Povolování plavebního kanálu u Přelouče je opět ve slepé uličce

Vratislav Dostál

Nejvyšší správní soud zrušil dvěma rozsudky výjimku ze zákona k zásahu do biotopů čtyřiačtyřiceti zvláště chráněných druhů organismů. Stavba je navíc nejen bez výjimek k zásahu do biotopů, ale také bez územního rozhodnutí.

Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů obdržely od Nejvyššího správního soudu (NSS) dva rozsudky o zrušení výjimek ze zákona k zásahu do biotopů čtyřiačtyřiceti zvláště chráněných druhů organismů. Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) se tak ani po šesti soudních sporech od roku 2004 nepodařilo tyto výjimky získat.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Pokud to shrneme, tak státní instituce ŘVC ČR ve své investorské práci více než deset let opakovaně selhává a stejně jsou na tom i státní úředníci, kteří během této doby neustále vydávají nezákonná rozhodnutí, přičemž vše se děje za peníze občanů,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ve sporech o přípustnost škodlivého zásahu stavby do biotopů čtyřiačtyřiceti druhů vzácných organismů, jako jsou Evropskou unií chránění motýli modrásci očkovaní a tečkovaní a brouci lesák rumělkový a páchník hnědý, oba rozsudky NSS vyhověly téměř všem argumentům ochránců přírody.

Nejvyšší správní soud mimo jiné uvedl, že se  v rozporu se zákonem spolky nemohly vyjádřit ke všem podkladům ve spise, chyběly studie s kompenzačními a eliminačními opatřeními na udržení příznivého stavu biotopů, chyběly prokazatelné důvody o převaze veřejného zájmu na výstavbě kanálu nad zájmy ochrany těchto biotopů atd.

„Soud také důrazně upozornil, že když při hodnocení vlivů stavby na životní prostředí v roce 2000 nedošlo k důslednému posouzení jiných variant zlepšení plavebních podmínek u Přelouče, tak k němu u zásahu do biotopů živočichů chráněných EU mělo dojít v řízení o výjimkách, neboť je prokázané, že existuje varianta tokem řeky a také varianty po levém břehu Labe,“ připomíná Patrik jednu z nejzávažnějších nezákonností.

Podle NSS bylo také zásadní vadou, že se resort životního prostředí řádně nevypořádal s předchozími rozhodnutími, které výjimky nepovolily. Za zarážející označují ekologové také to, že se ministerstvo a krajský úřad v Pardubicích opřely o studie, které se předmětu řízení přímo netýkaly a naopak ignorovaly odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a jeden znalecký posudek, podle nichž nebylo možné výjimky povolit.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 miliardy korun snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky utratilo asi 700 miliónů korun. Výstavba kanálu měla nakonec probíhat od ledna letošního roku do června 2018. Stavebníkem je firma Skanska.

  Diskuse
  October 24, 2015 v 20.50
  Záleží na hledisku
  Modrásci očkovaní a tečkovaní, lesák rumělkový a páchník hnědý jako objekt byrokratických hrátek jsou jenom jedna strana mince. Nějak se poslední dobou nemluví o tom, zda splavnění Labe je opravdu ekonomicky výhodné nejen pro zhotovitele, firmu Skanska. A další otázka je, kam se přesunou narkomani, kteří si tuto oblast oblíbili.

  Teď, co bylo přislíbeno, že starý most v naší vísce, který posloužil Rudé armádě několikrát k přechodu řeky v boji proti fašismu, ale už nebyl důvod se s ním tahat přes půl Evropy nazpět, bude vyměněn nezávisle na osudu plavebního kanálu v Přelouči, už se na ten problém mohu dívat bez konfliktu zájmu.

  Nicméně i několikrát odložená výměna takřka historického mostu má své odpůrce, byť tady nejde o ekologii, ale ekonomický zájem.