Pařížská klimakonference po týdnu: hlavní spor se vede o závaznost

Radek Kubala

Spolupracovník DR na aktuální klimakonferenci shrnuje to nejdůležitější o dosavadním průběhu a současném stavu jednání.

Již týden jednají zástupci signatářských států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu na velké klimakonferenci v pařížském Le Bourget o tom, jak bude vypadat nová komplexní dohoda o zmírnění klimatických změn a záchraně stabilního klimatu.

Jednání se zvláště v posledních několika dnech značně zpomalila a mezi přítomnými krystalizují spory. Zatím největší se vede po klasické linii bohatý Sever — chudý Jih a týká se míry závaznosti nové dohody.

Bohaté státy v čele s USA propagují úmluvu, v níž bude právně závazná pouze část pojednávající o tempu snižování skleníkových emisí podle národně stanovených příspěvků jednotlivých zemí (INDCs).

Naopak zástupci nejzranitelnějších států globálního Jihu sdružení v koalici G77 v čele s Čínou, Indií a Jihoafrickou republikou požadují, aby právě závazná část nové úmluvy zahrnovala i pasáže o finanční pomoci s adaptací na změnu klimatu, transferu technologií či ambicióznější cíle snižování emisí států Severu.

Delegátka Nozipho Joyce Mxakato-Diseko z Jihoafrické republiky zde hlasitě upozorňuje na snahu bohatých států rozbít jednotu koalice G77 a očernit jejich snahy o právně závaznou smlouvu založenou na historické odpovědnosti. V aktuálním rozhovoru popisuje podivné praktiky států Severu, kteří za hlavní problém jednání považují jednotný postoj nejzranitelnějších států Jihu.

Pozorovatelé z občanské společnosti dále poukazují na nedostatečnou transparentnost jednání, kdy většina schůzek o technických detailech dohody probíhá za zavřenými dveřmi.

Kvůli popsanému sporu nabrala jednání na konferenci už dvoudenní zpoždění. Francouzské předsednictví doufá, že pokroku bude dosaženo do středy, na níž byla prozatímně posunuta lhůta, do které má být hotova konečná verze pracovního textu nové úmluvy. Podle původního plánu měli delegáti a delegátky jednat nad konečnou verzí pracovního textu už v pondělí.

Znalci připomínají, že podobná zpoždění nejsou na summitech příslušného typu výjimečná. Letošní klimakonference se tedy zřejmě opravdu protáhne až do neděle 13. prosince, jak předpovídala řada pozorovatelů, třebaže podle původního rozvrhu měla končit už v pátek 11. prosince.

Zástupci ekologických organizací na summitu se jinak prozatím vesměs shodují, že dosavadní průběh jednání nenasvědčuje žádnému zásadnímu průlomu, který by vedl k férové, vyrovnané a právně závazné dohodě.