Češi považují změnu klimatu za hrozbu, ukazuje výzkum Masarykovy univerzity

Jaroslav Bican

Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity zveřejnila výsledky výzkumu, podle kterého většina obyvatel České republiky vnímá změnu klimatu jako hrozbu.

V době, kdy vrcholí přípravy české účasti na mezinárodní konferenci OSN o změně klimatu v Paříži, zveřejnila Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity svůj reprezentativní výzkum. Jak ukazují výsledky založené na vzorku 2023 respondentů, většina Čechů vnímá změnu klimatu jako hrozbu a zároveň není jednotná v názoru, jak na změnu klimatu reagovat.

V české společnosti převažuje názor, že v současné době již probíhá globální změna klimatu: 52 % lidí s tímto názorem souhlasí, 29 % nesouhlasí a 19 % neumí na tuto otázku odpovědět. Většina české veřejnosti se přitom domnívá, že vývoj klimatu ovlivňuje lidská činnost.

„Češi si spojují klimatickou změnu s celou řadou rizik. Více než polovina české veřejnosti se domnívá, že buď dochází, nebo velmi pravděpodobně dojde k vymírání přírodních druhů, nárůstu povodní či naopak suchům a vlnám veder. Jen za trochu méně pravděpodobné pak řada dotazovaných považuje stoupání hladin moří, nedostatek pitné vody a potravin, příliv uprchlíků z oblastí postižených změnou klimatu a válečný konflikt,“ říká vedoucí výzkumného týmu, ekopsycholog Jan Krajhanzl.

Přes uvedené obavy je česká veřejnost rozdělena v názoru, zda víme dost, abychom zdůvodnili, že je potřeba se změnou klimatu něco udělat — mírná převaha 43 % lidí s tím souhlasí, nicméně 40 % má opačný postoj a 17 % neví.

„Většina lidí se domnívá, že oni sami mohou udělat proti změně klimatu jen velmi málo. Více než 60 % veřejnosti si naopak myslí, že odpovědnost za aktivity proti změně klimatu má především průmysl, Evropská unie, mezinárodní společenství a česká vláda, ale i ekologická sdružení či místní úřady,“ dodává spoluautor výzkumu, sociolog Tomáš Chabada.

Výsledky výzkumu jsou zveřejněny čtyřicet dní před začátkem mezinárodní klimatické konference OSN v Paříži. Vedoucí Informačního centra OSN v Praze Michal Broža k tomu říká: „Dohoda z konference OSN v Paříži by měla svět posunout k nízkoemisní a udržitelné ekonomice založené na odolnosti vůči změně klimatu. To je jediný způsob, jak udržet nárůst globální průměrné teploty do 2 °C a zabránit nejhorším dopadům změny klimatu.“

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  Ano,
  Češi považují změnu klimatu za hrozbu,
  ale evidentně ne za dostatečnou hrozbu.
  (až by se chtělo říct - narozdíl od jiných hrozeb)

  Přitom rychlost změn na globální úrovni vyráží dech a překonává i ty nejhorší scénáře.

  Před šesti lety vydal Světový fond na ochranu přírody (WWF) burcující zprávu o stavu korálových útesů v jihovýchodní Asii, na kterých je obživou navázáno cca 100 milionů lidí.
  V tom roce 2009 WWF hovoří o nutnosti "okamžitě začít řešit" situaci. A konstatuje, že "musí být podniknuta rozhodná akce".

  http://zpravy.idnes.cz/wwf-ochrante-koralove-utesy-nebo-bude-hladovet-100-milionu-lidi-p63-/zahranicni.aspx?c=A090513_141754_vedatech_abr

  Máme rok 2015.
  Letos nám z těch 60% korálových útesů, které nám za posledních 50 let zbyly, vymře díky umocnění cyklyckými vlivy zhruba 25%.
  Čtvrtina světových korálových útesů za jediný rok!!!!!!!

  Za pár let, v příštím cyklu, jich už možná vymřou 3/4.

  A takhle se to sype všude, kam se oko podívá..................

  A žádná "okamžitá řešení" nepřichází. Žádná "rozhodná akce" se nekoná a konat nebude.
  Dokonce když se zavíraly velké německé bezemisní zdroje energie, někteří bláznivci tomu tleskali jako nějakému pomatenému úspěchu a vítězství.
  P.S. Na korálové útesy je navázána zhruba čtvrtina živé hmoty světových oceánů.
  Důsledky globálního zhroucení tohoho ekosystému jsou v podstatě nepředstavitelné. Ale je jasné, že budou velké a pochopitelně rovněž globální.

  Měl jsem takový sen.
  Seděl jsem v kabině letadla řítícího se k zemi.
  Přitahoval jsem knipl, mačkal pedály, přepínal tlačítka,,,,,,,,,,,,, ale nic z toho nemělo na letadlo vliv.
  Prostě jsme šli k zemi.
  Pak jsem se probudil.

  Jenže probuzení je výsadou snů, ne reality...