Proč v brněnském referendu křížkovat dvakrát ANO?

Miroslav Patrik

Zveřejňujeme text Mirka Patrika, člena přípravného výboru referenda o brněnském nádraží, který nebyl otisknut v říjnovém čísle Brněnského Metropolitanu, přestože byl zaslán coby „názor čtenáře“ včas, 15. září.

Nejdůležitější letošní událostí v Brně je pro mě referendum, které proběhne ve dnech 7. až 8. října 2016 a má dvě otázky: 1) zda chceme mít nádraží v centru, a 2) zda příprava stavby má být transparentní.

Referendum k první otázce se přitom v Brně již konalo 9. října 2004. Avšak tehdejší zastupitelé Brna pod vedením ODS účelově rozhodli, že bude probíhat jen v sobotu a navíc týden před krajskými volbami. Současně ODS vyzývala, aby k němu občané nechodili.

Výsledek referenda tak nebyl závazný, neboť přišlo jen 25 procent voličů, 86 procent z nich nicméně podpořilo nádraží v centru.

Letos je ale šance na závaznost vysoká, neboť referendum bude ve dvou dnech a současně s krajskými volbami, k nimž chodí kolem 40 procent voličů. Bude-li výsledek závazný, pak ho Brno bude muset povinně hájit a stát ho bude muset též přijmout.

Pokud na první otázku převáží platná odpověď NE, pak se na dosavadní přípravě stavby za 20,4 miliard korun nic nezmění, neboť občané jen potvrdí odsun nádraží o kilometr k řece Svratce, o němž už v červnu 2004 rozhodli zastupitelé Brna schválením územního plánu.

Referendum o brněnském nádraží je jednou z nejzásadnějších událostí letošních krajských voleb. Hlasovat dvakrát ANO znamená chtít moderní nádraží v Brně v centru podél ulice Nádražní a jeho přípravu transparentní. Foto Facebook Nádraží Brno

Ironií je, že jedním z podkladů byla studie proveditelnosti firmy SUDOP Brno z ledna 2004, kterou Nejvyšší kontrolní úřad ve své kontrole v roce 2007 označil za manipulativní ve prospěch odsunuté polohy.

Firma SUDOP Brno jako hlavní autor projektu odsunu nádraží se nyní podílí na vypracování páté takové studie, která bude v roce 2017. Na její výsledek tak není nutné čekat, neboť nic zásadního nepřinese.

Pokud ale občané na první otázku odpoví ANO, tak dají jasně najevo, že chtějí moderní nádraží tam, kde je teď — v prostoru mezi ulicemi Křenová a Hybešova. Pro tuto polohu pak bude schválena konkrétní varianta.

Aby bylo referendum platné a závazné, musí ale přijít aspoň 35 procent voličů Brna a nejméně 72 procent z nich se musí vyslovit ANO-NE. Proto je účast každého velmi důležitá!

Jelikož z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že asi dvě třetiny lidí v Brně trvá na nádraží v centru, může být o jeho poloze definitivně rozhodnuto.

Já tedy k první otázce křížkuji ANO a k druhé také ANO. Chci totiž, aby moderní nádraží v Brně bylo v centru podél ulice Nádražní a jeho příprava byla skutečně transparentní.

Autor je člen přípravného výboru pro konání místního referenda v Brně