Dienstbier: Šimáček se choval nepřípustně vůči nadřízené

Saša Uhlová

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier na úterní tiskové konferenci uvedl důvody pro odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka. Ten je považuje za zástupné.

Na úterní tiskové konferenci ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier uvedl několik důvodů, proč odvolal ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka. Důvody rozdělil do dvou skupin. První se týká veřejných zakázek, kde se podle něho Šimáček dopustil několika závažných pochybení.

„Jednou z posledních kapek, které mě vedly k odvolání ředitele odboru pro sociální začleňování, byla zakázka na nákup televizního vysílacího času v hodnotě pěti milionů korun, kterou ředitel podepsal, přestože tento typ zakázky měl být projednán na Vládě České republiky a nebylo to v jeho pravomoci,“ uvedl Jiří Dienstbier. Vzápětí dodal: „Myslím si, že je to velmi vážné obvinění, které by samo o sobě bylo důvodem pro personální zásah a nebylo to první provinění tohoto charakteru.“

Ministr pro lidská práva také připomněl, že v minulosti kontrola odhalila „porušení rozpočtové kázně“ za stovky tisíc korun. Případem se bude zabývat škodní komise.

Druhým důvodem pak byla Šimáčkova neochota diskutovat se svou přímou nadřízenou náměstkyní Martinou Štěpánkovou o restrukturalizaci Agentury. Podle Jiřího Dienstbiera si minulé úterý Štěpánková Šimáčka zavolala, a když začala o restrukturalizaci mluvit, odpověděl jí, že se na tom odmítá podílet a že v takovém případě z Agentury odejde, aniž by pořádně vyslechl, co mu vlastně chce říct.

Dienstbier uvedl, že takové chování vůči nadřízené je nepřípustné. Pokud by byl Martin Šimáček ochotný diskutovat, dozvěděl by se prý, že se nejedná o oslabení Agentury, nýbrž naopak o její posílení a že navrhované změny ještě nemají definitivní podobu.

Jak přesně budou plánované změny vypadat, není jasné. Rozhodnutí odvolat Martina Šimáčka je však nezvratné. Je třeba najít nového člověka, který Agenturu povede, nebo i více lidí, a to právě proto, že se stále ještě neví, jaká konkrétně bude její organizační struktura. Ta se podle Dienstbiera mění v souvislosti se služebním zákonem.

Bývalý ředitel Agentury Martin Šimáček považuje Dienstbierem uvedené důvody za zástupné. K obvinění, že podepsal zakázku o nákupu televizního vysílacího času, přestože měla být ještě projednána s vládou Šimáček uvedl, že postup ohledně přípravy zakázky měl schválený písemně oběma náměstkyněmi ministra Dienstbiera, experty Úřadu vlády na veřejné zakázky a vedoucím Úřadu vlády, včetně jeho kabinetu.

„Shrnuji, že se v žádném případě nejedná o porušení zákona o veřejných zakázkách, ale nařízení vedoucího Úřadu vlády, který tím nesplnil informační povinnost vládě,“ tvrdí Šimáček.

Zaměstnanci Agentury mají i po jednání s Jiřím Dienstbierem obavu o budoucnost Agentury. Předjímají totiž, že v případě jejího rozdělení do dvou odborů se odborníci, kteří byli doposud plně k dispozici zaměstnancům v terénu, budou muset věnovat i jiné agendě a nebudou moct poskytovat podporu a odborné zázemí, které jsou pro práci s obcemi klíčové.

Dienstbier se připravované změny chystá se zaměstnanci dále projednávat. Diskuse o podobě restrukturalizace hodlá vést způsobem standardním v takovýchto případech.