O státní maturitě z matematiky

Ivana Recmanová

O povinnosti či dobrovolnosti maturity z matematiky by mělo rozhodovat, jak reálně promluví do budoucího života maturanta. Takové hledisko se však zatím zjevně nebere příliš vážně.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová v nedávném rozhovoru pro DVTV uvedla, že povinnou státní maturitní zkoušku z matematiky zrušit nehodlá, nicméně u některých oborů, které se neprofilují matematicky (jako pedagogika nebo sociální práce), „zpomalí náběh“. Ostatní obory budou mít tuto zkoušku povinnou od roku 2019.

O státní maturitě z matematiky se často diskutuje. Především o tom, zda by měla být povinná. Nezaznívají však myšlenky, které jsou k takovému rozhodnutí nezbytné. Pokusme se je společně nalézt.

Maturitní zkouška má prověřit studentovy znalosti a schopnosti nabyté za středoškolské studium. Úspěšně absolvovaná maturita je podmínkou výkonu mnoha profesí i zápisu na drtivou většinu vysokých škol. Chceme-li tedy adekvátně posoudit, co s matematikou, musíme se zamyslet především nad touto premisou.

Když jsem byla o čtyři roky mladší a na vlastní maturitu se připravovala, spousta lidí mi vštěpovala do hlavy, že nejdůležitější je maturitu udělat. Známky prý nikoho moc nezajímají. Ke konkrétním předmětům se nikdo moc nevyjadřoval, ale nepředpokládám, že by dotyční měli odlišný názor.

Moje situace byla v tomto ohledu značně nestandardní, jelikož jsem se hlásila na školy v zahraničí. V Británii je zvykem po studentech chtít, aby odmaturovali z konkrétních předmětů, nebo aby dosáhli konkrétního výsledku. V mnoha případech to kompenzují přijímací testy — studenti si napíší testy ve škole a mají vystaráno. Čeští studenti (pokud se hlásí na více škol, které testy vyžadují) naproti tomu musejí krom maturity ještě objíždět republiku a psát na každé škole test na stejné téma.

V Nizozemí po mně chtěli pouze maturitu z matematiky. Netuším, odkud takový požadavek pramenil, nicméně jsem se tam hlásila na program „liberal arts“. Ten spočíval ve všeobecném studiu a pozdější specializaci, což je známý model například v USA. Je tedy možné, že škola chtěla mít jistotu, že zvládnu předměty, kde je nutný matematický základ a kterým bych se navíc neztak nemohla vyhnout.

Proč tedy zavádíme v České republice povinnou maturitu z matematiky? Hodně lidí nám řekne, že matematika je královna věd, tříbí logické myšlení a tak dále a tak podobně. To sice mohou být legitimní důvody, ale neřeší ten základní — tím je přijatelnost mezi zaměstnavateli a vyššími školami.

Jestliže je zaměstnavatelům jedno, z čeho a za kolik maturant odmaturoval, a vysokým školám vesměs též, je takové uvažování o povinné maturitě z matematiky zbytečné. Pokud se někdo ohání přínosem matematiky jako disciplíny, lze jako argument použít to, že matematika je beztak povinná jako vyučovací předmět skoro na všech typech středních škol, ať už se z ní student rozhodne maturovat, či nikoliv.

Úspěšně absolvovaná maturita je podmínkou výkonu mnoha profesí i zápisu na drtivou většinu vysokých škol. Chceme-li tedy adekvátně posoudit, co s matematikou, musíme právě tohle brát v potaz. Foto tvojematurita.cz

V současné době navíc nemají potřebu brát státní maturitu z matematiky v potaz ani ty vysoké školy, pro které je matematika klíčová. Velká část škol používá nadále své vlastní testy, případně využívá služeb společnosti Scio. Některé školy dávají body navíc za určitý maturitní průměr, tam ale nerozlišují, jestli student vykonal zkoušku státní, nebo školní.

Častým argumentem ze strany vysokých škol byla nízká úroveň státní maturity z matematiky. I proto se zavedla nepovinná zkouška Matematika+, kterou odborně zaštiťuje Jednota českých matematiků a fyziků. Tato zkouška má vyšší obtížnost než obyčejná státní maturita z matematiky a hodnotí se pouze stupni prospěl/a — neprospěl/a.

Maturitu+ podle dat CERMATu v současné době zohledňují čtyři fakulty Českého vysokého učení technického, Technická fakulta České zemědělské univerzity, Ekonomická fakulta Technické univerzity, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy spolu s matematickým oborem na Pedagogické fakultě tamtéž, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati, tři fakulty Vysokého učení technického v Brně a nakonec Vysoká škola báňská.

Existenci této zkoušky ale ministryně Valachová vnímá jako rozdrobenost. Proto o ní chce zahájit jednání. Jak dopadnou, není v tuto chvíli jisté, lze se ale domnívat, že pokud bude zkouška zrušena a zároveň nebude zvýšena úroveň státní maturity z matematiky, školy jen těžko přistoupí na nižší úroveň.

Osobně nemám jasný názor na to, zda by měla být maturita z matematiky povinnou. Pokud by však měla být, je důležité, aby měla nějakou hodnotu v pozdějším životě absolventa střední školy. Zatím to ale nevypadá, že by se takové hledisko bralo příliš vážně.