Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo podmínky kotlíkových dotací

Jaroslav Bican

Ve středu byly zveřejněné základní podmínky pro tzv. kotlíkové dotace. O peníze si nejdříve musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům.

Ministerstvo životního prostředí ve středu zveřejnilo základní podmínky kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc korun bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. O peníze si nejdříve musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo ve středu zveřejnilo pro kraje 1. výzvu v hodnotě tří miliard korun. Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září.

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Velká část emisí a prachových částic pochází ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Jedná se o látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí. Kotlů, které bude potřeba vyměnit, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice.

„V celé Evropě se už desetiletí řeší zplodiny z velkých průmyslových zdrojů, do kterých sama Evropská unie investuje stovky miliard eur ročně. Problematiku znečištěného ovzduší je ale třeba řešit komplexně, což vyžaduje přísnější legislativu a nemalé investice. V České republice se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým prachem podílejí celými 38 %,“ komentuje současný stav ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Podařilo se nám získat prostředky z evropských fondů, které budou mít možnost úplně poprvé využít přímo občané, a to na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Naším cílem je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice,“ dodává Brabec.

Staré kotle skončí 

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v České republice možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

Zároveň je v mezirezortním připomínkovém řízení novela zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech. S povinným přechodem na ekologičtější kotle pomůže občanům Ministerstvo životního prostředí, díky devíti miliardám, které získalo na výměnu kotlů v domácnostech od Evropské komise.

„Pro kotlíkové dotace si občané zajdou na kraj. Ministerstvo dnes vyhlašuje první výzvu pro všechny kraje, které se musí se svými projekty do 30. 9. přihlásit na Státní fond životního prostředí o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim dalo poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

„Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace, povinná emisní třída u všech kotlů a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů,“ doplňuje Petr Valdman.

Po schválení krajských projektů ze strany MŽP budou kraje vyhlašovat vlastní výzvy přímo pro veřejnost. Státní fond životního prostředí ČR očekává, že některé kraje to stihnou ještě letos na podzim. Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

    advertisment