Průzkum: 70 % lidí v České republice odmítá bourání obcí kvůli uhlí

Jaroslav Bican

Přes 70 % lidí v České republice nesouhlasí s bouráním obcí kvůli těžbě uhlí, tvrdí průzkum společnosti Ipsos. Více než polovina dotázaných si myslí, že by územní ekologické limity těžby měly být zachovány všude.

S bouráním obcí kvůli těžbě uhlí nesouhlasí přes 70 % lidí v České republice. Opačný názor má jen necelých 14 % dotázaných. Dokazuje to průzkum společnosti pro průzkum veřejného mínění Ipsos. Více než tři tisíce lidí se navíc prostřednictvím výzvy „Limity jsme my“ zavázaly obyvatelům Horního Jiřetína a Černic, že v případě prolomení limitů přijedou jejich domovy nenásilně bránit. Existence obou sídel je ohrožena rozšiřováním povrchového velkolomu ČSA, jehož vlastníky jsou Pavel Tykač, Jan Dienstl a Tomáš Fohler.

„Některé politiky to možná překvapí, ale většina lidí odmítá jakékoliv prolomení limitů těžby. Tedy nejen v případě velkolomu ČSA, jehož rozšíření by smazalo z mapy Horní Jiřetín a Černice, ale i v případě velkolomu Bílina, kde jde „pouze“ o devastaci krajiny a přiblížení dolu pod okna místních lidí. Doufáme proto, že ministři se při rozhodování o limitech postaví k lidu čelem a k uhlobaronům zády,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt k domu dodal: „Dlouhodobá podpora veřejnosti je jedním z důležitých faktorů, díky kterým limity těžby stále existují. Nesmírně si jí proto vážíme. Současně bych chtěl poděkovat za odvahu a za ochotu přijet bránit naše město všem, kteří podepsali výzvu Limity jsme my! I když věřím, že jejich pomoc nebudeme nikdy potřebovat.“

Více než polovina lidí v České republice (55 %) si myslí, že by územní ekologické limity těžby měly být zachovány všude. Dalších 16 % zastává názor, že by limity měly zůstat pouze tam, kde chrání obce, a dalších 11 % nechce prolamovat limity tam, kde chrání přírodu. Jen 7 % si myslí, že by limity měly být zrušeny všude.

Případné obnovení možnosti vyvlastnit soukromé domy a pozemky pro potřeby těžby uhlí zcela odmítla více než polovina respondentů. Dalších 28 % si pak myslí, že vyvlastňování by mělo být obnoveno, ale mělo by se vztahovat jen na nezastavěné pozemky, nikoliv však domy.

Více než tři tisíce lidí se zavázaly bránit bourání

Přes tři tisíce lidí se do dnešního dne připojilo k výzvě „Limity jsme my“. Její signatáři se zavazují, že nebudou volit politiky, kteří by prolomení limitů připustili, a pokud by došlo na bourání Horního Jiřetína a Černic, přijedou jej nenásilně bránit. Každý obyvatel Horního Jiřetína by tak měl po boku více než jednoho dalšího obránce města. Výzvu podepsali mimo jiné i zpěvačka Marta Kubišová, herec Arnošt Goldflam či režisér Břetislav Rychlík.

„Bourání obcí kvůli těžbě odmítá více než 70 % lidí. O jak silné přesvědčení se jedná, dokazuje i počet podpisů pod naší výzvou: veřejný slib bránit domovy místních lidí před postupujícími velkorypadly již podepsalo více občanů, než kolik mají ohrožené obce obyvatel. Horní Jiřetín ani Černice Tykačovi nedáme,“ zdůraznil Josef Patočka z iniciativy „Limity jsme my!“.

Organizátoři výzvy seznamy dosavadních petentů odevzdají ve čtvrtek předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Sbírání podpisů bude ovšem pokračovat i nadále, a to v tištěné i on-line verzi.