Spolky se odvolaly proti územnímu rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče

Vratislav Dostál

Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů se opět odvolaly proti územnímu rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal stavební úřad v Přelouči. O odvolání rozhodne krajský úřad v Pardubicích.

Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podaly v pátek odvolání proti územnímu rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal stavební úřad v Přelouči. O odvolání rozhodne krajský úřad v Pardubicích a lze ho očekávat začátkem roku 2015.

Spolky v něm krom jiného upozornily na podjatost krajského úřadu, nezákonnost vydání stanoviska EIA a nevypořádání jejich námitek. Současně požádaly o přezkum zákonnosti závazných stanovisek. SFDI plánuje zahájení stavby v lednu 2015.

„Územní rozhodnutí bylo vydáno, aniž by byly ve spise všechny potřené podklady, přičemž řada našich návrhů byla zamítnuta bez řádného odůvodnění, což je v rozporu se zákonem a s požadavkem krajského úřadu,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země, které se územního řízení účastní od srpna 2004 a podaly již třetí odvolání.

Podle něj je problémem to, že krajský úřad v Pardubicích představuje vysoké riziko systémové podjatosti všech zaměstnanců, neboť kraj dlouhodobě variantu kanálu přes Slavíkovy ostrovy prosazuje, přestože by se plavební podmínky na řece mohly zlepšit i tokem. Proto navrhly, aby o odvolání rozhodnul jiný krajský úřad.

Děti Země také požádaly, aby stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí ze září 2000 bylo ministerstvem životního prostředí zrušeno, neboť je zastaralé a tehdy nebyly posouzeny všechny varianty. Požádaly také o přezkum zásahu do významného krajinného prvku nivy a toku řeky, neboť nebyly dosud vyřešeny všechny vlivy stavby. Například není jasné, zda rybí přechod bude skutečně funkční.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

„Stát by měl spíše investovat peníze do železnice a do obchvatů obcí a měst, než do vodních dopravních staveb, které jsou pro přírodu škodlivá. Příkladem je i snaha postavit kanál Dunaj-Odra-Labe,“ vysvětluje Patrik.

Ředitelství vodních cest se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 miliardy korun snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se utratilo asi 700 miliónů korun. Plavební kanál má podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 probíhat od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je firma Skanska.

    advertisment