Změny v Agentuře pro sociální začleňování jsou špatně načasované

Jaroslav Bican

Odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování a její restrukturalizace se podle zaměstnanců děje v nevhodný čas. Důvody, proč byl Martin Šimáček odvolán, mají být zveřejněné dnes.

Minulý týden ve čtvrtek ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier odvolal ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka. Ta má zajišťovat podporu obcím v procesu sociální integrace a propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Šimáček v čele Agentury působil od roku 2009. Důvody jeho odvolání nejsou známy. Jiří Dienstbier je má oznámit na dnešní tiskové konferenci.

Martin Šimáček ke svému odvolání uvedl, že minulý týden v úterý mu náměstkyně ministra pro lidská práva Martina Štěpánková sdělila, že Agentura pro sociální začleňování, která dnes funguje jako jeden odbor pod Jiřím Dienstbierem, bude rozdělena do dvou odborů. Šimáček se proti rozdělení ostře ohradil a řekl, že na něčem takovém se podílet nebude. Následně byl ministrem ve čtvrtek odvolán. Jiří Dienstbier mu vyjmenoval celkem pět důvodů odvolání, které Šimáček nechce komentovat.

Náměstkyně Martina Štěpánková se nechtěla k restrukturalizaci Agentury pro Deník Referendum vyjadřovat, považuje za férové s ní nejdříve seznámit její zaměstnance. Jednání se zaměstnanci by se mělo odehrát dnes před tiskovou konferencí, kde by také měly zaznít důvody odvolání Martina Šimáčka. V případě restrukturalizace se podle Štěpánkové jedná o návrh, který ještě nemá finální podobu.

Špatné načasování

Vše nasvědčuje tomu, že odvolání Martina Šimáčka nebylo dopředu plánováno a vyplynulo z aktuální situace, byť už delší dobu probíhaly spory o kompetence. Podle zaměstnanců Agentury odvolání nebylo dobře načasované. Ve svém dopise ministru Dienstbierovi, který zveřejnili krátce po odvolání, uvádějí: „Odvoláním Martina Šimáčka přichází Agentura pro sociální začleňování o své vedení v kritické době finalizace příslušných operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů. V současné době je s městy a obcemi připravováno čerpání finančních prostředků na pomoc sociálně vyloučeným lidem.“

To potvrzuje i starostka Obrnic Drahomíra Miklošová. Obrnice patří mezi deset měst, obcí a region, se kterými Agentura od začátku dubna obnovila spolupráci. Ta probíhala už dříve. Cílem spolupráce je především koordinované získávání prostředků na sociální začleňování v novém období dotačních titulů fondů Evropské unie. Vše se rozbíhá právě v těchto dnech.

„Je to šok. Nevím, co si o tom mám myslet. Nikdo se nás na nic nezeptal,“ neskrývá překvapení Miklošová. A dodává: „Naše dosavadní zkušenosti s Agenturou jsou velmi dobré. V minulosti nám pomáhala založit lokální partnerství hlavních aktérů. Vše funguje perfektně. Nebyly žádné náznaky, že by se něco takového mohlo stát.“

Agentura má i své kritiky

Odvolání Martina Šimáčka naopak přivítal Miroslav Brož ze sdružení Konexe, které Agenturu dlouhodobě kritizuje za to, že její politika sociální integrace se nese ve znamení podpory velkým neziskovým korporacím a řetězcům a jejich projektům na úkor romských lokálních organizací, skupin a iniciativ. Ty podle Brože při současném nastavení systému sociální integrace nemají šanci získat pro své aktivity finanční podporu.

„Odvolání ředitele Agentury Martina Šimáčka považujeme za dobrou zprávu, domníváme se, že otevírá možnost pro zásadní změnu fungování a reformu Agentury z paternalistické instituce, na instituci, která bude skutečně pomáhat chudým Romům, spíše než svým institucionálním neromským partnerům,“ tvrdí Brož.

Jedna Agentura nebo dvě?

Nejasnosti zůstávají kolem plánované restrukturalizace Agentury. Podle zatím známých informací se má rozdělit na dva odbory, které by spolu s dalšími měly fungovat v rámci Sekce pro lidská práva. ČTK uvádí, že jeden odbor by se měl zaměřit na činnost v lokalitách a na práci s tamními partnery a druhý na centrální úroveň, tedy na aktivity ministerstev a na systémové změny.

Martin Šimáček vidí hlavní rozdíl v tom, že odbor je jeden organizační celek, který umožňuje ekonomické a personální řízení. Dnes se Agentura skládá ze dvou oddělení, mezi kterými funguje úzká spolupráce, jejich vedení své aktivity koordinuje, a vše zároveň zajišťuje ředitel Agentury. Důležité je, aby celý tým byl sourodý a bez animozit. Šimáček se obává, že u dvou odborů se něco takového bude zařizovat mnohem obtížněji.

„Restrukturalizace se připravuje v ten nejméně vhodný moment. Hrozí znejistění měst, se kterými Agentura nyní začíná pracovat. Mohlo by se stát, že od spolupráce odstoupí,“ vysvětluje Šimáček. Podle něho ale reorganizaci Agentury v současné době nic nevyžaduje i podle nového služebního zákona by Agentura mohla dál fungovat jako jeden odbor, což Šimáček z hlediska funkčnosti považuje za lepší řešení.

Odvolání ředitele Agentury pravděpodobně souvisí s tím, jaká má být pozice samotné Agentury a jejího ředitele. Podle dosavadní praxe fungovala spíše jako samostatný úřad než jako klasický odbor v rámci jedné sekce úřadu. To odpovídá i tomu, že podle Šimáčka má Agentura být partnerem statutárních měst, ministerstev atd., proto musí mít silné postavení.

V období, kdy Agentura nad sebou neměla žádného ministra pro lidská práva a nebyla začleněna do organizační struktury, které by podléhala, existovala mnohem větší volnost — a nakonec i nutnost — fungovat tímto způsobem. V poslední době se však podle informací Deníku Referendum objevila kolize dvou představ — ředitele Agentury, který má svou hlavu, a loajálního úředníka.