Hodnotový manifest Generace Z

Redakce DR

Před více než rokem se v Brně ustanovila skupina Generace Z vymezující se proti mediálně deklarované Generaci Y. Generace Z letos pořádá cyklus přednášek o zásadních společenských problémech. Zveřejňujeme hodnotový manifest této skupiny.

Devátého září 2013 spatřil světlo světa hodnotový manifest Generace Z, který byl ustavovacím textem kolektivu levicově smýšlejících mladých lidí převážně z univerzitního prostředí, kteří chtějí svoji teoretickou práci spojit se sociální a politickou angažovaností.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Název Generace Z má více významů. Předně jsme se chtěli vymezit proti mediálně deklarované Generaci Y, která definuje dnešní mládež jako flexibilní, individualizovanou a hledající jen svou vlastní realizaci v téměř dokonalém světě. Ke Generaci Z se naproti tomu řadí ti z nás, kteří v těchto heslech odhalují především prekarizaci, egoismus, prospěchářství a zavírání očí před zásadními společenskými problémy.

Nechceme se smířit s tím, že budeme žít ve společnosti těchto zásad, ani s představou, že tento systém je nejlepší ze všech možných. Jsme přesvědčeni, že je třeba hledat nové vize, které budou odpovědí na sociální a politickou krizi dneška i na hrozící globální ekologickou katastrofu. Začátek této cesty, na kterou jsme se před rokem vydali, vidíme v co nejširším propojení teorie a praxe.

Spíše než datem narození vymezujeme prostor Generace Z jasnou hodnotovou ukotveností, otevřeností vůči problémům ostatních a ochotou podílet se na budování spravedlivějšího světa. Proto lze Generaci Z číst také jako generaci změny.

Naše rok staré heslo trvá: „Nechceme být v tomto světě jen úspěšní, chceme jej posunout dál.“ K čemu je být úspěšný v neúspěšné společnosti? Dnešní konkurenční závod násilně formovaných individualit za trhem určovanými cíli, které nevedou ku prospěchu všech, je v našich očích společenským regresem a závodem ke dnu.

Záměrem Generace Z bylo vymezit se proti mediálně deklarované Generaci Y, která definuje dnešní mládež jako flexibilní, individualizovanou a hledající jen svou vlastní realizaci v téměř dokonalém světě. Foto jisc.ac.uk

Generace Z nemá svou politickou platformu, nýbrž chce budovat její základy na pevné půdě důsledné interpretace současných problémů - v lokálním i globálním měřítku. Našimi klíčovými hodnotami musí být svoboda, spravedlnost, solidarita a udržitelnost. Chceme zabránit tomu, aby se tyto pojmy staly jen vyprázdněnými rétorickými figurami.

Jsme přesvědčeni, že o význam a naplnění těchto pojmů je třeba vést diskurzivní boj s hegemonií neoliberálního kapitalismu. Vidíme, že veliké pojmy svobody a demokracie dnes fungují jako pouhé závoje, za kterými se skrývá odcizený systém korodující demokracie, rozrůstající se sociální konflikty a plíživý kolaps ekosystému.

Do našich řad patří všichni ti, kdo chtějí hledat ztracené cesty k dialogu neprivilegovaných, hodlají se v každé situaci postavit proti útisku a ostrakizaci, a mají vůli společně se podílet na skutečně demokratickém společenství, jehož výdobytky nebudou dostupné jenom vyvoleným.

Brněnský kolektiv Generace Z bude i letos aktivní a pod záštitou Masarykovy demokratické akademie bude pořádat od 7. října každých čtrnáct dnů večerní program, který se bude tentokrát věnovat soudobé kritické teorii - otázkám postkolonialismu, feminismu, globalizace či umění.

Návštěvníci se mohou těšit na přednášky Martina Škabrahy, Ondřeje Lánského, Zuzany Uhde, Ilony Švihlíkové a Pavla Sterce, na které bude navazovat řízená a následně i volná diskuze v prostoru Praha//4AM. Děkujeme na tomto místě Fóru pro architekturu a média za laskavou nabídku těchto prostor.

Náš kolektiv je otevřen všem a největší radostí nám bude, když se myšlenky Generace Z budou šířit i do dalších (a nejen univerzitních) měst a ve spolupráci s již stávajícími organizacemi budou vznikat další kolektivy, které se budou věnovat otázkám, které si dnes žádají naši pozornost.

Kolektiv Generace Z, 2014

    Diskuse
    JB
    October 2, 2014 v 13.44
    zajímavé
    ...nikdy jsem o Generaci Z neslyšel. Z tohoto článku mám však obavu, zda se nejedná o příliš akademickou záležitost, kde se "spíše mluví a méně koná". Pletu se? Bude schopna tato "organizace" docílit znatelných změn? Usiluje tato "organizace" i o znovuobjevení vztahu mezi lidmi a planetou? ...Rád budu sledovat její aktivity.