Vzpomeňte si, s čím jste před dvěma lety kandidoval

Jakub Patočka

Otevřený dopis primátoru města Brna Vokřálovi: Žádám Vás také, abyste se ihned jasně a otevřeně distancoval od snah referendum mařit, jejichž stopy zřetelně vedou k majitelům pozemků na Jižním centru.

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás ještě jednou kvůli referendu o poloze a způsobu modernizace brněnského hlavního nádraží, které se bude konat za necelé dva týdny souběžně s krajskými volbami. Obracím se na Vás proto, že jste se vždy snažil chovat k přípravnému výboru referenda o nádraží slušně.

Mrzí mě proto, že nyní musím Vaše vedení města učinit politicky odpovědným za snahy zdárný průběh referenda zmařit. Zda někdo na úřadě ponese i odpovědnost trestní, necháme patrně po skončení referenda přezkoumat. Je absurdní, že město vynakládá šest milionů na referendum, ale současně se snaží, aby nebylo platné.

Než Vás seznámím s podrobnostmi, kterém mne k mému vyhraněnému postoji vedou, dovolte, pane primátore, abych Vám připomněl naši příjemnou společnou příhodu z před dvou let. Připomeneme ji také všem občanům našeho města v novinách, které dostanou do svých schránek těsně před volbami. Vyjdou v nákladu dvě stě tisíc kusů a máme v nich společnou fotografii.

Proti postupu vedení města se konala demonstrace, na které jste vystoupil a řekl jste do megafonu, který jsem Vám přidržoval: „A to je ta arogance, se kterou je město Brno řízené. Můj názor je: referendum ano, referendum v každém případě.

Jak si jistě vzpomínáte, Vaši předchůdci ve vedení města se před dvěma lety snažili nezákonně referendum zmařit. Proti postupu vedení města se konala demonstrace, na které jste vystoupil a řekl jste do megafonu, který jsem Vám přidržoval: „A to je ta arogance, se kterou je město Brno řízené. Můj názor je: referendum ano, referendum v každém případě. To, jak se chová vedení města, je dle mého názoru jen strkání hlavy do písku. Protože nechtějí slyšet názor svých občanů.“ To jste řekl a byla to zlatá slova.

Vy sám jste byl zvolen proto, aby se takové praktiky neopakovaly. Mé osobní zkušenosti s Vámi jsou jen dobré. Jenomže jste se podle mého mínění dopustil hrubé chyby v tom, že jste nevyměnil úředníky, kteří jsou dnes loajálnější Vašim předchůdcům nežli Vám. A tak se dějí skandální věci, které Vám popíšu.

1. Vaši úředníci se s námi dohodli na termínu, v němž nominujeme své zástupce do hlasovacích komisí referenda. Disponuji zápisem z jednání, v němž se mluví o konkrétním datu, a zdůrazňuji, že zápis neobsahuje žádnou hodinu. Ještě v poslední den termínu pro odeslání členů komisí jsem si psal o technických věcech s odborem vnitřních věcí Vašeho magistrátu. Ani tehdy se nám nikdo o žádné konkrétní hodině nezmínil.

A není divu! Město samo se totiž ke lhůtám chovalo zcela benevolentně. Většina městských částí Brna v přípravě referenda nezákonně porušila termíny, v nichž nás měly informovat o parametrech hlasovacích komisí. Lhůty neporušily v řádu hodin, ale v řádu dní. Některé městské části dokonce zákon dodnes nedodržely vůbec. A co jsme udělali my? Prostě jsme na to upozornili a nic závažného jsme z toho doposud nevyvozovali.

Kdo jsme „my“? Dobrovolně ve volném čase pracující občané. Zato úřady městských částí i magistrát jsou plné profesionálů, placených z našich daní. Co se stalo, když jsme jim poslali své delegace členů hlasovacích komisí? Podtrhuji, že jsme je poslali nikoli o den, ale jen o pár hodin později.

Váš úřad do skladby komisí zcela svévolně zasáhl hrubou dezinterpretací zákona. Vymyslel si, že k našim delegacím nelze přihlédnout. Je to nesmysl zcela bez opory v zákoně, takže to velká část starostů městských částí nerespektovala. Ale někteří bohužel ano.

Dotyčnou lhůtou, skrytou v útrobách zákona daleko od hlavy upravující vznik a činnost hlasovacích komisí, byla čtvrtá hodina odpoledne. Na úřadech ve čtvrtek ve čtyři odpoledne samozřejmě nikdo nečekal s tím, zda konečně něco pošleme. Věc pochopitelně řešili až následující den. V tu dobu všichni od nás náležité a pečlivě zpracované podklady, které naši dobrovolníci připravovali několik dní předtím i po nocích, obdrželi.

Kdyby Váš úřad svévolně nezasáhl, takřka všechny městské části by přijaly naše delegace bez hnutí brvou. Nota bene, o žádné reálné zdržení se nejednalo. Duchu zákona by samozřejmě odpovídalo naše delegace přijmout se stejnou tolerancí, s jakou jsme my přijímali několikadenní zpoždění v úkonech městských částí.

Takže se na to podívejme reálně: otrocké lpění na právním formalismu svědčí o nechuti Vašeho úřadu vůči konání referenda a nechuti vůči participaci občanů. To je ale pořád ještě v dnešní České republice rutina a asi bychom k tomu nic nenamítali.

Ovšem zlomyslně svévolná interpretace, podle které nemohou starostové naše delegace přijmout, rozeslaná vzápětí po zmeškání byrokratické lhůty v situaci, kdy úřady samy zákonné lhůty nerespektovaly, svědčí o snaze poškodit přípravný výbor referenda a umést cestu benevolenci vůči nezákonnostem při hlasovaní či sčítání hlasů. To je fakt. A s ním budeme pracovat.

