Agentura pro sociální začleňování posiluje spolupráci s policejními specialisty

Jaroslav Bican

Policie ČR, asistenti prevence kriminality a lokální konzultanti Agentury pro sociální začleňování posilují svoji spolupráci na místní úrovni a hledají její efektivní podoby při řešení sociálního vyloučení.

Ve středu se uskutečnilo setkání zástupců z řad Policie ČR, asistentů prevence kriminality a lokálních konzultantů vládní Agentury pro sociální začleňování. Byly zde představeny postupy a způsoby práce jednotlivých zástupců na místní úrovni, jejich propojení a nastavení efektivní spolupráce.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Rozhodli jsme se propojit jednotlivé zástupce, kteří v daných lokalitách už nějakým způsobem vzájemně participují,“ uvedl ředitel Agentury Radek Jiránek a dodal „V patnácti ze třiceti sedmi lokalit, kde v současné chvíli Agentura působí, jsou na místě přítomní i policejní specialisté. Policie ČR má těchto speciálně vyškolených policistů pro práci s romskou komunitou nyní celkem čtyřicet a plánuje jejich posílení o dvacet dalších.“

Zástupci Policie ČR prezentovali náplň nové pozice „specialista pro práci s Romy ve vyloučených lokalitách“ a kolegové z municipalit seznámili přítomné s činností asistentů prevence kriminality. Seminář se také zabýval formou nastavení standardu spolupráce, tedy tím jakým způsobem se subjekty vzájemně propojí, vznikne-li nějaký problém, kdo ho řeší, a jak dotčené subjekty participují na jeho řešení.

„Jsem přesvědčen, že nám dnešní jednání do budoucna pomůže v lokalitách zvýšit bezpečí a ochránit veřejnost. Spolupráci dotčených subjektů, zejména Policie ČR a Agentury považuji jak já, tak i moji kolegové z Agentury za velmi dobrou,“ zdůraznil Jiránek.

Setkávání Agentury se zástupci policie je součástí kroků, které mají vést k naplnění cíle stanovaného ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení do roku 2020 v oblasti bezpečnosti. Akci pořádalo Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezídia ČR, jako gestor problematiky menšin, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Odborem bezpečnostní problematiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Semináře se zúčastnilo několik styčných důstojníků pro menšiny, kteří působí na krajských ředitelstvích Policie České republiky jako specialisté na problematiku menšin. Mezi dalšími aktivními účastníky byli i policejní specialisté pro práci s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách. Za vládní Agenturu se zúčastnilo též několik lokálních konzultantek a konzultantů. Na semináři se rovněž představili vybraní asistenti prevence kriminality se svými mentory z daných obcí.

    Diskuse