Konexe na cestě

Míra Brož

Druhý text k Mezinárodnímu dni Romů popisuje zahraniční cestu hnutí Konexe. Němečtí Romové nebudou osmý duben jako Mezinárodní den Romů slavit, nemají důvod k oslavám.

V druhé polovině března proběhlo turné česko-romského sdružení Konexe a jeho přátel po německých městech. Aktivisté a aktivistky navštívili během téměř dvoutýdenního turné řadu měst a před německým publikem mluvili o násilných protiromských demonstracích v České republice, jejich dopadech na romské komunity, o selhání politiky sociální integrace Romů v ČR, o fenoménu popírání romského holokaustu a o provozování prasečí velkofarmy v místě genocidy Romů v Letech u Písku.

V každém městě uspořádaly Konexe s přáteli veřejné vystoupení zorganizované vždy ve spolupráci s místní romskou, lidskoprávní , uměleckou skupinou, či univerzitou. „Místa, kam jsme naše infotour přivezli, byla velmi rozdílná — mluvili jsme k lidem ve squatech, stejně jako na prestižních univerzitách. Myslím, že se nám daří dělat v Německu z popírání holokaustu Romů v České republice diskutované téma,“ říká Jozef Miker, aktivista Konexí.

„Místa, kam jsme naše infotour přivezli, byla velmi rozdílná — mluvili jsme k lidem ve squatech, stejně jako na prestižních univerzitách.

Turné pro Konexe zorganizovali aktivisté a aktivistky z Drážďan, sdružení v neformální skupině Soligruppe gegen antiromaismus Dresden. „Jsme skupina aktivistů a aktivistek z Drážďan. Dlouhodobě sledujeme situaci Romů v blízkých Čechách a snažíme se jim pomáhat. Romské komunity v severních Čechách jsme přímo na místě podporovali v době protiromských demonstrací a navštěvujeme je i v době klidu. S Konexemi spolupracujeme dlouhodobě a pojí nás přátelství. Napadlo nás, že by bylo dobré aktivizovat k solidaritě s Romy v České republice širší německou veřejnost,“ říká Jan Feldmann, mluvčí pořadatelů turné.

V průběhu turné se Konexe a jejich přátelé dozvěděli o tom, že 24.3. proběhne deportace Romů a Romek ze spolkové země Baden-Wurtenbersko do zemí, ze kterých do Německa přišli za lepším životem a že deportováni mají být i Romové, kteří se v Německu narodili, ale nemají v pořádku dokumenty. Deportace byla naplánována na smutné výročí — v tentýž den byl roku 1943 z Baden Wurtenberska vypraven transport místních Romů do vyhlazovacího tábora Osvětim II - Březinka. Konexe s přáteli se rozhodli k akci a společně s německo-romským sdružením Ternodrom zorganizovali v Dusseldorfu solidarní demonstraci proti deportaci a na podporu deportovaných.

V průběhu turné se Konexe a jejich přátelé dozvěděli o tom, že 24.3. proběhne deportace Romů a Romek ze spolkové země Baden-Wurtenbersko. Foto Gustav Pursche

Mezinárodní den Romů? Není co slavit

„Bylo to poprvé, kdy romská sdružení z Německa a České republiky zorganizovali společnou demonstraci. Bylo to poprvé, kdy čeští Romové demonstrovali svou solidaritu s Romy z Německa,“ popisuje demonstraci Jozef Miker. „Turné považujeme za velmi, velmi úspěšné. Německé publikum je velmi citlivé především k tématu popírání holokaustu. Podařilo se nám navázat spolupráci s německými skupinami, které se chtějí angažovat ve prospěch českých Romů. Posílili jsme stávající vazby,“ hodnotí turné Miroslav Brož z Konexí.

Do Německa se Konexe vrací už 8. dubna na Mezinárodní den Romů. „Němečtí Romové nebudou osmý duben jako Mezinárodní den Romů slavit, nebudou se veselit, ani zpívat nebo tančit. Převládá mezi nimi totiž názor, že na oslavy teď není vhodná doba a že by to bylo podobné, jako tanec na palubě potápějícího se Titanku. Místo oslav se Romové v Berlíně rozhodli uspořádat demonstraci proti segregování romských dětí ve vzdělávání a za zbourání prasečáku v místech romské genocidy v Letech u Písku. Konexe budou demonstrovat s nimi,“ zakončuje Brož.