Další kroky Su Ťij a výzvy, které ji čekají

Linn Thant

Vítězství Su Ťij v barmských volbách bylo drtivé. O to náročnější úkoly jsou teď před ní. Jaké hlavní změny potřebuje barmská demokracie?

V Barmě se začaly rozehrávat politické hry. Sledujme je pozorně, bez mrknutí oka — bude to úžasné představení! Mohlo by se zdát, že volbami hry skončily, ale ve skutečnosti ta pravá hra teprve začíná.

Přesvědčivé vítězství Národní ligy pro demokracii vedené Su Ťij v barmských volbách v listopadu 2015 dokládá, že lidé chtějí skutečnou změnu a ne „loutkovou demokracii“ založenou na klientelistickém kapitalismu a autoritářských předpisech. Výsledek barmských voleb lze interpretovat asi takto: přestože zůstávají občané Barmy chudí, rozhodně chtějí nejprve demokracii a až pak hospodářský rozvoj.

Administrativa nynějšího prezidenta Thein Seina, vládnoucí strana ani barmská armáda nečekali, že by Su Ťij a její Národní liga pro demokracii (NLD) mohli volby vyhrát tak drtivě.

Podle oznámení centrální volební komise získala tato největší opoziční strana v historických volbách 8. listopadu celkem 255 křesel v dolní komoře parlamentu, 135 křesel v horní komoře a 491 mandátů v regionálních, státních a národnostních parlamentech. Tento výsledek znamená, že NLD může bezpečně sestavit novou vládu. Lidé se však obávají, zda skutečně dojde k faktickému předání moci.

Národní smíření

Prezident Thein Sein ovšem prohlásil, že vítězné straně moc předá, a ministrům již uložil, aby předali úřady hladce a efektivně. Su Ťij svolala jednání, jehož se zúčastnily čtyři politické strany, prezident, vrchní velitel barmské armády a předseda svazového parlamentu. Všichni zúčastnění její návrhy přijali vstřícně. Po skončení práce volební komise se uskuteční historické setkání.

Předseda parlamentu, odstavený předseda vládnoucí strany Thura Shwe Mann, její nabídku přijal jako první a také jí vřele poblahopřál k přelomovému vítězství. Předsedkyně NLD se sešla s Thura Shwe Mannem i představiteli parlamentu. Podepsali společné prohlášení, podle nějž budou „v míru naplňovat přání občanů, která vzešla ze všeobecných voleb dne 8. listopadu tak, aby byla zaručena spokojenost občanů a dobrá pověst celé země. Hlas lidu je hlasem parlamentu a přání občanů jsou přáními parlamentu. Parlament tedy bude naplňovat naděje občanů,“ uvádí se v prohlášení.

Su Ťij se také sešla se zástupci více než 40 cizích státních zastupitelství v Barmě, kteří vyjádřili příslib zahraniční podpory při přechodu od vojenské vlády k demokratické. Předá-li nynější administrativa prezidenta Thein Seina moc straně vedené Su Ťij, bude její vláda čelit řadě obtíží, protože bude vázána kontroverzní ústavou z roku 2008, kterou sepsala vojenská junta.

Pozvání ke společnému setkání se Su Ťij přijal prezident i vrchní velitel armády. Foto irrawaddy.org

Před Su Ťij stojí tři zásadní úkoly: zaprvé národní smíření, zadruhé tvorba pracovních míst a boj s chudobou a zatřetí korupce — institucionální i mezi vůdci. Národní smíření by mělo být prvotní politickou prioritou. Je načase začít uplatňovat politiku národního smíření — země je rozdrobená již několik století. Barma je totiž jednou z kulturně a etnicky nejrůznorodějších zemí světa a etnicky motivovaný ozbrojený odpor implicitně i explicitně souvisí s budováním národa a státu a s dávnou historií země.

Je to skvělá příležitost pro všechny zúčastněné strany včetně současného vedení barmské armády, zmíněných etnických skupin ozbrojeného odporu i zahraničních elit. Současné vedení barmské armády se musí profesionalizovat a zohlednit výsledek voleb — podstatné je zcivilnění mezinárodní politiky.

Ozbrojená etnická hnutí odporu musí navázat spolupráci s budoucí vládou a je také načase skoncovat s válčením a šarvátkami v pohraničních oblastech. Ozbrojené etnický odboj v Barmě se nyní hlásí ke spolupráci s nově vznikající vládou na mírovém procesu, který iniciovala administrativa nynějšího prezidenta Theina Seina.

Mnozí etničtí i jiní političtí vůdcové prohlašují, že Su Ťij jako jediná může dosáhnout v Barmě skutečného míru. „Čeká nás hodně práce a při tolika problémech nelze upřednostňovat jen jediný. Mírový proces však má vysokou prioritu,“ prohlásila Su Ťij na mítinku ve státu Karenni na východě Barmy. „Dokážeme-li vytvořit vládu, budeme sloužit právům etnických skupin a chránit je.“

Korupce a co s ní

Jisté je, že Su Ťij podle mluvčího NLD stane v čele barmského mírového procesu po předání moci, tedy počátkem příštího roku. Je to jeden z nejdůležitějších kroků, které musí učinit. V současné době se totiž boje mezi barmskými vládními jednotkami a ozbrojenými etnickými skupinami zostřují více než kdy dřív.

Uprostřed konfliktu mezi vládními silami a tak zvanou Armádou státu Shan-Sever (SSA-N) v centrální části státu Shan bylo vysídleno zhruba deset tisíc lidí. Stovky dalších se nachází v Kačinu. Některé z nejsilnějších nestátních ozbrojených skupin v zemi však dohodu nepodepsaly; patří k nim SSA-N a KIA, proti níž v posledních týdnech barmská armáda vede zostřenou ofenzívu.

Je třeba říci, že mírový proces prezidenta Thein Seina se pozitivním směrem vyvíjí jen velmi pomalu, přestože prostředků má k dispozici dostatek. Řada komentátorů proto tvrdí, že mírový proces je spíš mírovým byznysem barmských generálů a jejich příbuzných.

Vláda NLD by také měla založit nezávislou Radu pro hospodářské poradenství (EAC), která vytvoří politiku státu v hospodářské a sociální oblasti. A konečně musí vláda Su Ťij bojovat s úplatkářstvím a souvisejícími problémy. Korupcí je Barma doslova prorostlá.

Pro efektivní zvládání korupce bude zapotřebí souboru nástrojů protikorupční politiky, které si s korupcí dokáží poradit právě v rozvíjející se zemi jako Barma, kde se ekonomická struktura a aktivity nacházejí ve stádiu přechodu nebo transformace. Tento soubor vychází z promyšleného režimu regulace, jehož součástí je například nezávislá protikorupční komise se čtyřmi mandáty pro boj s institucionální korupcí v ekonomice.

Zároveň je potřeba v politických a hospodářských institucích zavést chytré politické nástroje jako finanční transparentnost, otevřené rozpočtování, investigativní média, právo na informace a svobodu informací, právní stát a nezávislé soudnictví a právo.

Bez rozhodné vlády právního státu a promyšlených institucí nemůže barmská ekonomika efektivně a účinně fungovat. Přitom by bylo vhodné vyhledat technickou, finanční a právní pomoc ze strany předních zahraničních protikorupčních organizací a institucí.

Su Ťij sice nebude prezidentkou, může však být ministryní zahraničí a bude také stát v čele nové vlády — a na tomto postu ji čekají nejen tyto úkoly, ale rovněž odpovědnost za jejich řešení.