Brněnská média ignorují zásadní vystoupení odborníků k nádraží

Redakce DR

Soubor předních českých odborníků všech relevantních profesí vydal zásadní prohlášení k otázkám brněnského referenda. Jedná o suverénně zcela nejdůležitější odborné vystoupení k tématu. Přesto je brněnská média ignorují.

Skupina odborníků včera vydala zásadní prohlášení k poloze a způsobu modernizace brněnského hlavního nádraží, o nichž se koná o víkendu v moravské metropoli referendum. Jedná se o jednoznačně nejdůležitější vystoupení českých odborníků ze všech relevantních oborů k tématu. Přesto jej brněnská média zcela pominula. Jediné médium, které o prohlášení dnes přineslo zprávu, je deník Blesk.

V tiskové zprávě, pod níž je podepsán organizátor iniciativy architekt Jan Sapák a emeritní děkan fakulty architektury VUT profesor Ivan Ruller se píše: „Několik desítek předních, všeobecně respektovaných a známých českých odborníků z profesí, které jsou rozhodující pro železniční dopravu, dopravu a tvorbu města, se jednoznačně a po důkladné diskuzi vyslovilo, aby brněnské nádraží neměnilo svou polohu.“

Odborníci uvádějí, že hlavním důvodem k jejich stanovisku je mimořádně výhodná a nenahraditelná poloha nádraží ve struktuře města a praktický jistý rozvrat bezvadně fungujícího tramvajového systému, který tvoří se železniční dopravou jeden spojitý dopravní celek.

Odborníci zároveň při bezvadné znalosti věci upozorňují, že často šířený výrok, že Brnu hrozí ztráta příslušnosti k síti vysokorychlostních koridorů a hlavních železničních tahů je smyšlenkou, která nemá sebemenší oporu v realitě. Brnu podle nich za žádných okolností nehrozí to, že by nemohlo být obslouženo vysokorychlostní železnicí.

Zároveň všichni odborníci bez zaváhání zastávají stanovisko, že otázka polohy nádraží ve městě sama o sobě není vyhrazenou odbornou otázkou a obyvatelstvo o ní může rozhodovat v referendu. Memorandum, které dnes v Deníku Referendum zveřejňujeme jako dokument, dosud podepsali:

 • Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, emeritní děkan FA VUT, laureát ceny města Brna
 • Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
 • Ing. arch. Viktor Rudiš, laureát ceny města Brna
 • Doc. Ing. Jan Pavlíček, emeritní vedoucí katedry dopravy Fast VUT
 • Doc. Ing. Petr Holcner PhD.
 • Prof. Ing. Ivar Otruba
 • ing arch. Vlado Milunič
 • Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta DrCs., emeritní děkan a prorektor FA ČVUT a FA VUT
 • Ing. arch. Petr Valenta
 • Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, fakulta stavební ČVUT
 • Akad. arch. Jan Sapák
 • Ing. arch. Radek Suchánek, vedoucí katedry urbanizmu TU Liberec
 • RNDr. Karel Stránský dopravní geograf a urbanista
 • Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, děkan fakulty architektury TU Liberec
 • Ing.arch. Tonda Novák
 • Ing. arch. Ludvík Grym
 • Ing. arch. Jindřich Škrabal
 • Doc. Ing. Martin Kvizda, proděkan ekonomicko správní fakulty MU
 • RNDr. Daniel Seidenglanz, dopravní geograf
 • Doc. Ing. arch. Jiří Löw
 • Ing. arch. Eliška Zímová
 • Doc. Ing. Petr Kučera PhD., emeritní děkan FZA MendelU, krajinný architekt a urbanista
 • Ing. Miloslava Pošvářová, soudní znalec v oboru dopravních staveb
 • Akad. Arch. Ladislav Kuba,
 • Prof. Ing. arch. Ján Stempel
 • Ing. arch. Vladimír Klajmon, urbanista
 • Ing. Rostislav Košťál, dopravní inženýr, specialista na tramvajovou dopravu
 • Ing. arch. Milan Körner, urbanista
 • Doc. Ing. Petr Jůza CSc., katedra dopravnéích staveb VUT Brno
 • Prof. PhDr. Pavel Zatloukal CSc., historik architektury a urbanizmu
 • Ing. František Kozubík, stavební inženýr