Úřad uznal námitky spolků a zrušil územní rozhodnutí pro kanál u Přelouče

Vratislav Dostál

Krajský úřad v Pardubicích zrušil územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, bylo totiž vydáno nezákonně. Odvolání spolků Děti Země, Přátelé Slavíkových ostrovů a Občanského sdružení Šum Přelouče ze srpna 2014 tak bylo úspěšné.

Již počtvrté od roku 2004 musel krajský úřad v Pardubicích zrušit územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, neboť bylo stavebním úřadem v Přelouči vydáno nezákonně. Odvolání spolků Děti Země, Přátelé Slavíkových ostrovů a Občanského sdružení Šum Přelouče ze srpna loňského roku tak bylo úspěšné. Krajský úřad zjistil nesrovnalosti v popisu stavby, dále chybí souhlas se zásahem do lesa a do jeho okraje a také seznam všech podkladů.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Jde sice o procesní chyby stavebního úřadu, nicméně postup krajského úřadu vítáme. Stejně stát nebude v nejbližší době schopen zahájit výstavbu tohoto stupně u Přelouče, protože Evropská komise podmiňuje jeho financování vyřešením sporu, zda je možné u Děčína postavit jez či nikoliv,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Snahy řady politiků investovat miliardy korun do zlepšování plavebních podmínek na Labi výstavbou jezu v Děčíně, kanálu u Přelouče a přístavu v Pardubicích pro dopravu nákladů jsou podle něj ekonomicky neefektivní a v rozporu s realitou, zvláště když Německo výrazné zlepšení svého úseku Labe neplánuje.

Plavební kanál u Přelouče dlouhý téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy navíc zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména chráněných modrásků očkovaných a bahenních. Přitom tyto ostrovy měly být do evropské soustavy NATURA 2000 zařazeny již v květnu roku 2004. Pod hrozbou Evropské komise už toto schvalování ale probíhá.

„Stát by měl spíše investovat peníze do železnice a do obchvatů obcí a měst, než do vodních dopravních staveb, které jsou pro přírodu škodlivé. Příkladem je i snaha postavit kanál Dunaj-Odra-Labe,“ vysvětluje Patrik.

Ředitelství vodních cest se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 miliard korun snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se utratilo asi 700 miliónů korun. Plavební kanál má podle návrhu rozpočtu na rok 2015 probíhat od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je firma Skanska.

    Diskuse