Ano, konspirační weby jsou problém. Sama represe ho nevyřeší

Vojtěch Boháč

Podrývání demokratické veřejné debaty konspiračními weby je určitě problém. Je nutné ale řešit jeho příčinu, která spočívá v absenci nezávislých, pluralitních, kvalitních médií. Řešením nemůže být jenom represe a jistě ho nelze svěřit vnitru.

Pod ministerstvem vnitra má vzniknout specializovaný útvar, do jehož gesce bude spadat boj proti dezinformacím na prokremelských webech. Dezinformační kampaně a masové šíření zavádějících a nepravdivých informací, které mají zmást veřejnost a vyvolat paniku, je dnes zřejmý problém. Stvoření orgánu pod ministerstvem vnitra, který bude na tyto informace reagovat a uvádět je na pravou míru, je nicméně značně problematické řešení situace.

Problematické je hned ze dvou důvodů. Zaprvé dává politické instituci do rukou nástroj k určování, které informace jsou závadné a které nejsou. Zadruhé, a to především, jde do velké míry o zbytečné plýtvání prostředky a energií, nebude-li provázeno cílenou podporou silné a ideově pestré mediální scény.

V době, kdy jsou informace hlavním nástrojem vedení válek a přeskupování mezinárodních aliancí, by se vláda měla zasazovat o kvalitní a silná média nabízející různé pohledy na svět. Konzervativní, liberální, sociálně-demokratické, důsledně levicové, křesťansko-demokratické. Demokracie je závislá na svobodné a otevřené diskuzi, v níž zazní hlasy všech občanů, kteří chtějí konstruktivně přispět k hledání nejlepší cesty do budoucnosti.

Všechny názorové proudy s výrazným zastoupením v české společnosti mají mít své adekvátní zastoupení také na mediální scéně. A tato média by měla mít dost prostředků, aby mohla důsledně a nezávisle pracovat a nabízet konzistentní pozice podpořené kvalitními informacemi. Kvalitě informací by mohla pomáhat také silná veřejnoprávní tisková agentura, která by měla v zahraničí více než současné tři zpravodaje.

Kromě kvalitnější veřejné debaty o směřování České republiky by tento krok vedl k úbytku lidí majících pocit, že jejich hlas není slyšet a nemá zastání. A je to především tento pocit, který žene mnohé do náruče propagandistů a konspirátorů. Ti totiž aspoň jakousi alternativu nabízejí a jde jim právě o přízeň těch, které jinak nikdo neposlouchá.

Je na čase si uvědomit, že neexistuje jen jeden správný pohled na svět a na směřování společnosti, který se už sám nějak prosadí. Tento přístup vedl během posledních let k tomu, že je čím dál víc lidí nespokojených se současnou úzkou a ideově nezasazenou médiální scénou. Tito lidé začali vyhledávat jiné zdroje informací, které by více rezonovaly s jejich viděním světa.

Není se čemu divit, že někteří přijali právě tuhle informační alternativu. Jiná, která by byla výrazně kvalitnější, se totiž nenabízela.

Není se čemu divit, že někteří přijali právě tuhle informační alternativu. Jiná, která by byla výrazně kvalitnější, se totiž nenabízela.

Potlačit ale nyní nekvalitní alternativy, a nenahradit je zároveň něčím kvalitním, nemá smysl. Krok ministerstva vnitra bude v praxi znamenat především zbytečné posílení jeho pozice v oblasti, v níž je politická kontrola extrémně nebezpečná. A pro bývalé čtenáře těchto webů zase možnost nanovo konspirovat o cenzuře a spiknutí liberálů. Rozhodně není namístě čekat jejich nenadálé procitnutí a přijetí názoru, že média hlavního proudu jsou vlastně fajn.

  Diskuse
  TT
  June 13, 2016 v 11.05
  Ano,
  navíc slabost možných zásahů se ukázala na TV Prima, která zcela jasně porušila všechna pravidla amorální principy zpravodajství a regulační orgán to označil za normální.

  Jaký je rozdíl mezi TV Prima a Aeronetem? Jen v tom, že TVP sleduje zájmy kamarádů regulátora a možná má i dost peněz na úplatky, kdežto Aeronet jde proti zájmům části establishmentu.

  Jak správně napsal autor, jediné řešení je ve zkvalitňování informací a v edukaci populace, jak s informacemi nakládat. Ale to je zase proti zájmům establishmentu, protože by se mohlo ukázat, že jsou k ničemu.
  TT
  June 13, 2016 v 11.12
  Profant s Biblí začal,
  protože v ní nachází mnoho důrazů na pomoc bližním a uprchlíkům.

  A ano mnoho DR autorů prosazuje multikulturalismus a gender mainstreaming. Mnoho zase ne. Ale ta linie je zřejmá. S tím nic neuděláte, jako já neudělám nic s tím, že TV Prima prosazuje nenávist k migrantům (nejen k uprchlíkům). Vzhledem k tomu, že je Vám tato linka evidentně z Vašich vyjádření bližší, doporučil bych sledovat TV Prima.
  June 13, 2016 v 17.14
  Souhlasím s tím, že
  "Stvoření orgánu pod ministerstvem vnitra, který bude na tyto informace reagovat a uvádět je na pravou míru, je nicméně značně problematické řešení situace."

  Reagovat na dezinformace a uvádět je na pravou míru by měla média.

  Problém je v tom, že to dá hodně práce a málokdo ji dělá. Dobrým příkladem takové práce je zde v DR článek Michala Ďordě o "juvenilní justici".

  Přinejmenším by si ale žurnalisté, kteří se považují za seriozní měli dávat pozor na ověřování svých zdrojů.
  Možná větší problém než dezinformační weby v zákoutích internetu je to, že se jejich chýry a hoaxy šíří přejímáním neověřených informací i jinak dobrými autory. V poměrně nedávné době bychom příklady našli i zde.

  Nevím zda je titulek autorův či redakční, ale označovat "reagování na informace" a "uvádění na "pravou míru" za represi mi přijde nadnesené. Navíc druhá část titulku zní, jakoby si autor myslel, že represe je na místě, ale nestačí.Z textu článku to nevyplývá.
  June 13, 2016 v 17.21
  Ten druhý komentář pana Tožičky
  asi patří pod jiný článek. Také se mi to už stalo.