Ekologické organizace: Plánované snížení emisí Evropské unie není dostatečné

Jaroslav Bican

Ve středu Evropská komise zveřejnila analýzu dopadů dohody o ochraně klimatu z Paříže. Ekologické organizace nesouhlasí s tvrzením, že stanovené cíle snížení emisí skleníkových plynů Evropské unie pro rok 2030 už není potřeba zlepšovat.

Evropská komise ve středu zveřejnila analýzu nároků, které má na energetickou a klimatickou politiku i legislativu Evropské unie uzavření dohody o ochraně klimatu v Paříži v prosinci loňského roku. Hnutí DUHA, Glopolis a Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) odmítají tvrzení Evropské komise, že stanovené cíle snížení emisí skleníkových plynů Evropské unie pro rok 2030 jsou dostatečné.

Uvedené organizace poukazují na expertní studie, podle kterých k omezení oteplení na maximálně dva stupně Celsia (přičemž Pařížská dohoda požaduje zastavení oteplování pokud možno už na 1,5 stupních Celsia) je zapotřebí, aby emise začaly významně klesat co nejdříve a ve druhé polovině století už byly o 95 % nižší.

V roce 2030 by tedy Evropská unie měla snížit emise minimálně o 55 % (oproti roku 1990). Závazný cíl Evropské unie je nyní ovšem pouhých 40 procent do roku 2030, přičemž už v roce 2020 by evropské emise měly klesnout o 30 %. Ekologické organizace přitom upozorňují, že Evropa může snížit emise razantněji, což bude mít navíc i větší ekonomický přínos.

„Analýza Evropské komise opět potvrdila, že státy, které přijaly antifosilní zákony, můžeme nejen chválit za zodpovědnost v řešení závažného problému změny klimatu, ale také obdivovat jejich zodpovědnost v přípravě ekonomiky na nevyhnutelné změny,“ okomentoval dokument Evropské komise programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Snížení závislosti na fosilních palivech podle něho navíc přináší zlepšení kvality ovzduší i posílení průmyslu a vznik nových pracovních míst. „Naše vláda by měla co nejrychleji schválit přípravu českého antifosilního zákona,“ zdůraznil Koželouh.

Evropská komise zdůrazňuje, že je nutné stanovit dlouhodobé cíle pro snížení emisí skleníkových plynů po roce 2030. V Evropské unii ale takový závazný cíl zatím neexistuje. Evropský parlament pouze schválil orientační cíl: snížit emise o 80-95 % do roku 2050. Řada států — Francie, Německo, Británie, Rakousko, Švédsko, Dánsko, Finsko či Irsko — si již závazné cíle do roku 2050 legislativně stanovila.

„Evropská klimatická politika léta přešlapuje na místě, zatímco Čína, Japonsko, USA nebo třeba Chile masivně investují do čistých zdrojů energie“ upozorňuje vedoucí programu Energetika a změna klimatu Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis. Podle Huga Charváta z Centra pro dopravu a energetiku si už Evropa ani Česká republika nemohou dovolit další léta zahálet.