Uvádíte veřejnost v omyl, kritizují odbory Českou televizi

Redakce DR

ČMKOS kritizuje analýzu České televize, jejíž autorka tvrdí, že odbory propadly v prognóze ekonomického vývoje. Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly buď nerozumí tomu, o čem píše, anebo záměrně překrucuje data a veřejnost uvádí v omyl.

„Jsou pouze dvě možnosti, jak tato fatální zkreslení dat vysvětlit: obě jsou nepříliš vlídná vůči zpracovatelům i pověsti České televize. Buď zpracovatelé naprosto nerozumí tomu, o čem tak zaujatě píší a hovoří, nebo naprosto záměrně data překrucují a čtenáře a diváky cíleně uvádějí v omyl.“ Takto reaguje ČMKOS na analýzu, kterou na sklonku předminulého týdne zveřejnila Česká televize na svém zpravodajském portále.

Článek Alžběty Vejvodové s titulkem V přesnosti prognóz ekonomiky vítězí Evropská komise, odbory propadly se věnuje odhadům či prognózám ekonomiky několika tuzemských i zahraničních institucí. „O prvenství se v odhadu vývoje HDP České republiky dělí Česká národní banka a Evropská komise. První z nich nejlépe uspěla na sedmiletém horizontu, na tom pětiletém si první a druhou příčku vyměnily. Vyplynulo to z analýzy, kterou web ČT24 připravil ve spolupráci s hlavním ekonomem ING Jakubem Seidlerem,“ píše se v úvodu textu.

Z přiložené tabulky zahrnující období 2011 až 2015 pak plyne, že se odbory umístily v odhadu vývoje ekonomiky až na předposledním pátém místě. Odboráři s výstupy analýzy zásadně nesouhlasí, předseda ČMKOS Josef Středula ji označuje za neodbornou a prvoplánově manipulativní.

„Asi nemá cenu pátrat po tom, co zpracovatele vedlo ke zpracování tohoto materiálu. Zda nedostatečné odborné znalosti, či nějaký mnohem ,sofistikovanější´ záměr. Každopádně si za svým stanoviskem stojím,“ uvedl Středula v reakci, kterou má redakce Deníku Referendum k dispozici.

Upozorňuje přitom na graf „Růst HDP — skutečnost versus prognózy (meziročně, v %)“. Jedná se o graf, z nějž vychází kritické hodnocení analýzy ČT, podle níž „navzdory auře přesnosti, kterou odboráři kolem svých prognóz šíří, analýza webu ČT24 ukázala opak“. Středula má k grafu několik výhrad.

„Zaprvé — graf zobrazující skutečný vývoj HDP, tj. etalon, na kterém se ověřuje přesnost prognóz jednotlivých institucí, neodpovídá datům ČSÚ. V řadě případů jsou rozdíly — vzhledem k tomu, že jde o HDP — naprosto fatální,“ tvrdí uvádí odborový předák. Tak například u roku 2009 graf České televize uvádí pokles HDP 3,8 %, zatímco Český statistický úřad pokles 4,8 %. U roku 2013 zase Česká televize uvedla pokles o 1,3 %, ČSÚ ale o 0,5 %. A v loňském roce byl růst HDP podle dat České televize 4,7 %, podle statistiků z ČSÚ to bylo 4,2 %.

Středula: pravdou je přesně opak toho, co tvrdí graf ČT

Za naprosto neprofesionální a manipulativní Středula označuje rovněž porovnávání prognóz pocházejících z různých časových úseků. „Prognózy ČMKOS pocházejí v principu z jiného období než prognózy ostatních institucí. Vzhledem k tomu, že se na začátku září daného roku zahajuje kolektivní vyjednávání v podnikové sféře a zároveň je předkládán k diskusi se sociálními partnery návrh státního rozpočtu následujícího roku, předkládá ČMKOS svou prognózu na začátku měsíce září, tj. ve skutečnosti vychází z dat za červenec a prognózuje tedy vývoj dopředu fakticky na sedmnáct měsíců,“ uvádí Středula.

S touto prognózou je podle něj srovnatelná prognóza ministerstva financí z července, která vychází ze zhruba stejného objemu dat a zároveň — což je podle ČMKOS podstatné — na této prognóze je postaven návrh státního rozpočtu. Přitom rozdíl dvou měsíců může být podle Středuly zásadní. „Například v roce 2013 snížilo ministerstvo financí v říjnu svůj odhad vůči červenci o 1,5 procentního bodu (z 2,5 % na 1 %).“

Předseda ČMKOS České televizi také vyčítá to, že pod průhlednou záminkou, že data „nejsou k dispozici“, vynechává v případě ČMKOS odhad na rok 2009. Přitom jde o rok, kdy se ČMKOS podle Středuly jako jediná instituce v České republice trefila a odhadla pokles HDP o pět procent. „Což velmi dobře ví celá prognostická obec. Možná, kdyby zapátrali pracovníci ČT ve svém archivu, tak by tam vystoupení zástupců ČMKOS na toto téma našli,“ dodává.

Odboráři nakonec upozorňují, že graf považuje za zásadní „botu“ ČMKOS v odhadu HDP rok 2012. „Podle grafického znázornění se v té době odbory naprosto zbláznily — a na rozdíl od ostatních prognostických pracovišť — natolik důvěřovaly prozřetelné restriktivní politice Miroslava Kalouska, že očekávaly růst, a to dokonce na úrovni téměř 3 %,“ uvádí Středula s tím, že pravdou je opak. V roce 2012 ČMKOS jako reakci na probíhající restrikci očekávala výrazné zpomalení ekonomického růstu — pod jedním procentem. 

