Vznikla iniciativa HateFree Culture, chce zvýšit povědomí o násilí z nenávisti

Vratislav Dostál

Iniciativa bude dlouhodobě reagovat na nenávistné projevy skrze důvěryhodné informace. Na internetovou kampaň naváží umělecké aktivity a akce ve veřejném prostoru v řadě míst celé republiky.

Mladí lidé do značné míry věří řetězovým zprávám tzv. hoaxům, které se šíří po internetu. Řada z nich má nenávistný podtext. Tématu násilí z nenávisti se ve dvouletém projektu, jehož součástí je i právě zahájená mediální iniciativa s názvem HateFree Culture, bude věnovat Agentura pro sociální začleňování.

V reprezentativním výzkumu, který pro Agenturu pro sociální začleňování zpracovala agentura Median, mladí lidé například hodnotili pravdivost sedmi tvrzení o Romech. Pět z nich byly populární smyšlenky a zkreslené informace vycházející z hoaxů šířených mezi veřejností.

Tomu, že romské rodiny mají nárok na větší dávky než neromské, věří podle výzkumu čtyřiačtyřicet procent mladých (za nepravdivý jej označilo čtyřiatřicet procent, dvaadvacet procent neví). Podobný počet respondentů (třiačtyřicet procent) souhlasilo, že většinu českých nezaměstnaných tvoří Romové. Menší část odpovídajících již označila za pravdivý výrok, že Romové dostávají léky zdarma a mohou jezdit zadarmo MHD. Za nepravdivé však tyto informace označila jen zhruba třetina respondentů, většina uvedla, že neví.

Třicet procent mladých pak uvádí, že má s příslušníkem nějaké minority osobní negativní zkušenost. Ti, kteří tuto zkušenost nemají a zároveň důvěřují informacím z hoaxů, hodnotí soužití s menšinami výrazně negativněji než jejich vrstevníci. Zároveň je zajímavé, že ti mladí, kteří více důvěřují tzv. hoaxům, si mnohem více myslí, že mají o daném tématu dostatek informací.

Šetření také potvrzuje, že mladí, kteří znají nějakého Roma lépe — je členem jejich rodiny, mají jej mezi kamarády, známými či spolužáky - hodnotí soužití většinové společnosti s Romy významně pozitivněji. Z výzkumu také vyplývá, že informace o soužití s různými skupinami obyvatel přijímají mladí lidé nejvíce z elektronických médií a sociálních sítí.

Pozitivním zjištěním je, že téměř devět z deseti dotazovaných si uvědomuje, že útok na jedince, jehož motivem je nenávist, symbolicky postihuje i další členy skupiny, ke které napadený patří. „Násilí z nenávisti nikdy není jen věc útočníka a oběti, postihuje daleko větší skupinu lidí, vytváří atmosféru strachu a ohrožuje společenské soužití obecně,” říká o násilí z nenávisti vedoucí projektu Jaroslav Valůch.

„Agentura pro sociální začleňování již pátým rokem pomáhá řešit problematiku sociálního vyloučení a dobrého soužití na úrovni měst a obcí. Opakovaně se nám potvrzuje, že v prostředí strachu a nenávisti nemají jakékoli kroky ke zlepšení situace šanci,“ zdůrazňuje ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Vnímáme proto jako povinnost a součást naší odpovědnosti začít se věnovat i oblasti komunikace. Prostřednictvím iniciativy HateFree Culture chceme veřejnosti, a obzvláště mladým lidem, přinášet ověřené a důvěryhodné informace ve formátu, který pro ně bude atraktivní a srozumitelný,“ popisuje Šimáček důvody, které vedly ke vzniku projektu .

Hlavními nástroji zmíněné iniciativy HateFree Culture budou facebooková stránka HateFree Culture a web. Ta obsahuje kromě řady dalších informací takzvaný Hejtomat, on-line nástroj pro vyvracení nejčastějších hoaxů, mýtů a nenávistných stereotypů.

Cílem iniciativy je zvýšit povědomí o násilí z nenávisti, přinášet příběhy obětí, zviditelňovat pozitivní příklady a dlouhodobě reagovat na nenávistné projevy skrze důvěryhodné informace, kreativitu i humor. Na aktivity na internetu naváží další umělecké aktivity a akce ve veřejném prostoru v řadě míst celé republiky, jedna z nich proběhla v úterý v brněnském Kabinetu Múz v režii Divadla Feste.

Na iniciativu již upozorňují spoty v televizích a rádiu se sloganem Nenávist ti nesluší!. „Cílem spotů je upoutat pozornost a poukázat na nejbanálnější důvod, proč se nepoddávat nenávisti. Jednoduše nám nesluší. To si v našem fotoateliéru vyzkoušelo také více než 80 známých i méně známých osobností z řad hudebníků, herců či sportovců,” uvedl koordinátor iniciativy Lukáš Houdek.

Portréty osobností i dalších sympatizantů iniciativy HateFree Culture je možné vidět na jejích facebookových stránkách. Obsahem samotného projektu není jen zmíněná mediální iniciativa, jeho součástí budou i vzdělávací aktivity na školách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, školení policistů v těchto krajích, podpora zástupců měst a obcí v tom, jak srozumitelně komunikovat postupy při řešení sociálních problémů a dva velké sociologické výzkumy.