Pokud mluvíte o nás, mluvte i s námi

Ivanka Čonková

Ivanka Čonková se vrací k brněnskému symposiu „Dialog uprostřed Evropy“, které se letos konalo na téma „Lidé na okraji“. Konferenci každý rok pořádá Společnost Bernarda Bolzana a mnichovská Ackermann-Gemeinde.

Byla to první politická debata u nás, na které jsem měla pocit, že o něco jde! Velice mě potěšilo, že jsem byla do těchto kruhů přizvána a dokonce mě tam označují za experta a to na základě práce, která za mnou stojí a volnočasových aktivit, které provozuji (RomaReact, Konexe, Blokujeme, Platforma pro sociální bydlení).

Bylo příjemné potkat se s lidmi, kteří tomu, co říkám, tleskají, horlivě to podporují a to i na politické úrovni. Proto bylo velice zarážející, že jsem se v tak demokratickém prostředí setkala s projevy netolerance a anticiganismu stran některých návštěvníků konference. 

Ivanka Čonková se minulý týden zúčastnila symposiu „Dialog uprostřed Evropy“. Foto Saša Uhlová, DR 

Jak o tom zběžně mluví Saša Uhlová ve svém článku o svém zážitku z konference. Margita Rácova má, na rozdíl ode mě, tak pevné nervy a laskavý postoj k lidem, že vše bravurně odargumentovala, nevědomé anticiganisty uklidnila, vyslechla a dopadlo to tak, že sami říkali: „My jsme si ty vztahy s těma našima Romama ve Varnsdorfu sami pokazili.

Není nic krásnějšího než pracovat v týmu, kde každý má své místo! A já jsem mohla navázat spolupráci s německou charitou, českým nízkoprahem, německým institutem pro Sinthy a Romy a mnoha dalšími. Díky! Snad to přispěje k pohybu novým směrem! Opre Roma!

Ještě malá kritika ke konferenci závěrem: příště pokud mluvíte o nás, mluvte i s námi. Mohlo nás Romů být na konferenci zastoupeno mnohem víc. Nejde jen o to mít Romku/Roma v panelu, ale i v neformálních debatách mezi lidmi na chodbě, při obědě, cestou...