Zpráva o životním prostředí: vláda má co napravovat

Vratislav Dostál

Podle dokumentu, který koaliční vláda sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců projedná ve středu, plýtváme palivy, stagnuje recyklace, došlo ke zvýšení počtu smogových situací a kvalita ovzduší se celkově nelepší.

Podle Zprávy o životním prostředí, kterou ve středu projedná vláda, se zvýšil počet smogových situací a kvalita ovzduší se celkově nelepší. Daří se však alespoň dodržovat hygienické limity pro jedovaté olovo nebo karcinogenní benzen. Snížilo se množství vypouštěných odpadních vod a dlouhodobě se zlepšuje čistota řek. Řada toků a stojatých vod však stále trpí znečištěním a množením sinic.

Pokračují zábory zemědělské a lesní půdy zástavbou. V roce 2013 zastavěné a jinak zabrané plochy překročily už deset procent území České republiky. Nadále pokračuje kouskování krajiny dopravními stavbami, které například představují problém pro pohyb velkých šelem krajinou. Více než třetina zemědělské půdy je ohrožena vodní erozí. Naopak klesá používání umělých hnojiv a dvanáct procent půdy obhospodařovávají ekologičtí zemědělci.

Zdravotní stav našich lesů patří mezi nejhorší v Evropě a od roku 2000 se zhoršuje. Příčinou jsou stále převažující umělé smrkové porosty a další nevhodná výsadba smrků. Dlouhodobě se nedaří docílit snížení stavu spárkaté zvěře, která způsobuje značné škody vysazovaných listnáčů okusem.

Silniční doprava představuje velký problém. I když klesá znečištění díky modernizaci vozového parku, zůstává problémem zejména ve městech. Hluk přesahující hygienicky povolenou hladinu trápí desetinu lidí, opět hlavně zejména ve velkých městech. Zdrojem nadměrného hluku je u nás téměř výhradně silniční doprava, železniční není důležitý problém.

Ke konci roku 2013 bylo vyčerpáno pouze 43 % celkové původně alokované částky z fondů EU na ochranu životního prostředí v ČR na léta 2007- 2013. Čerpání však může podle pravidel fondů pokračovat do roku 2015.

Recyklace komunálního odpadu v českých městech a obcích se pohybuje již několik let kolem pouhých třiceti procent. Většina využitelných surovin tak končí na skládkách nebo ve spalovnách. Přitom úspěšné evropské státy naopak mají několikanásobně lepší výsledky. Německo, Nizozemsko, Belgie a jiné státy nyní už recyklují více než šedesát procent komunálního odpadu.

Podle ekologů by resort životního prostředí měl navrhnout vládě zvýšení recyklace komunálních odpadů jako hlavní cíl připravovaného odpadového plánu. „A vyhláškami k novému zákonu o odpadech dát jasná pravidla pro třídění bioodpadu a recyklaci upřednostnit ji před zbytečně drahými spalovnami,“ uvedli ekologové.

Plýtváme také palivy a energií. Zpráva sice ukazuje, že v době růstu ekonomiky u nás dokonce mírně klesala spotřeba primárních energetických zdrojů, ale stále jsme kriticky závislí na ropě, uhlí a zemním plynu. Zpráva tak vládě připomíná závazek připravit zákon podle úspěšného britského vzoru, který stanoví, jak se bude země zbavovat závislosti na ropovodech, plynovodech a uhelných dolech.

Zpráva dokazuje, že lidé chtějí být energeticky soběstační. Počet střech se solárními panely na ohřev vody se za rok zvýšil téměř o čtvrtinu. Odpovídá to trendu posledních let, kdy výroba tepla z obnovitelných zdrojů — tedy v solárních kolektorech na střechách, kotlech na biomasu či tepelných čerpadlech — v domácnostech každoročně stoupá o deset až třicet procent.

Je tedy vidět, že konkrétní dobře nastavené programy jsou účinné. Podobně žádaná by mohla být i výroba domácí čisté elektřiny v malých fotovoltaických elektrárnách. K tomu je potřeba dotáhnout novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Vláda ji už schválila a nyní ji dostanou na stůl poslanci. Vláda by měla pomoci domácnostem se vstupní investicí — například z programu Nová zelená úsporám.

Podle Jiřího Koželouha z Hnutí DUHA by se vláda měla zasadit o prosazení zákonů, jež rozhýbou recyklaci, pročistí smog, vrátí do lesů listnaté stromy a sníží závislost země na fosilních palivech. „Ostatně řadu takových kroků vláda slíbila v programovém prohlášení,“ připomíná.

„Lidé u nás fandí třídění odpadu, mají stále více v oblibě zdravé místní potraviny a chtějí si doma vyrábět čistou energii. Pomáhají tím snížit znečištění i naši závislost na drahých a dovážených surovinách. Ale stát jim zatím nevychází vstříc. Třeba výrobě čisté energie klade zbytečné překážky a k barevným kontejnerům na tříděný odpad to máme příliš daleko,“ uzavírá komentář ke zprávě Koželouh.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse