Ředitelství vodních cest prohrálo další dva soudní spory

Vratislav Dostál

Podle zjištění Dětí Země odmítl ÚS řešit ústavní stížnost Ředitelství vodních cest proti zrušení územního rozhodnutí v roce 2011 a stavebního povolení pro zařízení staveniště v roce 2012. Obě se týkají výstavby plavebního kanál u Přelouče.

Podle náhodného zjištění Dětí Země odmítl Ústavní soud řešit ústavní stížnost Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) proti zrušení územního rozhodnutí v roce 2011 a stavebního povolení pro zařízení staveniště v roce 2012. Obě se týkaly snahy postavit plavební kanál u Přelouče.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

První stížnost byla odmítnuta během jednoho měsíce v březnu a druhá během čtyř měsíců v srpnu letošního roku. Ústavní soud označil tvrzení ŘVC ČR, že Děti Země nemohly podat žaloby proti vydání obou rozhodnutí, za jednoznačný nesmysl.

„Stát se asi nemůže smířit se skutečností, že se mu nedaří plavební stupeň u Přelouče postavit, tak si raději najme drahé externí advokáty a vymýšlí absurdní důvody, jak napadat naše právo se účastnit rozhodování o stavbě a podávat i žaloby,“ vysvětluje počínání ŘVC ČR předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ačkoliv krajský soud v Pardubicích musel při zrušení územního rozhodnutí a stavebního povolení přezkoumat zákonnost účasti Dětí Země v obou řízeních a stejně to musel udělat i Nejvyšší správní soud, který oba tyto rozsudky potvrdil, ŘVC ČR si přesto najalo advokáta Marka Vojáčka z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s. r. o., k podání obou ústavních stížností. Přitom podle Patrika byla šance na úspěch zcela mizivá.

„ŘVC ČR prostě sabotuje vládní programové prohlášení, pokud utrácí veřejné prostředky za externí advokáty a ještě úmyslně nezákonným způsobem tají informace, kolik jim za to sype peněz,“ tvrdí Patrik a připomíná, že občanská sdružení nad ŘVC ČR vyhrála téměř všechny soudní spory.

Soudy za poslední dva roky zrušily na základě žalob občanských sdružení jak územní rozhodnutí, tak všechna stavební povolení, kromě jediného. ŘVC ČR přitom externím advokátům podle odhadů Dětí Země muselo zaplatit milióny korun, neboť přesnou částku v rozporu se zákonem o právu na informace utajuje.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již čtrnáct let. Stavba má být údajně postavena do roku 2015. Dosud bylo za projektanty, různé investorovi nakloněné odborníky či advokáty a za výkupy pozemků utraceno více než 690 miliónů korun. Stavbě přitom chybí územní rozhodnutí a stavební povolení.

    Diskuse