Proč se účastnit referenda o poloze nádraží v Brně?

Václav Čermák

Václav Čermák, bývalý člen zastupitelstva města Brna, shrnuje důvody, proč se zúčastnit referenda a proč zanechat nádraží v centru. Vysokou účastí lze ukázat politickou sílu v záležitosti, která ovlivní fungování města na mnoho let.

Při krajských a senátních volbách 7. a 8. října 2016 budou mít brněnští občané možnost hlasovat o osudu svého nádraží. Přestože ČSSD tradičně prosazuje zákony o referendech a do voleb v roce 2006 její brněnská organizace odsun nádraží silně kritizovala, po následujících volbách se spojila s ODS, a tak hájí odsun nádraží. Občany vyzývá k bojkotu referenda, protože prý nejsou schopni o technicky složitém projektu zodpovědně rozhodovat. Kompetentní jsou údajně jen zainteresovaní odborníci.

Odborníci mohou projektovat a posuzovat železnici. Ovšem ti již několikrát dospěli k závěru, že obě polohy jsou po železniční stránce funkčně rovnocenné. Významně se však liší z hlediska uživatele veřejné dopravy. Odsun nádraží je jednoznačně nevýhodný pro cestující veřejnost i pro Brno.

Je bláhové si myslet, že odborníci zahledění do svých návrhů, pracující za peníze zadavatele jsou zárukou objektivity. Nelze věřit ani těm politikům, kteří propachtovali pozemky na území Jižního centra a od odsunu nádraží očekávají zhodnocení investic.

S důsledky špatného projektu odsunu nádraží k řece Svratce se tak budou potýkat občané Brna a cestující přijíždějící vlakem do Brna, kteří budou přepravováni v přeplněných tramvajích do současného centra.

Na politiky nadáváme, ale místo ostražitosti jsme apatičtí. Není jiné cesty než občanská aktivita. Třeba právě v podobě hlasování o poloze nádraží. Repro DR 

I nezasvěcení si umějí představit, co pro ně bude znamenat odsun nádraží a jaký komfort jim nabízí nádraží v těsné blízkosti dnešního velkého tramvajového uzlu a historického centra. Nic proto nebrání tomu, aby občané mohli v referendu zodpovědně hlasovat.

V referendu jsou občané svrchovanou politickou silou, nad kterou ze zákona není žádná vyšší politická moc. Pokud se referenda zúčastní více než pětatřicet procent oprávněných voličů a pětadvacet procent oprávněných voličů zakřížkuje ANO, pak brněnské nádraží zůstane u historického centra. Politici i odborníci si pak budou muset poradit se zlevněním a efektivností projektu.

Naše politická krajina je nevábná. Normální se stává lhaní. Na politiky nadáváme, ale místo ostražitosti jsme apatičtí. Není jiné cesty než občanská aktivita. Vysokou účastí v referendu připomeneme politikům svoji politickou sílu v záležitosti, která je pro Brno důležitá a která ovlivní fungování města na sto roků.

  Diskuse
  IH
  October 7, 2016 v 10.49
  Když politici nezastupují voliče, ale developery
  Termín "odsun" ve významu vysídlení a vyhnání Němců po roce 1945 byl oprávněně shledán "technicizujícím eufemismem" . Neméně nesprávný je v případě nádraží v Brně. Na místě by byl tehdy, kdyby označoval přemístění stávajícího nádraží způsobem, jakým došlo k přesunu v případě kostela v Mostě.

  Pokud si dobře pamatuji, v původním referendu hlasovala dobrá čtvrtina brněnských voličů, drtivá většina pro zachování nádraží. Žádná strana nezískala v Brně tolik hlasů jako nádraží. Politická reprezentace byla (a je) povinna takto přesvědčivý názor veřejnosti respektovat (zvláště jde-li o zachování statu quo).