Státy omezují dotace do fosilních paliv, říká Mezinárodní energetická agentura

Jaroslav Bican

Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury je stále více prostředků investováno do obnovitelných zdrojů energie. Od dotování fosilních paliv se státy odklánějí. Jejich státní podpora však oproti obnovitelným zdrojům zůstává dvojnásobná.

Investice do čistých obnovitelných zdrojů byly v roce 2015 vyšší než investice do všech ostatních zdrojů energie dohromady. Uvádí to tento týden zveřejněná zpráva World Energy Outlook 2016, kterou každoročně vydává Mezinárodní energetická agentura (IEA).

Státy se zároveň začaly odklánět od dotování fosilních paliv. Globálně subvence spadly z 500 miliard dolarů na 325 miliard. Stále jsou ale více než dvojnásobné oproti státní podpoře obnovitelných zdrojů. Mezinárodní energetická agentura uvedenou situaci opakovaně kritizuje a doporučuje státům, aby podporu obnovitelných zdrojů zvýšily.

„Prestižní zpráva o globální energetice ukazuje, že obnovitelné zdroje se prosazují čím dál víc a plýtvání energií se daří snižovat. Naopak fosilní paliva postupně přicházejí o štědrou státní podporu,“ uvedl programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh, podle kterého musí Česká republika přehodit výhybku a ze slepé uhelně-jaderné koleje se připojit k současnému trendu.

„Proto je potřeba nastavit motivační prostředí pro čisté zdroje, které mají u nás největší potenciál: střešní solární elektrárny a obecní a občanské větrné turbíny. Jejich dočasná podpora se vyplatí rozhodně více než nekonečné a rostoucí dotace do fosilních paliv a jaderných reaktorů,“ zdůraznil Koželouh.

Nižší plýtvání posiluje ekonomiku, tvrdí IEA  

Hnutí DUHA upozorňuje na zvyšující se energetickou efektivitu globální ekonomiky, v loňském roce klesla energetická náročnost dvojnásobně rychle, než se to dařilo v průměru meziročně v minulém desetiletí. Přímá vazba mezi růstem ekonomiky, spotřebou energie a znečištěním je podle ekologické organizace definitivně minulostí, nižší plýtvání a znečištění ekonomiku naopak posiluje.

Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury se také slibně rozbíhá snižování spotřeby ropy v dopravě. V roce 2015 byl prodán více než milion elektromobilů, což je podle IEA sice stále velmi málo, ale je to významný milník.

Česká republika má podle Hnutí DUHA šanci naskočit do globálního trendu rozvoje obnovitelných zdrojů, když zavede rozumnou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny a odstraní bariéry pro solární střechy.

Ekologická organizace poukazuje na to, že větrné turbíny a střešní fotovoltaické elektrárny mohou u nás snížit emise skleníkových plynů o 11,5 milionu tun oxidu uhličitého ročně, což je více než čtyřnásobek uhelné elektrárny Chvaletice. Spolu s dalšími opatřeními mohou podle Hnutí DUHA domácí a obecní čisté zdroje naplňovat klimatickou dohodu z Paříže.

Zpráva World Energy Outlook je nejdůležitější každoročně vydávaná publikace Mezinárodní energetické agentury, která slouží jako široce uznávaný zdroj pro globální energetické analýzy a scénáře. IEA byla založena Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružuje dvacet osm států včetně České republiky a zabývá se zejména energetickou bezpečností a ekonomickým rozvojem.

    advertisment