Děti Země: Výdaje za přípravu kanálu u Přelouče jsou tajné

Vratislav Dostál

Ředitelství vodních cest České republiky již pět měsíců odmítá ekologické organizaci Děti Země poskytnout informace o výdajích na přípravu plavebního kanálu u Přelouče.

V roce 2011 utratilo Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) ze státního rozpočtu za přípravu plavebního kanálu u Přelouče třikrát více veřejných prostředků, než byl původně schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Částka pět milionů korun se navíc bez zjevného důvodu zvýšila na více než dvanáct milionů. „Nicméně doklady ŘVC ČR o tomto rozhazování peněz jsou před Dětmi Země již pět měsíců utajovány,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Už od ledna marně čekáme, až od ŘVC ČR dostaneme podle zákona o právu na informace sedmnáct faktur, abychom věděli, za co se těch dvanáct milionů korun loni utratilo, ale tyto údaje jsou nám stále odpírány masivní obstrukční taktikou a nečinnosti,“ dodal Patrik. „Ředitel Jan Skalický má nejspíš vážný důvod k utajování, pokud raději porušuje ústavní právo na informace, takže je to jistě ten správný člověk na svém místě,“ myslí si předseda Dětí Země.

Podle ekologů byly přitom pro kanál již dávno nakoupené všechny pozemky, byly povoleny všechny výjimky k zásahu do biotopů více než sedmdesáti chráněných druhů organismů a dokonce existovalo územní rozhodnutí a stavební povolení. A to předtím, než byly všechny pro nezákonnost zrušeny.

Nyní bylo územní řízení obnovené, tudíž se bude o žádosti ŘVC ČR ze srpna 2004 o umístění plavebního kanálu rozhodovat znovu. Námitky lze přitom podat do 13. července tohoto roku.

Podle Patrika stejným způsobem ŘVC ČR již pět měsíců utajuje také své výdaje za rok 2011 na přípravu jezu Děčín. „Původní rozpočet SFDI počítal s částkou 35 milionů korun, ale ta se zvýšila až na 68,5 milionů, tj. téměř o 100 %. Jez za 4,2 milionů korun stále nemá souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť předkládaná dokumentace je nekvalitní. Ministerstvo životního prostředí ji proto v květnu 2012 podruhé vrátilo k přepracování,“ vysvětlil Patrik.

Plánovaný kanál u Přelouče podle něj zbytečně zničí poslední zbytky cenných lužních lesů na Slavíkových ostrovech, je dopravně neodůvodněný a ekonomicky neefektivní. Patrik současně připomíná, že Komise již v létě 2011 vyzvala náš stát, aby na ochranu dvou druhů modrásků zařadil Slavíkovy ostrovy do evropské soustavy NATURA 2000. „Ale ministr Tomáš Chalupa to úspěšně blokuje,“ dodal Patrik.

ŘVC ČR se o stavbu plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 miliard korun snaží již více než deset let. Má být údajně postaven do roku 2015. „Dosud bylo za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků utraceno více než 690 milionů korun. V rozpočtu SFDI nejsou pro rok 2012 na stavbu vyčleněny žádné peníze,“ uzavřel Patrik.

    Diskuse (0 příspěvků)