Oranžový klub přivítal novelu garantující místa ve školkách

Jaroslav Bican

Oranžový klub ocenil opatření ministryně školství Kateřiny Valachové, podle kterého má být od roku 2017 všem dětem od čtyř let garantován nárok na místo ve školce.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová připravila změnu školského zákona, která garantuje od roku 2017 všem dětem od čtyř let nárok na místo ve školce. Novelu přivítalo občanské sdružení Oranžový klub prosazující rovné zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě. 

Podle něho by toto opatření mohlo vést ke zvýšení zaměstnanosti matek malých dětí i větší ochotě zaměstnavatelů dát těmto ženám práci. Oranžový klub tento postup navrhoval již před dvěma lety v „Desateru opatření“, která mohou pomoci rodinám.

„Nastavení rodičovské dovolené už nyní umožňuje velkou flexibilitu, co do možností přivýdělku, problém ale byl v nedostatku pracovních příležitostí a právě nedostatku dostupných školek či zařízení pro děti mladší tří let. Do budoucna by v České republice mělo určitě dojít i k navýšení kapacit zařízení pro děti od méně než dvou let,“ uvedla předsedkyně Oranžového klubu Zuzana Jentschke Stöcklová.

Rovněž s tím do budoucna počítá návrh ministryně školství Kateřiny Valachové. Od roku 2018 by měl stát zajistit místo ve školkách i pro dětí tříleté a o rok později pak také dvouleté.

Podle Oranžového klubu patří Česká republika v Evropě k zemím, ve kterých má mateřství a rodičovství nejvíce negativní vliv na následné uplatnění na trhu práce. Jedním z důvodů je vedle relativně dlouhé rodičovské dovolené a nízkého zapojení otců také nedostatek zařízení předškolní péče o děti.

    Diskuse (0 příspěvků)