Agent Petr: Martin Ignačák byl pryč v noci, kdy někdo podpálil auta v Řízkárně

Saša Uhlová

V pondělí pokračovalo odročené hlavní líčení s pěticí anarchistů obviněných ve věci teroristického útoku na vlak. Soud vyslechl agenta, který nebyl do akce nasazen, a částečně i druhého, který nasazen byl.

V pondělí pokračovalo u Městkého soudu v Praze hlavní líčení se třemi lidmi, kteří jsou obviněni z plánování teroristického útoku na vlak. Hlavní obžalovaný a současně údajný vůdce skupiny Petr Sova (45 let) měl čin plánovat spolu s Martinem Ignačákem (30 let) a Alexandrou Ščambovou (27 let). Tito tři lidé jsou obviněni z plánování útoku na nákladní vlak převážející vojenský materiál nebo osobní motorová vozidla značky Hyundai.

Ve stejné věci jsou souzeny také Radka Pavlovská (31 let) a Katarína Zezulová (25 let), které jsou obviněny z nepřekažení tohoto trestného činu. Celý případ se zakládá na svědectví dvou tajných agentů, kteří v tyto dny před soudem vypovídají.

Agenti vypovídali pomocí záznamového zařízení, vybaveného modulací hlasu. Tito svědci seděli v jiné místnosti sami, účastníci soudního řízení kromě soudců je neviděli. Oni sami viděli co se v soudní síni děje díky záznamovému zařízení, které jim přenášelo obraz i zvuk.

Jako první byl vyslechnut „třetí agent“ s číslem 0049, který podle své výpovědi nebyl do akce vůbec nasazen. Svědek na otázky odpovídal jednoslovně, opakovaně se ptal, zda je povinen na otázku obhájců odpovědět. Z jeho slov vyplynulo, že mu někdo z nadřízených koncem roku 2014 oznámil, že možná bude nasazen do akce, což se však nakonec nestalo. Nevěděl, o jakou akci má jít a neznal žádné podrobnosti.

Druhý svědek byl agent s číslem 0101, obecně známý také jako agent Petr, který se podle vlastních slov v anarchistickém hnutí pohybuje od roku 1997. Nejprve sám vyprávěl, jak se s obžalovanými seznámil během Sousedských slavností v létě 2014. V hnutí působili společně s agentem Robertem už od roku 2013, ale situaci pouze monitorovali až do počátku roku 2014, kdy začala působit Síť revolučních buněk. Od té doby podle jeho slov měli za úkol také zjišťovat, kdo za Sítí stojí.

Komunita VAP (Voice of Anarcho-pacifism), ve které se sdružuje obžalovaný Petr Sova a jeho přátelé, je zajímala i proto, že na svých stránkách zveřejňovala komuniké Sítě revolučních buněk.

Začátek celé akce s útokem na vlak popsal tak, že jednou, když odcházeli z bytu Radky Pavlovské, kde se pravidelně jednou týdně až jednou za deset dní scházeli, měl Petr Sova říct Martinu Ignačákovi: „Tak to bychom je mohli přibrat k té naší akci.“ Vzápětí se jim prý svěřili s plánem útoku na vlak s vojenskou technikou, anebo vlak s automobily značky Hyundai a od té doby ji společně plánovali.

Svědek agent Petr obsáhle popisoval, jak společně s Petrem Sovou, Martinem Ignačákem a agentem Robertem prováděli zkoušky v lomu, kde vyráběli zápalné láhve a zjišťovali, která nejlépe hoří.

Během výslechu vyjádřil svědek Petr podiv nad tím, že Petr Sova „zatáhl“ Alexandru Ščambovou do celé akce, když ji prý poprosil, aby jela hlídat místo něj spolu s agentem Petrem, zatímco agent Robert spolu s Martinem Ignačákem zakopávali zápalné lahve. Sám opakovaně zdůraznil, že Ščambová si měla stěžovat na smrad v autě, který se z lahví linul a když spolu na své kolegy čekali, řekla prý, že to trvá dlouho a že jsou ty lahve asi velké. Z toho agent Petr dovozoval, že obžalovaná Ščambová musela vědět, za jakým účelem tam přijeli.

Po několikahodinovém výslechu si agent Petr vzpomněl, že Martin Ignačák byl v období, kdy se stýkali, dva večery pryč: „Někam odešel, prý s kamarády do hospody.“ Podle toho, co dále agent Petr údajně slyšel, byl Ignačák pryč až do rána. Byly to prý večery, kdy někdo zapálil auta u restaurace Řízkárna. Z toho agent Petr opatrně dovozoval, že by mohl být Martin Ignačák členem „několika buněk Sítě revolučních buněk“. Toto je nová informace, během výslechů v rámci přípravného řízení agent Petr nic podobného neuváděl.

Co se týká zvukových záznamů ze společných schůzek, nemohl si agent Petr vzpomenout, kdy je pořizovali a kdy nikoli. Po opakovaných dotazech předsedkyně senátu Hany Hrnčířové došel k tomu, že v počátcích, tedy v létě 2014, u sebe měli monitorovací zařízení a někdo možná pořizoval záznam. Pak je nějakou dobu u sebe nemívali a od listopadu 2014 už zase schůzky nahrávali.

Podle této verze výpovědi tedy nejsou nahrané právě ty schůzky, na kterých se o útoku na vlak začalo mluvit. Obžalovaní se přitom hájí tím, že plánování útoku vyprovokovali agenti a že oni sami nikdy útok provést nechtěli.

Výslech agenta Petra bude pokračovat zítra, otázky mu bude pokládat poslední z obhájců Marek Dolejš, který zastupuje Radku Pavlovskou, a možnost dotázat se ho na podrobnosti budou mít i obžalovaní. O dalším průběhu bude DR informovat.

    advertisment