality pro hlubinné úložiště jsou podle asociace občanských organizací účelově vágní. Kriticky hodnotí i to, že o letošním zahájení vyhledávání na dvou nových lokalitách EDU-západ a ETE-jih nebyla předem informována pracovní skupina ani obce, kterých se to přímo týká.

„Je škoda, že stát odmítá vést férový dialog s dotčenými obcemi o tak závažné věci. Stále však věříme, že se nám to podaří změnit a dialog se státem nastartovat,“ zdůraznil Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

Podle asociace občanských organizací je také zdržován nový zákon o zapojení obcí do výběru úložiště, jehož věcný záměr vzešel z několikaleté práce členů pracovní skupiny. Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii jej odsouhlasila v září 2015, vláda jej ale dodnes neprojednala. Zelený kruh předpokládá, že Parlament legislativu, s níž počítá i nový atomový zákon, v tomto volebním období již neschválí.

„Stát odmítá diskusi o jiných možnostech řešení problému jaderných odpadů, než je jejich trvalé uložení. Veřejná debata o variantách by přitom měla být nezbytnou součástí právě probíhajícího procesu posouzení dopadů (SEA) Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným odpadem,“ uzavírá asociace ekologických organizací.

Pracovní skupina byla zřízena v roce 2010 původně za účelem „transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a vyhořelého jaderného paliva produkovaného na území České republiky s respektováním zájmů veřejnosti“.