Spolky se odvolaly proti územnímu rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče

Vratislav Dostál

Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů se opět odvolaly proti územnímu rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal stavební úřad v Přelouči. O odvolání rozhodne krajský úřad v Pardubicích.

Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podaly v pátek odvolání proti územnímu rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal stavební úřad v Přelouči. O odvolání rozhodne krajský úřad v Pardubicích a lze ho očekávat začátkem roku 2015.

Spolky v něm krom jiného upozornily na podjatost krajského úřadu, nezákonnost vydání stanoviska EIA a nevypořádání jejich námitek. Současně požádaly o přezkum zákonnosti závazných stanovisek. SFDI plánuje zahájení stavby v lednu 2015.

„Územní rozhodnutí bylo vydáno, aniž by byly ve spise všechny potřené podklady, přičemž řada našich návrhů byla zamítnuta bez řádného odůvodnění, což je v rozporu se zákonem a s požadavkem krajského úřadu,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země, které se územního řízení účastní od srpna 2004 a podaly již třetí odvolání.

Podle něj je problémem to, že krajský úřad v Pardubicích představuje vysoké riziko systémové podjatosti všech zaměstnanců, neboť kraj dlouhodobě variantu kanálu přes Slavíkovy ostrovy prosazuje, přestože by se plavební podmínky na řece mohly zlepšit i tokem. Proto navrhly, aby o odvolání rozhodnul jiný krajský úřad.

Děti Země také požádaly, aby stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí ze září 2000 bylo ministerstvem životního prostředí zrušeno, neboť je zastaralé a tehdy nebyly posouzeny všechny varianty. Požádaly také o přezkum zásahu do významného krajinného prvku nivy a toku řeky, neboť nebyly dosud vyřešeny všechny vlivy stavby. Například není jasné, zda rybí přechod bude skutečně funkční.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

„Stát by měl spíše investovat peníze do železnice a do obchvatů obcí a měst, než do vodních dopravních staveb, které jsou pro přírodu škodlivá. Příkladem je i snaha postavit kanál Dunaj-Odra-Labe,“ vysvětluje Patrik.

Ředitelství vodních cest se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 miliardy korun snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se utratilo asi 700 miliónů korun. Plavební kanál má podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 probíhat od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je firma Skanska.

    Diskuse (0 příspěvků)