Česká televize: Vy víte, s kým bude dnes v noci váš syn?

Jaroslav Bican

Obecný nárůst nenávisti se může dotknout i gayů. Nástrojem k tomu může být virus HIV. Negativním příkladem je reportáž ČT, která líčí gay komunitu jako promiskuitní a nezodpovědnou, oddávající se sexuálním radovánkám v temných místnostech.

Státní zdravotní ústav tento týden zveřejnil statistiku o nárůstu počtu nakažených virem HIV v České republice za rok 2015. Loňský rok byl s 266 novými případy rekordní. Nárůst v počtu nakažených je možné pozorovat dlouhodobě, do roku 2007 se přitom každoroční přírůstek pohyboval v desítkách. Média často zdůrazňují, že nejrychleji HIV pozitivních lidí přibývá mezi gayi.

Také v tiskové zprávě Státního zdravotního ústavu se píše, že za nárůstem počtu případů stojí především přenos mezi muži majícími sex s muži. V roce 2015 se jednalo o 78,2 % nově nakažených. Podíl heterosexuálně přenesených infekcí byl necelých 17 %.

Nezodpovědné chování gayů, kteří vir šíří, bylo rovněž ústředním motivem reportáže v České televizi v pořadu 168 hodin z 24. ledna. Hned na úvod zaznělo: „Mezi českými mladými gayi se masově šíří virus HIV. Odborníci mluví dokonce o epidemii.“ Po zmínění konkrétního případu muže, který HIV šířil vědomě, nechyběla sugestivní otázka: „Vy víte, s kým bude dnes v noci váš syn?“.

Reportáž České televize líčí gay komunitu jako promiskuitní a nezodpovědnou menšinu, mezi kterou se šíří virus HIV, díky tomu, že se v temných místnostech oddává sexuálním radovánkách. Repro DR

V reportáži se opakovaně dávala do souvislosti promiskuita gayů s vysokým zastoupením této menšiny mezi HIV pozitivními lidmi. Pro větší názornost Česká televize použila záběry z takzvaných darkroomů, tedy „temných místností na sex“, kde je možné ho mít „klidně nezávazně, klidně s neznámým partnerem a klidně i bez kondomu“, jak zde zaznívá.

Také Ladislav Machala, vedoucí AIDS centra Nemocnice na Bulovce, v reportáži spojuje vysoký podíl gayů mezi novými případy s jejich promiskuitou: „Já si myslím, že to je promiskuitní rizikové chování a je to především návštěva v různých těch pánských nočních klubech,“ říká Machala.

Reportáž rovněž upozorňuje na to, jak se mění poměr mezi gayi a heterosexuály mezi nově identifikovatelnými HIV pozitivními lidmi, kdy byl ještě před patnácti lety padesát na padesát, dnes je ovšem sedmdesát pět procent nakažených gayů. Česká televize také připomíná, že léčba HIV je drahá a pojišťovnu vyjde i na padesát tisíc měsíčně.

Tento obrázek lze nabourat hned několika způsoby. Jednak není jasné, zda větší podíl gayů mezi HIV pozitivními lidmi je daný tím, že mezi nimi je skutečně více nakažených, a nebo zda vysoká čísla v gay menšině se odvíjí od toho, že gayové jsou zvyklí se daleko více testovat.

Ostatně i v reportáži v pořadu 168 hodin vystupuje HIV pozitivní Jakub, který se o tom, že je nakažený, dozvěděl díky tomu, že se náhodou nechal otestovat v jednom gay klubu. S tím souvisí to, že možnosti testování jsou v gay komunitě mnohem větší a probíhá zde i výrazně širší osvěta, než v běžné populaci. Je možné, že mezi heterosexuály je velké množství HIV pozitivních lidí, o kterých zatím vůbec nevíme, protože si nikdy nezašli na testy.

Festival Prague Pride se nesmí vyhýbat sociálním tématům 

Stejně tak se dá zpochybnit i to, že za šířením HIV stojí promiskuitní chování. I HIV pozitivní gayové, kteří vystupují v reportáži České televizi, se nakazili od svých partnerů, ne někde v darkroomu stykem s neznámým člověkem. I odborníci, kteří se HIV zabývají, potvrzují, že existuje mnohem větší riziko nákazy při pravidelném partnerském styku, než při jednom náhodném nechráněném sexu.

Reportáž České televize ve výsledku líčí gay komunitu jako promiskuitní a nezodpovědnou menšinu, mezi kterou se šíří virus HIV, díky tomu, že se v temných místnostech oddává sexuálním radovánkách a většinová společnost pak musí platit jejich léčbu.

Je proto pochopitelné, že se spolek Prague Pride ohradil proti používání záběrů z průvodu Prague Pride, jak v uvedené reportáži, tak přímo v Událostech ČT, kterými se šíření HIV dávalo do přímé souvislosti s festivalem i LGBT menšinou jako takovou. Organizátoři festivalu Prague Pride upozornili na to, že se věnují prevenci šíření HIV, zařazují na program festivalu veřejné debaty a přednášky na toto téma a také testování v mobilních zařízeních.

Současný nárůst případů HIV se snadno může stát nástrojem, jak většinovou společnost obrátit proti gayům. V kombinaci s konkrétními případy HIV pozitivních lidí, kteří o své nákaze věděli, a přesto virus dál vědomě šířili, se jedná o jednoduchou cestu, jak postavení této menšiny v naší společnosti výrazně zhoršit.

V kontextu obecného nárůstu nenávisti v souvislosti s uprchlickou krizí může jít o součást celkové změny atmosféry ve společnosti. I sami gayové by si měli uvědomit, že obecná solidarita mezi lidmi je v jejich zájmu, a proto je důležité, aby ji svým chováním rovněž podporovali. I proto by se festival Prague Pride neměl vyhýbat tématům sociálně slabých a chudoby, tak aby se obecně zvyšovala vnímavost této komunity k sociálním otázkám.

Věta z reportáže České televize obsažená v titulku tohoto článku, jako by předznamenávala budoucí negativní vztah české společnosti ke všem gayům. Nenávist ve společnosti se snadno může obrátit i proti nim, proto by měli stát na straně těch, kterým aktuální nárůst nenávisti není lhostejný.