Policejní prezident se omluvil děkanovi FAMU, policie si počínala nevhodně

Jaroslav Bican

Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého policie v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga postupovala na pražské FAMU nevhodně a nadbytečně. Se dvěma policisty bylo zahájeno kázeňské řízení.

Policejní prezident Tomáš Tuhý se v pondělí omluvil za nevhodnost a nadbytečnost policejního úkonu, který proběhl v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v budově pražské FAMU, kde policie zjišťovala, kdo rozhodl o vyvěšení tibetské vlajky. Tomáš Tuhý na podnět děkana FAMU Pavla Jecha nechal postup policie prověřit. Na prošetření trval také ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Ze šetření podle policejního prezidenta vyplývá, že úkony policie se v budově FAMU uskutečnily v důsledku chybné komunikace mezi policisty specializovaného celorepublikového útvaru a složkami Obvodního ředitelství policie Praha I. „Tuto chybu vnímám jako důsledek přílišné horlivosti policisty z celorepublikového útvaru. Podotýkám, že v uvedené době zde hrozil konflikt mezi jednotlivými názorovými odpůrci na Smetanově nábřeží,“ zdůraznil Tuhý.

Policejní prezident také uvedl, že podle šetření kontrolních orgánů policie se návštěva dvou konkrétních příslušníků Obvodního ředitelství policie Praha I uskutečnila v budově FAMU 30. března hned dvakrát. Poprvé na základě pokynu policisty koordinujícího příjezd kolony s chráněnou osobou, aby byl ověřen majitel budovy, a to v souvislosti s oprávněností výskytu osob s vyvěšenými vlajkami Tibetu na balkoně budovy. Policista tak chtěl získat a vyhodnotit poznatky ohledně možného ohrožení chráněné osoby.

Druhá návštěva policie na FAMU se podle Tuhého uskutečnila vzhledem ke komunikační chybě a přílišné aktivitě policistů, jejím cílem bylo získat informace, zda je vedení školy srozuměno s tím, že na budově jsou vyvěšeny vlajky Tibetu.

Na základě šetření bylo zahájeno kázeňské řízení se dvěma policisty. „Jedná se o vedoucího policistu Obvodního ředitelství policie Praha I, jehož pochybení je spatřováno především v situaci při druhé návštěvě budovy FAMU, kdy vydal pokyn podřízeným policistům k provedení předmětného úkonu, a policistu specializovaného celorepublikového útvaru, který jako koordinátor bezpečnostních opatření daného úseku provedení daného úkonu vyžadoval,“ popsal závěry šetření Tuhý.

Policejní prezident: žádné instrukce k odstranění tibetských vlajek nebyly

Podle policejního prezidenta nebyl vydán žádný pokyn k odstranění symbolů Tibetu ani jiným způsobem se neuskutečnil zásah do práva na vyjádření názorů osob v budově FAMU, což bylo v rámci šetření potvrzeno i zdejšími zaměstnanci.

„K zajištění jednotného instruování policistů byl zpracován několikastránkový materiál, který postihuje základní právní rámec situací, se kterými se policisté v rámci opatření mohli setkat. S touto instruktáží byli jednotliví policisté, zapojení do bezpečnostního opatření, seznámeni,“ vysvětlil Tuhý.

A pokračoval: „Materiál, mimo jiné, výslovně zdůrazňuje, nedotknutelnost práva na svobodné vyjádření projevu a názorů. Stejně tak uvádí, že samotné vyvěšení vlajek, například vlajky Tibetu, není protiprávním jednáním a nezakládá tak oprávnění Policie ČR k provedení jakéhokoliv služebního zákroku či úkonu. Výslovně dále uvádí, že projevovat názory opačné názorům oficiálně přijímané delegace není v rozporu s právním pořádkem České republiky.“

Policejní prezident rovněž zdůraznil, že v souvislosti se státní návštěvou čínského prezidenta byla policie nucena přijmout mimořádná bezpečnostní opatření. Policie podle Tuhého musela brát v potaz i aktuální bezpečností situaci v České republice a přihlédnout k teroristickým útokům v Bruselu.

V pondělí také proběhla společná schůzka ministra vnitra Milana Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého, na které měli se závěry šetření seznámit děkana FAMU Pavla Jecha. Ministr vnitra Chovanec už v neděli v diskuzním pořadu Partie na televizi Prima uvedl, že policie podle něho neporušila zákon, když v průběhu návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vstoupila do budovy pražské FAMU.

Policisté si podle Chovance počínali jen neobratně a zbytečně horlivě. Ministr vnitra také odmítl, že by policie stranila Číňanům. „Pokud existoval pokyn, že mají čeští policisté stranit Číňanům, že mají každou tibetskou vlajku, kterou vidí, strhnout, tak já z funkce ministra odstoupím. Jestli takovýto pokyn existoval, tak nemám v politice co dělat,“ prohlásil v Partii Chovanec.

Ministr vnitra minulý týden kritizovat nejenom postup policie na FAMU, ale rovněž skutečnost, že policie vyslýchala lidi, kteří v čase návštěvy Miloše Zemana v Karlovarském kraji nesli transparenty kritizující prezidenta. Policie je předvolala, prý chtěla zjistit, zda se tak nedopustili protiprávního jednání. Výsledky prošetřování postupu policie na Karlovarsku i všech bezpečnostních opatření v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta policie plánuje zveřejnit koncem týdne.

    Diskuse (0 příspěvků)