Klára Samková vás proklíná

Lukáš Senft

Podle Kláry Samkové nepatří islám do moderní společnosti. Na důkaz naší vyspělosti proto třikrát proklela tureckého velvyslance. Stavba zdí kolem „dokonale rozumné civilizace“ totiž snadno přivolává šílenství.

Klára Samková potvrzuje oblíbené předsudky o ženách. Dělá to dobrovolně a s gustem. Chladně „emancipovaná“ právnička a zároveň divoká čarodějnice. Snad proto se na ní tak rádi lepí akademičtí šovinisté typu Konvičky a Hampla. Právě druhý jmenovaný podpořil Samkovou v její nedávné křížové výpravě.

Ta vedla před turecké velvyslanectví. Turecký ambasador Ahmet Bigali totiž označil projev, který Samková přednesla ve Sněmovně, za úrážku islámu a vyzval k vyšetřování. Jejími výroky se skutečně začalo zabývat státní zastupitelství i advokátní komora.

Baba Vanga vyspělého Západu

Není divu. Samková ve svém projevu pompézně opovrhuje nejen muslimy, ale i realitou. V souhrnu sděluje toto: Všichni muslimové jsou stejní. Islám je ve skutečnosti jen politická ideologie stejně krutá jako nacismus nebo komunismus. Oproti tomu Západ a křesťanství jsou na nejvyšším evolučním stupni. A pokud se muslimové nepodrobí, Evropa a Amerika je rozdrtí.

„Součástí tohoto boje bude opět — stejně jako ve válkách minulých — grandiózní vědecký, technický a technologický pokrok.“ Všehoschopný Západ totiž možná dotáhne z vesmíru kus temné hmoty, která mu bude sloužit. To vše povede k „záhubě islámské ideologie“.

V tu bude věřit už jen pár „zdegenerovaných jedinců“ zalezlých v poušti, „skřehotajících“ při vzpomínce na slávu Mekky, po níž zbyde jen „díra do pekla“. Budou pouze „odpadem“, který sešel z cesty k Bohu. „Nezbude po vás nic a název vašeho údajného náboženství bude vyslovováno jenom při odplivnutí sliny, do které se vmísil prach z cesty úspěšných, šťastných a Bohu libých.“

Svou obžalobu paní advokátka zakončila nekompromisním důkazním materiálem: apokalyptickou citací ze Zjevení svatého Jana. Metaforická těhotná žena samozřejmě reprezentuje Západ a zadupnutý had bezpochyby islám.

Tak nějak by to dopadlo, pokud byste právnický posudek zadali jezdci apokalypsy.

Svou obžalobu paní advokátka zakončila nekompromisním důkazním materiálem: apokalyptickou citací ze Zjevení svatého Jana. Repro DR

Taková podoba „dialogu“ se tureckému velvyslanci zdála podezřelá. Jak jinak. Ovšem Samková, Petr Hampl a třicet dalších bojovníků se vydalo na zmíněné tažení proti Bigalimu. Přímo před velvyslanectvím jej Klára Samková třikrát proklela.

Její prokletí si ocitujme celé, protože připomíná to nejlepší z Aloise Jiráska a diskuzí na Novinkách: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti. Budete-li zasahovat do našich věcí, pošleme na vás své syny.“

Můžeme si domyslet absurdní situaci, kdy asistent přináší velvyslanci nejnovější informace o celé kauze: „Ta právnička pořád tvrdí, že islám nepatří do moderní společnosti. Jo a před chvílí vás proklela.“

Dionýsos před branami

Samková se totiž dostala do slepé uličky. Takový mrtvý bod hrozí všem kolonizátorům rozdělujícím svět na „rozumní My“ a „divošští Oni“. Samková zuřivě brání výspu civilizovaného světa před barbarskými hordami. Ovšem její obrana racionálního Západu je poháněna tak divokou zaslepeností, že se paradoxně proměňuje ve své nepřátele. Z chladnokrevně uvažující advokátky se tak stává jurodivou čarodějnicí.

Místo racionality nastupují proroctví ujetější nežli halucinace Baby Vangy. Z bojovnice proti „náboženskému násilí“ se mění na kněžku krve a msty, která ve jménu Bible hrozí apokalyptickým terorem. Urputné stavění zdí kolem „dokonale rozumné civilizace“ zkrátka přivolá akorát tak šílenství.

Samková je tak symptomem naší neschopnosti přijímat jinakost. Část cizinců přitom přichází přes území Řecka — a právě Řekové měli na takové skopičiny přímo určeného boha. Dionýsos, bůh-cizinec. Přicházel z dáli a strážcům zavedených pořádků se jevil jako ztělesněný chaos. Čím více jej odmítali přijmout mezi sebe, tím více lpěli na zkornatělých pravidlech vlastní společnosti. Právě to je ale nakonec dovedlo do propasti bláznovství. V ní skončil král Pentheus, Minyovny a teď i Klára Samková.

Dionýsovská jinakost se ovšem nakonec ukázala jako obohacující. Společenský řád nezbortila, ale dodala mu „lehkost a pružnost“. Zachránila jej před zkostnatělou smrtí. My Dionýsa neznáme. 

Místo přijetí jinakosti nás tak nejspíš čeká jen intergalaktická válka vedená apokalyptickými ještěry nadopovanými temnou hmotou a osedlanými advokátkou Samkovou dštící kletby směrem k Mekce. My si ten náš západní rozum před zaostalými cizáky prostě uhájíme.

  Diskuse
  TT
  June 14, 2016 v 11.57
  Ještě horší.
  Když v DR několik lidí upozorňovalo už před lety na rostoucí fašizaci a násilnictví ve společnosti, sklidili jen shovívavý posměch. Samková ovšem představuje významný proud ve společnosti, který prorůstá i do hlavních politických proudů.

  Děsí mě, s jakým klidem by posílala "naše syny" vraždit syny někoho jiného. Když tento militaristický aktivismus vidíme v souvislosti plíživé vládní militaristické propagandy, jde z toho hrůza. Mám na mysli zavádění školního "branného výcviku" v programu POKOS (zkratka znamená v armádním slangu postřílej) či snaha o zavedení odvodů, byť zatím jen dobrovolná.

  A ještě k tomu válčení vidí jako možnost pokroku - což je lživý mýtus budovaný zbrojařskými koncerny už od druhé světové války.

  June 15, 2016 v 15.22
  Paní Samková pořád ještě...
  nepochopila rozdíl mezi Starým a Novým zákonem. Nechápe, jak se sama blíží těm, koho proklíná. Nenávist měla skončit před dvěma tisíci lety, vždycky se ale najde někdo, kdo lidem vysvětlí, že určitá nenávist je vlastně zdravá, že je dobré vymítati ďábla a upalovat heretiky a bezvěrce. Z plíživé militarizace mi naskakuje husina, odmítám přijmout znovu doktrínu, že rodím syny, aby z nich byl opět kanonenfutr pro zájmy kohokoli. Proto mi tak vadí, co se děje v souvislosti s reorganizací policie - nejde o politiku, jde o zásadní principy.