HateFree Culture bude vyvracet smyšlené zprávy o uprchlících

Jaroslav Bican

Iniciativa HateFree Culture se rozhodla vytvořit na svém webu speciální sekci Hoaxy, ve které bude uvádět na pravou míru fámy či překroucené informace o uprchlících či muslimech.

Iniciativa HateFree Culture se rozhodla systematicky a dlouhodobě vyvracet či uvádět na pravou míru vymyšlené zprávy, případně pokroucenou realitu, která se objevuje v souvislosti s uprchlíky či muslimy.

„Zuřiví imigranti na jihu Itálie, znásilněné Evropanky nebo africké billboardy lákající na beztrestné znásilňování ve Finsku — to jsou jedny z nejčastějších fám, které na sociálních sítích sdílejí tisíce lidí. Jejich dohledatelná protiváha téměř neexistuje.“ uvádí se v tiskové zprávě HateFree Culture.

Proto se tato iniciativa rozhodla vytvořit na blogu svého webu speciální sekci Hoaxy, ve které bude tyto fámy nebo překroucené informace systematicky uvádět na pravou míru. HateFree Culture se také chystá sestavit jednoduchý návod, jak si mohou uživatelé internetu některé podezřelé kolující informace snadno a rychle sami ověřit.

„Hoaxy jsou většinou tvořeny zneužitím starších fotek a videí, která jsou vytržena z kontextu a prezentována jako důkazy o současné situaci. Časté je také překrucování informací, kdy jsou k reálným incidentům přidávány lživé informace — především, že pachatelem je nelegální imigrant nebo muslim. Řada zpráv je zcela vymyšlených,“ popisuje případy nejčastějších hoaxů Marie Škardová, expertka HateFree Culture na informační bezpečnost.

„Naším cílem je tyto fámy vyvracet, dané situace objasňovat a zároveň vytvořit přehledné seznamy hoaxů spolu s návody, jak si informace jednoduše ověřovat,“ dodává Škardová

Hoaxy podporují nenávist

HateFree Culture se vyvracení podvodných zpráv a fám věnuje dlouhodobě. Na podzim na svém webu představila nástroj Hejtomat, který přináší vyjádření státních institucí a odborníků k dlouhodobým fámám týkajících se zejména Romů. Nově vytvořená platforma se na rozdíl od Hejtomatu zaměřuje na aktuální zprávy, které kolují zejména na sociálních sítích.

„Vyvracení hoaxů považuji za zásadní krok v boji proti nenávisti vůči různým skupinám obyvatel. Právě takovéto podvodné zprávy zbytečně eskalují už tak vypjatou situaci, které zneužívá ve svůj vlastní prospěch řada jednotlivců i hnutí,“ říká ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. „Vytvoření platformy, o to více ze strany vládního projektu, je nejen potřebným krokem, ale také důležitým gestem směrem k veřejnosti,“ dodává.

Iniciativa HateFree Culture dává možnost zapojit se do vyvracení fám i široké veřejnosti. Ta může na vymyšlené nebo překroucené informace upozornit emailem na hoax@hatefree.cz a podílet se tak na obsahu nové platformy.

HateFree Culture je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR.