Ředitelství vodních cest ČR prohrálo všechny žaloby za kanál u Přelouče

Vratislav Dostál

Ředitelství vodních cest ČR prohrálo podle evidence Dětí Země celkem dvanáct soudních sporů o zákonnost osmi správních rozhodnutí. Výstavba kanálu u Přelouče má začít v roce 2015, přitom stále chybí pravomocné územní rozhodnutí.

Městský soud v Praze zamítl žalobu Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) z roku 2009 proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí o nepovolení škodlivého zásahu do biotopů vzácného brouka lesáka rumělkového v trase plánovaného plavebního kanálu u Přelouče.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle soudu Správa CHKO Kokořínsko i resort životního prostředí pečlivě odůvodnily, proč výjimku ze zákona nešlo povolit. ŘVC ČR tak podle evidence Dětí Země prohrálo celkem dvanáct soudních sporů o zákonnost osmi správních rozhodnutí.

„Tento dvanáctý rozsudek opět dokazuje, že státní investor prosazuje za veřejné peníze stavbu, která je v rozporu se zájmy ochrany přírody,“ hodnotí výsledek posledního soudního sporu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

ŘVC ČR v soudních sporech o kanál u Přelouče v letech 2005 až 2011 zastupovala advokátní kancelář Stránský & partneři se sazbou asi 1300 korun na hodinu. Kancelář tak ročně získala 2,44 milionu korun ze státního rozpočtu. Celkově to znamená částku kolem sedmnácti milionů. Efektivita této externí advokátní práce je přitom podle Dětí Země velmi nízká.

Od roku 2012 zastupuje ŘVC ČR advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, se sazbou 3200 korun na hodinu, nicméně ŘVC ČR náklady za tyto nové advokáty v rozporu se zákonem úmyslně tají. Děti Země už proti nečinnosti ŘVC ČR podaly žalobu k Městskému soudu v Praze.

Třetí najatou advokátní kanceláří je VOBORNÍK NIGRINI KIPIEL. V tomto případě ovšem ŘVC ČR tají nejen smlouvu, ale i náklady za jejich činnost, takže Děti Země opět podaly žalobu proti nečinnosti.

„Úmyslnou obstrukční nečinnost ŘVC ČR v čele s Janem Skalickým při systematicky nezákonném vyřizování žádostí o informace by měla jako potenciální spáchání trestného činu šetřit policie, neboť povinností úředníků je dodržovat zákony, nikoliv je účelově porušovat ve svůj prospěch a na úkor občanů,“ uvedl Patrik.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 miliard korun snaží již čtrnáct let. Dosud bylo za projektanty, různé investorovi nakloněné odborníky, advokáty a za výkupy pozemků utraceno více než 690 miliónů korun. Stavbě nyní chybí pravomocné územní rozhodnutí, přičemž spory o jeho vydání probíhají od roku 2004.

Plavební kanál u Přelouče má v letech 2015 až 2018 stavět firma Skanska.

    Diskuse