České politické strany, souvislosti, které zůstaly nepostřehnuty

Milan Petrák

Jaké jsou výsledky analýzy zkoumající míru iracionality stran kandidujících v komunálních volbách? Ve srovnání s výzkumem provedeným před volbami do EP si výrazně polepšili Piráti následovaní KDU-ČSL, naopak ke zhoršení došlo u ANO a KSČM.

Každý politik i každý příznivec té či oné politické strany se považuje za individualitu. Přesto všichni v různé míře podléháme skupinovému chování. Autorita, která by jednotlivé politiky posoudila a rozlišila, do jaké míry jednají ve shodě s davovým myšlením, neexistuje. Nedokonalou pomůckou je analýza textu. Člověk píšící pod vlivem skupinových emocí se prozradí používáním výrazů spadajících do sedmi skupin:

1. Agresivita: nenávist k jiným názorovým skupinám se odrazí ve slovech jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.

2. Prodej iluzí: vzhlížení k „vyšším“ ideálům prozradí slova: svoboda, příroda, národ, spása atd.

3. Dogmatismus: naléhavá snaha „zachránit svět“ vede k používání slov: naprosto, rozhodně, všichni, každý atd. (naopak slova jako částečný, nevelký, ojedinělý ukazují na nízkou dogmatičnost).

4. Zaštiťování se kolektivem: člen davu používá často zájmeno my v 1. pádu.

5. Ideologické myšlení: nepřítele je třeba označit slovem končícím na —ismus.

6. Dramatičnost: přibarvování textu slovy boj, krev, smrt, strach atd.

7. Posedlost symboly: symbol zastupuje celou skupinu, ať již vlastní či konkurenční. Sem patří slova: symbol, vlajka, přísaha atd.

Seznam všech výrazů je k dispozici na webu iracionalita.net a v příloze knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku. Nezapočítávají se slova, která jsou součástí názvů a odborných termínů (ministerstvo spravedlnosti, Bohuslav Svoboda, Svobodní, svobodný software).

Pro účely analýzy jsem nashromáždil polemické (tedy kritizující, varující či na kritiku reagující) články z webů deseti hlavních politických stran z období od 15. 6. do 24. 9. (v případě Pirátů, KDU-ČSL a ANO jsem z důvodu malého množství textu období rozšířil na 1. 5. — 24. 9.). Za spolupráci při vytváření analýzy jsem vděčný Petře Štěpánové a společnosti Bisnode.

Výsledky (počet nalezených výrazů na 10 000 slov textu) jsou zobrazené v tabulce. Pro větší přehlednost jsou vysoké hodnoty odlišeny tmavou barvou buňky, střední hodnoty žlutou, nízké hodnoty bílou.

Výsledky publikované v tiskové zprávě již okomentoval Jiří Dolejš. Pouze doplním, že ve srovnání s analýzou provedenou letos před volbami do Evropského parlamentu si výrazně polepšili Piráti následovaní KDU-ČSL, naopak ke zhoršení došlo u ANO a KSČM. Pořadí i hodnoty Svobodných a Úsvitu, tedy stran, které žebříček uzavírají, se od minulé analýzy téměř nezměnily.

Za velmi zajímavé zjištění a zároveň dobrou zprávu považuji, že komunikace politických stran se postupně zklidňuje. Zatímco před parlamentními volbami 2013 dosáhl koeficient iracionality všech sledovaných stran průměrné hodnoty 392, před letošními volbami do EP to bylo 351 a aktuálně je to již jen 337. Bude zajímavé sledovat tento vývoj dále, nicméně zatím lze říct, že za poslední rok začali strany komunikovat výrazně kultivovaněji.

Že z výsledků lze usuzovat na chování stran ukazuje čerstvé hodnocení průhlednosti financování stran, které vypracovala společnost Transparency International. Ta strany „oznámkovala“ klasickým způsobem, kde jednička je nejlepší a pětka nejhorší. Z grafu je zřejmé, že strany s vysokou iracionalitou (v tomto případě Úsvit a KSČM) mají nejméně průhledné financování, zatímco strany s nízkým koeficientem (Zelení, TOP 09) patří podle analýzy Transparency International mezi nejlepší.

Další zajímavé srovnání se nabízí při použití loňské statistiky, kterou uveřejnil web kohovolit.eu a která se zabývá počtem hlasování o zrušení doživotní imunity.

Podle této analýzy nejčastěji (v 85 % případů) pro omezení imunity hlasovala Strana zelených. Naopak nikdy pro omezení nezvedli ruku poslanci ze SPR-RSČ (Sládkovi republikáni) — tato strana již neexistuje, ale z jejího chování z dob, kdy fungovala, lze usuzovat na velmi vysokou iracionalitu. Ze stran, které jsou aktuálně zastoupeny v Poslanecké sněmovně, nejhůře dopadla KSČM, jejíž poslanci hlasovali pro omezení pouze v necelé čtvrtině případů.

Graf odhaluje velmi těsný vztah (míra korelace činí -0,91) mezi koeficientem iracionality a ochotou či neochotou zrušit doživotní imunitu. Poslanci, kteří více podléhají skupinovému myšlení, sami sebe považují za „bojovníky za správné hodnoty“ soudí, že k tomu, aby mohli za tyto hodnoty „bojovat“, potřebují zvláštní privilegia.

Strana svobodných občanů, která aktuálně dosáhla nejvyššího koeficientu iracionality, nebyla nikdy ve Sněmovně zastoupena, pro imunitu, či proti ní tedy nemohla hlasovat. Na webu strany a na Facebooku však její přední členové Jiří Payne a Martin Pánek tvrdí, že jsou pro zachování imunity, a potvrzují tak zmíněný vztah.

    Diskuse
    October 6, 2014 v 13.18
    Financování KSČM
    Kde pořád berete to neprůhledné financování KSČM? To nejste ani schopní vystoupit z tunelu "standartního" (sponzorského) financování a pochopit, že to jde i jinak. Že nejste schopni dohledat sponzory neznamená, že jsou netransparentní, ale to znamená, že více méně NEEXISTUJÍ !!!!
    KSČM má peníze z členských příspěvků - stanovy doporučují 0.5% z příjmů člena a potom mám strana státní příspěvky (např volební 200kč za hlas do sněmovny). Více méně nic jiného? Co je na tom proboha netransparentní????????