2. Je absolutně nepřijatelné, aby v jakékoli hlasovací komisi k referendu zasedal kdokoli nominovaný Robertem Kotzianem. Dozvěděli jsme se, pane primátore, že i Vy sám nejenom hodláte odmítnout naše delegace do hlasovacích komisí, ale dokonce chcete nominovat osoby navržené skandály opředeným „tiskovým mluvčím“ pozemkových spekulantů na Jižním centru, Robertem Kotzianem.

Dovolte, abych Vám připomenul, že Robert Kotzian je tím člověkem, o kterém jste mluvil jako o pštrosovi strkajícím před občany hlavu do písku na demonstraci před dvěma lety. Kotzian ve funkci náměstka primátora zosobňuje tu aroganci moci, o níž jste mluvil a proti níž jste kandidoval. A proti níž jste uspěl.

Kotzian se tehdy mohl přetrhnout nezákonnou snahou zmařit referendum, podával proti němu žaloby. Dnes jeho nikým nevolený a nikoho ve městě nezastupující spolek odrazuje občany vylhanými a soudy odmítnutými argumenty od účasti v referendu.

Je naprostým výsměchem duchu a liteře zákona, aby jeho delegáti dohlíželi na referendum. To by odpovídalo putinovské politické kultuře. Pokud bude v městské komisi, byť jen jeden člověk Kotzianem navržený, budeme to pokládat za přímý pokus referendum zhatit. A za to byste, pane primátore, nesl osobní odpovědnost i Vy sám.

3. Asi vůbec nejhorší prohřešek proti přípravám referenda ale spočívá v tom, že město soustavně porušuje svou zákonnou povinnost učinit vše pro to, aby účast občanů v referendu byla co největší. Kde jsou Vaše slova z demonstrace před dvěma lety „referendum ano, referendum v každém případě“?

Pane primátore, novinářům jste nedávno řekl, že se město zásadně ohradí proti falešné Kotzianově kampani sloužící zájmům pozemkových spekulantů v Jižním centru. Jenomže jste podlehl lidem kolem sebe, takže město ke Kotzianově kampani neříká nic. A místo toho rozmisťuje hranoly, které jsou Kotzianovou dezinterpretací tématu, o němž v Brně rozhodujeme...

Za Vašimi zády se vyhazují z oficiální tiskoviny města i bezzubé věty o tom, že „město zajímá názor občanů“. Na městském webu se o referendu objevila zmínka až dnes, před pár hodinami. Dokonce jste nedokázali změnit ani ostudně propagandistický web Europoint vyrobený Vašimi předchůdci. Takhle funguje aparát města, které řídíte.

Pane primátore,

ještě naposledy neříkám, že se snažíte referendum zhatit Vy osobně. Ale činím Vás odpovědným za počínání Vašich úředníků a zejména za svévolné konání tajemníka úřadu Pavla Loutockého, který je reliktem éry ODS. Oni za Vašimi zády konají dle pokynů Vašich předchůdců. Jak to, že to nevidíte? Jak to, že jste je nevyměnil?

Nejdůležitější, co Vám chci říct, je ovšem toto: nevím, jaké mají Vaši úředníci nebo Vy sám o mně a o mých kolezích iluze, ale ujišťuji Vás, že pokud jde o polohu a způsob modernizace hlavního nádraží, nikomu se nepodaří je přesunout proti vůli občanů našeho města. A vůle Brňanek a Brňanů se nebude zjišťovat nějakými pokoutními anketami, jež, jak se proslýchá, zvažujete, ale výhradně závazným referendem.

Vyzývám Vás tedy v tuto poslední chvíli, abyste se rozvzpomněl na to, s čím jste před dvěma lety kandidoval a co jste lidem na demonstraci za konání referenda sliboval. Máte ještě deset dní na to, abyste zajistil důstojný průběh referenda. Máte ještě deset dní na to, abyste občany k účasti v něm, jak se sluší a patří, vyzval.

Žádám Vás také, abyste se ihned jasně a otevřeně distancoval od snah referndum mařit, jejichž stopy zřetelně vedou k majitelům pozemků na Jižním centru. Konkrétně Vás žádám, abyste nahlas promluvil ve prospěch delegace našich zástupců do komisí; a proti delegaci zástupců Roberta Kotziana. Žádám Vás, abyste nominoval naše zástupce do komise městské, což je ve Vaší kompetenci.

Nejsou to maličkosti. Pokud to neuděláte a stane se, že referendum bude i kvůli Vaší nynější nečinnosti neplatné, nijak si nepomůžete. Pokud nepřijde potřebných pětatřicet procent lidí, odpovědnost za to přičteme Vám. A hned v pondělí po referendu začneme pracovat na konání dalšího referenda se stejnými otázkami. Za sebe Vám garantuji jedinou věc: uděláme úplně všechno proto, aby nádraží v Brně bylo možné přesunout jedině se souhlasem většiny občanů, a to výhradně se souhlasem vyjádřeným v závazném a platném referendu.

V rozhovoru pro naše noviny nám řekl za dva měsíce devadesátiletý legendární brněnský architekt Ivan Ruller, který mluví ve shodě prakticky se všemi úctyhodnými brněnskými odborníky: v boji za nádraží v centru se jedná o čest našeho města. Nedopustíme, aby měl pan Ruller na stará kolena pocit, že o jeho životní přesvědčení není v Brně dobře postaráno.

Přátelsky Vás zdravím

Jakub Patočka

zmocněnec přípravného výboru referenda 2014 a 2016 a možná také 2018