Osobnosti upozorňují na problematičnost Dnů Jeruzaléma, žádají jejich zrušení

Petr Bittner, Petr Jedlička

Cílem kritiky je sporný propagační festival, jenž se má proběhnout letos v Plzni. Signatářům výzvy vadí, že prezentuje Jeruzalém jako rozkvétající čistě židovské město, přičemž ve skutečnosti je městem rozděleným a z části anektovaným.

Skupina publicistů, aktivistů a dalších osobností, jež se zabývají děním na Blízkém východě, vyzvala organizátory projektu Plzeň 2015 — Evropské město kultury k upuštění od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma. Ten má proběhnout 18. až 21. června právě v rámci projektu. Podle signatářů výzvy je festival součástí oficiální propagační kampaně státu Izrael, která prezentuje Jeruzalém jako čistě židovské město, a má v důsledku přispět k mezinárodní akceptaci nezákonného záboru jeho východní (arabské) části.

Petr Uhl, Jan Kavan, Tomáš Tožička, Matěj Stropnický, Ivan Bartoš, Šádí Shanaáh, Milan Kohout a další podepsaní doslova uvádějí:

Dny Jeruzaléma jsou součástí politické strategie státu Izrael zajistit legitimizaci nezákonné anexe Jeruzaléma, čemuž napovídá i fakt, že se na jeho pořádání budou spolupodílet úřady státu Izrael. V rámci festivalu Dny Jeruzaléma je tedy česká veřejnost mylně informována a účelově zapojována do velmi kontroverzní politické hry, pro kterou by Vaše akce Plzeň 2015 nebyla ničím jiným než jen dalším hracím polem (…) Pořadatelé akce Plzeň 2015 — Evropské hlavní město kultury mají odpovědnost vůči české veřejnosti. Ta má právo být správně informována a nebýt jednostranně manipulována. Jiné země Evropy si tuto odpovědnost vůči veřejnosti uvědomují.“

Východní část Jeruzaléma byla zabrána izraelskou armádou v rámci Šestidenní války v roce 1967. Do války byla součástí Jordánska, od té doby je spravována státem Izraelem.

Palestinci, jimž Jordánsko věnovalo v roce 1989 formálně všechna svá území zabraná Izraelem, považují východní část Jeruzaléma tradičně za svou a chtějí, aby plnila úlohu hlavního město jejich státu. To ovšem Izrael soustavně striktně odmítá.

Současné rozdělení Jeruzaléma. Modrošedou původní izraelská část, bleděmodrou zábor, oranžovou arabská sídliště a tmavě modrou izraelské ilegální osady. Zdroj JWL.

„Nejsme proti izraelské kultuře, jsme proti využívání kultury k propagandistickým a politickým účelům — například k zahlazení loňského útoku na Gazu, který byl Russelovým tribunálem označen jako podněcování ke genocidě a který mezinárodní lidskoprávní organizace jako Amnesty International a Human Rights Watch označily za válečný zločin,“ uvedl Zdeněk Jehlička z iniciativy Ne naším jménem, která sepsání výzvy do Plzně spolupodnítila.

„Izrael odstartoval v roce 2005 marketingovou kampaň na zlepšení svého image Brand Israel, ve které se snaží propagovat jako mladá liberální demokracie a zakrýt tak fakt, že je především státem, který okupuje palestinské území a vyhání na něm Palestince ze svých domovů, staví tam nelegální osady a zavádí systém, který největší bojovníci proti apartheidu v čele s laureátem Nobelovy ceny za mír, označují za apartheidní,“ doplnila Petra Šťastná z české odnože mezinárodního propalestinského hnutí ISM.

Iniciátoři výzvy chtějí na dopis navázat informační kampaní. „Budeme se snažit informovat českou veřejnost o situaci v okupovaném Východním Jeruzalémě, stejně tak na Západním břehu Jordánu a v Gaze. Jde nám také o vyslání signálu směrem k vládním orgánům — partnerem Dnů Jeruzaléma je totiž mimojiné Ministerstvo kultury ČR a akci posvětilo také české Ministerstvo zahraničních věcí. Tyto instituce za náš stát nesou zodpovědnost vůči mezinárodnímu právu. Pokud nejsou ochotny se mezinárodním právem řídit, je povinností občanské společnosti na něco takového upozornit a požadovat od nich nápravu,“ uvedl za iniciátory Vojtěch Srnka.

Kritiky minulých ročníků

Dny Jeruzaléma se mají v České republice konat již potřetí. V minulém roce na pořádání tohoto festivalu upozornila palestinská ambasáda dopisem primátorovi Hlavního města Prahy: „Účast magistrátu hlavního města Prahy na tomto festivalu, který ve svém názvu nese jméno města Jeruzalém jako celku a který se koná pod oficiální izraelskou záštitou, je v rozporu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi OSN, které vyzývají Izrael stáhnout svá okupační vojska z území anektovaných v roce 1967, včetně Východního Jeruzaléma, který je hlavním městem Státu Palestina. Nebrat v úvahu tuto skutečnost nepřispěje k mírovému procesu.”

Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN, se ve stejné době vyjádřil následovně: „Je současné vedení Prahy skutečně tak nevzdělané, že neví nic o obrovském rozdílu mezi západním a východním Jeruzalémem, anebo jde o cílenou provokaci vůči Palestině a o zpochybnění jednání o mírovém řešení tohoto konfliktu? Nemělo by Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozornit pražský magistrát na potřebu respektovat mezinárodní právo?”

Na loňské Dny Jeruzaléma v Praze reagovali pak i samotní izraelští občané a obyvatelé Jeruzaléma s postoji kritickými k vlastní vládě, kteří festival označili za propagandistický, oslavující „sjednocený Jeruzalém“ a zakrývající okupaci, rasismus a vyhánění obyvatelstva: „Kdyby festival nesl odpovídající název ‚Dny apartheidu v Praze', bylo by to zcela pochopitelné. Tato propagandistická akce realizovaná izraelským Ministerstvem zahraničních věcí je oslavou takzvaného ‚sjednoceného města Jeruzalém', které je ve skutečnosti jedním z nejrozdělenějších a jednoznačně rasistických měst současnosti na světě,” uvedli například aktivisté z izraelské organizace Boycott from Within.

Další informace:

Celý text výzvy Otevřený dopis pořadatelům Plzeň 2015: Upusťte prosím od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma