Nesehnutí spouští nový web proti sexismu

Jaroslav Bican

V České republice začíná fungovat nový web, který chce upozorňovat na sexistické reklamní kampaně. Cílem je apelovat přímo na firmy, které si reklamy zadaly.

Nevládní lidskoprávní organizace Nesehnutí spouští nový web nesexismu.cz, který veřejnosti umožní aktivně se zasadit za etičtější reklamní prostředí v České republice. Každých čtrnáct dní bude na webu zveřejněna jedna z aktuálních sexistických reklamních kampaní. Webová stránka chce upozornit na sexismus v reklamách přímo firmy, které si reklamu zadaly, a zároveň apelovat na dodržování zákona o reklamě prostřednictvím podnětu krajskému živnostenskému úřadu.

„Firmy si často neuvědomují, že reklamy, které vytvářejí, jsou sexistické. Zaštiťují se také tím, že jejich zákazníkům a zákaznicím se reklama líbí. Chceme tak veřejnosti dát prostor, aby mohla vyjádřit svůj nesouhlas se sexismem v reklamě a aktivně se proti němu postavit,“ vysvětluje Alžběta Možíšová z Nesehnutí.

Lidé se k podnětu mohou připojit pomocí jednoduchého formuláře. Zároveň se mohou se stížností obrátit přímo na firmu, a vyjádřit tak svůj nesouhlas s danou reklamní kampaní. Součástí webu je také malý kvíz, kde se hravou formou dozvědí, který z projevů sexismu daná reklamní kampaň naplňuje. Cílem webové stránky je podpořit aktivní zapojení veřejnosti do změny reklamního prostředí v České republice.

„V rámci naší dlouhodobé kampaně proti sexismu v reklamě jsme se v minulosti již v řadě případů obrátili na příslušný krajský živnostenský úřad. Některé úřady se podněty začaly zabývat a byla uložena první pokuta,“ doplňuje Kristýna Pešáková z Nesehnutí.

Krajské živnostenské úřady jsou dozorujícími orgány v oblasti reklamy. Mají pravomoc sledovat dodržování Zákona o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.) a v případě porušení tohoto zákona mohou také udělovat pokuty. Ke každé zveřejněné reklamě Nesehnutí připravilo právní rozbor reklamy, který poskytne argumentaci z hlediska zákona.