Redakce Deníku Referendum opakovaně nabízela prostor pro reakci také autorce původní analýzy ČT Alžbětě Vejvodové. Kritiku Středuly jsme řešili také s tiskovým odborem České televize. Ani po několika dnech jsme se ale reakce nedočkali.

Vejvodová nám v pátek napsala, že by sice na kritiku ČMKOS ráda zareagovala, avšak prý jí to neumožňují interní pravidla České televize. „Připravili jsme nicméně ve spolupráci s Jakubem Seidlerem podklady pro oficiální tiskové sdělení, ve kterém odpovědi na vaše otázky jistě najdete. Prosím vyžádejte si tento materiál na tiskovém oddělení ČT," napsala Deníku Referendum Vejvodová.

Tiskový odbor ČT ale tvrdí, že těmito podklady nedisponuje. Rozhodli jsme se proto již nečekat a kritiku Josefa Středuly zveřejnit bez adekvátní reakce autorky původní analýzy či zástupců České televize.

  advertisment

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  June 13, 2016 v 14.12
  Reakce ČT
  V pondělí krátce před 14:00 nám nakonec přišla reakce z tiskového odboru ČT. Přikládáme ji v plném znění:

  Zasíláme vyjádření vedoucího redakcí nových médií Filipa Černého. A omlouváme se za prodlení.

  Na závěrech analýzy redakce trvá. Zvolený úhel pohledu - časový rámec i zvolená data jsou legitimní a vycházejí z ekonomické teorie. Výběr dat byl veden snahou o maximální přesnost a objektivitu. Podotýkáme, že při jiné metodice srovnání vyjdou jiné odchylky v odhadech, ale nikoliv jiné pořadí úspěšnosti jednotlivých subjektů. Při zpětné kontrole výpočtu jsme našli a opravili jeden překlep v grafu (neměl vliv na poradí) a jednu chybu, vyplývající z nečekané změny v řadě čísel na webu ČMKOS. Chybu odstraníme, ale ani ta nemění vyznění analýzy.

  Podrobněji k hlavní výtce:

  Do výpočtu pro článek jsme konzistentně s ekonomickou teorií nepoužili růst HDP tak, jak je nyní zveřejňován ČSÚ, ale v podobě tzv. „vintage“ (tj. starých nebo původních) čísel, která se v konkrétní okamžik brala jako realita (využili jsme hodnotu HDP v první zprávě o inflaci ČNB roku následujícího). Použili jsme je z toho důvodu, že v časové řadě HDP došlo později k rozsáhlým revizím (vč. přepočtu na novou metodiku atd.). Při využití současné časové řady HDP by naopak mohlo být srovnání kritizováno v tom ohledu, že současná čísla jsou již v jiné metodice, než byly prováděné odhady v té době.

  PS: Výpočet jsme ale souběžně udělali i na současných datech o vývoji HDP, které odbory zmiňují ve své zprávě, ale které mohou být z výše uvedených důvodů problematické. Výsledky pro odbory se však ani v tomto případě neliší. Závěry článku by tak z tohoto úhlu pohledu byly z pohledu odborů stejné, i pokud by se využila současná časová řada o vývoji HDP.

  Závěry:

  1/ Typ zveřejněných dat jsme nově lépe popsali v popisku grafiky. U grafu v článku je uvedeno, o který typ dat se jedná, závěry analýzy se ale v tomto ohledu nemění.

  2/ Drobný časový nesoulad prognóz je vždy problém, v textu jsme rizika s tím spojená nicméně dle našeho soudu pokryli a vysvětlili dostatečně.

  3/ Data jsme brali z prognóz odborů, které vydávají v souvislosti s rozpočtem (Stanovisko k návrhu rozpočtu na konkrétní rok zveřejněné v archivu na webu ČMKOS) – na web jsme byli odkázáni mluvčí ČMKOS. Za roky 2009 a 2010 v těchto materiálech číselný odhad odbory neuváděly. Nechtěli jsme analýzu zkreslovat využitím dat z oficiálně zveřejněné prognózy, která vyšla časově úplně jindy, proto jsme prognózu odborů za roky 2009 a 2010 do porovnání nezařadili. Téma článku a požadovaná data jsme telefonicky konzultovali s odbory (pí Kašparová) 20. 5. 2016.

  Do grafiky se nám u odhadu ČNB vloudil překlep, který jsme okamžitě napravili. I v tomto případě byla nicméně přesnost odhadu počítána se správnými údaji (odhad ČNB na rok 2009 ve výši 2,9 %), ve výpočtu a závěrech analýzy je tedy v tomto ohledu vše správně a nic se na nich nemění.

  4/ V tomto konkrétním případě skutečně došlo k přehlédnutí skutečnosti, že odbory hovořily ve své zprávě o nominálním růstu HDP, nikoli o běžně využívaném reálném růstu HDP. Konkrétní data odborů o odhadu reálného růstu HDP z té doby se nám nicméně ani zpětně nepodařilo s ověřitelným časovým zdrojem dohledat – pokud je má ČMKOS k dispozici, rádi je do modelu zahrneme. Do té doby údaj z tohoto roku z grafu i analýzy vysadíme. Při nezapočítání tohoto roku se nicméně závěr analýzy nemění – resp. odbory jsou na posledním místě společně s OECD.

  Pramen pro bod 4:
  https://www.cmkos.cz/obsah/223/stanovisko-cmkos-k-navrhu-statniho-rozpoctu-na-rok-2012-vyhl/12240