Ekologové vyzývají vládu k přípravě antifosilního zákona

Jaroslav Bican

Na svém středečním zasedání se vláda plánuje zabývat i analýzou proveditelnosti antifosilního zákona, který má snížit závislost České republiky na fosilních palivech. Hnutí DUHA vyzývá vládu k přípravě paragrafového znění zákona.

Vláda na svém středečním zasedání projedná analýzu proveditelnosti legislativy vedoucí ke snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky, tedy tzv. antifosilního zákona. Analýza vypracovaná ministerstvem životního prostředí podle Hnutí DUHA potvrdila, že uvedené legislativní řešení je nejvhodnějším způsobem pro snížení kritické závislosti České republiky na dovozu ropy, plynu i na uhelných dolech o osmdesát procent.

Hnutí DUHA proto vyzvalo vládu, aby dala pokyn k rychlé přípravě paragrafů antifosilního zákona, a to v souladu se svým programovým prohlášením, výsledky globální klimatické konference v Paříži, pozitivními zkušenostmi z jiných zemí Evropské unie i se závěry zmíněné odborné analýzy.

„Česká republika antifosilní zákon potřebuje. Nejen proto, že ho vláda slíbila v programovém prohlášení a že to odpovídá modernímu směřování světa po přelomové klimatické konferenci v Paříži,“ upozorňuje programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

A dodává: „Hlavním důvodem pro přijetí zákona je, že pomůže snížit státní výdaje desítek miliard korun ročně za dovoz ropy a plynu i účty rodin za energie a že zlepší vzduch, který dýcháme. Antifosilní legislativa navíc posílí nejen nová, ale i tradiční průmyslová odvětví a přinese podle zahraničních zkušeností vznik tisíců nových pracovních míst,“ uvedl Koželouh.

Právník: Jedinou zárukou je přijetí zákona 

Přijetí antifosilního zákona je podle Hnutí DUHA všestranně progresivní krok, který je výhodný pro modernizaci ekonomiky, nastartování čistých technologií, nová pracovní místa či snížení naší závislosti na dovozu ropy a plynu i na domácím uhlí. Také přispěje k čistšímu vzduchu a zdravější krajině.

Podle právníka Josefa Karlického z organizace Frank Bold je zákon nejlepším řešením i z právního hlediska. „S naplňováním koncepčních dokumentů nejsou v České republice dobré zkušenosti a nezávazný cíl v koncepci tak nedává žádnou záruku, že ke snížení závislosti na fosilních palivech skutečně dojde. Naopak praktické zkušenosti ze zemí, kde již obdobný zákon přijaly, ukazují, že se jedná o vhodné a funkční řešení,“ zdůraznil Karlický.

Součástí přípravy zákona má být také posouzení dopadu na konkurenceschopnost ekonomiky. Legislativa je inspirována britským vzorem, kde ekonomika posílila. Po sedmi letech je britská závislost na fosilních palivech nižší o 21 procent. Zároveň průmyslová výroba vzrostla o šest a zaměstnanost o pět procent . Zákon v Británii podporoval Svaz britského průmyslu i odbory.

Později byly podobné zákony přijaty například ve Francii, Rakousku, Dánsku, Finsku či Irsku. Vlastní zemský zákon má i nejprůmyslovější německý region, Severní Porýní-Vestfálsko, které rovněž sníží spotřebu fosilních paliv o 80 procent.

    advertisment