Profil čtenáře:
Jaroslav Bican

Profese: Redaktor rubriky Domov DR
Chtěl jsem jen upozornit na to, že tvrzení Andreje Babiše, že financování hnutí ANO je více transparentní než financování jiných stran, stojí na vodě. Pokud se chce něčím takovým chlubit, měl by to podložit něčím více, než tím, že má transparentní účet, který má i ODS, a že mu přispívají firmy, které přispívají i Občanské demokratické straně. Co je na stavu, který popisuje více transparentní?

Píšete "Nikdo nesponzoruje nikoho jen pro jeho údajně ušlechtilé úmysly a ze starosti o blaho země." To je ale argument pro to, aby strany byly financované hlavně příspěvkem od státu a nikoli dary od právnických či fyzických osob.

A na financování skrze členské příspěvky lze říct to samé. Ti, kteří budou chtít, aby strana jedla jejich chleba a zpívala jejich píseň, tak buď vstoupí do dané strany a nebo na to budou mít bílé koně, takže výsledek bude stejně netransparentní jako současný stav.
V pondělí krátce před 14:00 nám nakonec přišla reakce z tiskového odboru ČT. Přikládáme ji v plném znění:

Zasíláme vyjádření vedoucího redakcí nových médií Filipa Černého. A omlouváme se za prodlení.

Na závěrech analýzy redakce trvá. Zvolený úhel pohledu - časový rámec i zvolená data jsou legitimní a vycházejí z ekonomické teorie. Výběr dat byl veden snahou o maximální přesnost a objektivitu. Podotýkáme, že při jiné metodice srovnání vyjdou jiné odchylky v odhadech, ale nikoliv jiné pořadí úspěšnosti jednotlivých subjektů. Při zpětné kontrole výpočtu jsme našli a opravili jeden překlep v grafu (neměl vliv na poradí) a jednu chybu, vyplývající z nečekané změny v řadě čísel na webu ČMKOS. Chybu odstraníme, ale ani ta nemění vyznění analýzy.

Podrobněji k hlavní výtce:

Do výpočtu pro článek jsme konzistentně s ekonomickou teorií nepoužili růst HDP tak, jak je nyní zveřejňován ČSÚ, ale v podobě tzv. „vintage“ (tj. starých nebo původních) čísel, která se v konkrétní okamžik brala jako realita (využili jsme hodnotu HDP v první zprávě o inflaci ČNB roku následujícího). Použili jsme je z toho důvodu, že v časové řadě HDP došlo později k rozsáhlým revizím (vč. přepočtu na novou metodiku atd.). Při využití současné časové řady HDP by naopak mohlo být srovnání kritizováno v tom ohledu, že současná čísla jsou již v jiné metodice, než byly prováděné odhady v té době.

PS: Výpočet jsme ale souběžně udělali i na současných datech o vývoji HDP, které odbory zmiňují ve své zprávě, ale které mohou být z výše uvedených důvodů problematické. Výsledky pro odbory se však ani v tomto případě neliší. Závěry článku by tak z tohoto úhlu pohledu byly z pohledu odborů stejné, i pokud by se využila současná časová řada o vývoji HDP.

Závěry:

1/ Typ zveřejněných dat jsme nově lépe popsali v popisku grafiky. U grafu v článku je uvedeno, o který typ dat se jedná, závěry analýzy se ale v tomto ohledu nemění.

2/ Drobný časový nesoulad prognóz je vždy problém, v textu jsme rizika s tím spojená nicméně dle našeho soudu pokryli a vysvětlili dostatečně.

3/ Data jsme brali z prognóz odborů, které vydávají v souvislosti s rozpočtem (Stanovisko k návrhu rozpočtu na konkrétní rok zveřejněné v archivu na webu ČMKOS) – na web jsme byli odkázáni mluvčí ČMKOS. Za roky 2009 a 2010 v těchto materiálech číselný odhad odbory neuváděly. Nechtěli jsme analýzu zkreslovat využitím dat z oficiálně zveřejněné prognózy, která vyšla časově úplně jindy, proto jsme prognózu odborů za roky 2009 a 2010 do porovnání nezařadili. Téma článku a požadovaná data jsme telefonicky konzultovali s odbory (pí Kašparová) 20. 5. 2016.

Do grafiky se nám u odhadu ČNB vloudil překlep, který jsme okamžitě napravili. I v tomto případě byla nicméně přesnost odhadu počítána se správnými údaji (odhad ČNB na rok 2009 ve výši 2,9 %), ve výpočtu a závěrech analýzy je tedy v tomto ohledu vše správně a nic se na nich nemění.

4/ V tomto konkrétním případě skutečně došlo k přehlédnutí skutečnosti, že odbory hovořily ve své zprávě o nominálním růstu HDP, nikoli o běžně využívaném reálném růstu HDP. Konkrétní data odborů o odhadu reálného růstu HDP z té doby se nám nicméně ani zpětně nepodařilo s ověřitelným časovým zdrojem dohledat – pokud je má ČMKOS k dispozici, rádi je do modelu zahrneme. Do té doby údaj z tohoto roku z grafu i analýzy vysadíme. Při nezapočítání tohoto roku se nicméně závěr analýzy nemění – resp. odbory jsou na posledním místě společně s OECD.

Pramen pro bod 4:
https://www.cmkos.cz/obsah/223/stanovisko-cmkos-k-navrhu-statniho-rozpoctu-na-rok-2012-vyhl/12240
Je to velmi nebezpečné, když jsem text psal, tak mi z toho bylo docela špatně.
Oni to bohužel vážně myslí. http://www.narodnidomobrana.cz/
To si asi každý umí spočítat sám, kolik je 17 z 81.