Hodnotový manifest Generace Z

Redakce DR

Před více než rokem se v Brně ustanovila skupina Generace Z vymezující se proti mediálně deklarované Generaci Y. Generace Z letos pořádá cyklus přednášek o zásadních společenských problémech. Zveřejňujeme hodnotový manifest této skupiny.

Devátého září 2013 spatřil světlo světa hodnotový manifest Generace Z, který byl ustavovacím textem kolektivu levicově smýšlejících mladých lidí převážně z univerzitního prostředí, kteří chtějí svoji teoretickou práci spojit se sociální a politickou angažovaností.

Název Generace Z má více významů. Předně jsme se chtěli vymezit proti mediálně deklarované Generaci Y, která definuje dnešní mládež jako flexibilní, individualizovanou a hledající jen svou vlastní realizaci v téměř dokonalém světě. Ke Generaci Z se naproti tomu řadí ti z nás, kteří v těchto heslech odhalují především prekarizaci, egoismus, prospěchářství a zavírání očí před zásadními společenskými problémy.

Nechceme se smířit s tím, že budeme žít ve společnosti těchto zásad, ani s představou, že tento systém je nejlepší ze všech možných. Jsme přesvědčeni, že je třeba hledat nové vize, které budou odpovědí na sociální a politickou krizi dneška i na hrozící globální ekologickou katastrofu. Začátek této cesty, na kterou jsme se před rokem vydali, vidíme v co nejširším propojení teorie a praxe.

Spíše než datem narození vymezujeme prostor Generace Z jasnou hodnotovou ukotveností, otevřeností vůči problémům ostatních a ochotou podílet se na budování spravedlivějšího světa. Proto lze Generaci Z číst také jako generaci změny.

Naše rok staré heslo trvá: „Nechceme být v tomto světě jen úspěšní, chceme jej posunout dál.“ K čemu je být úspěšný v neúspěšné společnosti? Dnešní konkurenční závod násilně formovaných individualit za trhem určovanými cíli, které nevedou ku prospěchu všech, je v našich očích společenským regresem a závodem ke dnu.

Záměrem Generace Z bylo vymezit se proti mediálně deklarované Generaci Y, která definuje dnešní mládež jako flexibilní, individualizovanou a hledající jen svou vlastní realizaci v téměř dokonalém světě. Foto jisc.ac.uk

Generace Z nemá svou politickou platformu, nýbrž chce budovat její základy na pevné půdě důsledné interpretace současných problémů - v lokálním i globálním měřítku. Našimi klíčovými hodnotami musí být svoboda, spravedlnost, solidarita a udržitelnost. Chceme zabránit tomu, aby se tyto pojmy staly jen vyprázdněnými rétorickými figurami.

Jsme přesvědčeni, že o význam a naplnění těchto pojmů je třeba vést diskurzivní boj s hegemonií neoliberálního kapitalismu. Vidíme, že veliké pojmy svobody a demokracie dnes fungují jako pouhé závoje, za kterými se skrývá odcizený systém korodující demokracie, rozrůstající se sociální konflikty a plíživý kolaps ekosystému.

Do našich řad patří všichni ti, kdo chtějí hledat ztracené cesty k dialogu neprivilegovaných, hodlají se v každé situaci postavit proti útisku a ostrakizaci, a mají vůli společně se podílet na skutečně demokratickém společenství, jehož výdobytky nebudou dostupné jenom vyvoleným.

Brněnský kolektiv Generace Z bude i letos aktivní a pod záštitou Masarykovy demokratické akademie bude pořádat od 7. října každých čtrnáct dnů večerní program, který se bude tentokrát věnovat soudobé kritické teorii - otázkám postkolonialismu, feminismu, globalizace či umění.

Návštěvníci se mohou těšit na přednášky Martina Škabrahy, Ondřeje Lánského, Zuzany Uhde, Ilony Švihlíkové a Pavla Sterce, na které bude navazovat řízená a následně i volná diskuze v prostoru Praha//4AM. Děkujeme na tomto místě Fóru pro architekturu a média za laskavou nabídku těchto prostor.

Náš kolektiv je otevřen všem a největší radostí nám bude, když se myšlenky Generace Z budou šířit i do dalších (a nejen univerzitních) měst a ve spolupráci s již stávajícími organizacemi budou vznikat další kolektivy, které se budou věnovat otázkám, které si dnes žádají naši pozornost.

Kolektiv Generace Z, 2014

  Diskuse (1 příspěvek)
  JB
  Jan Bílek
  October 2, 2014 v 13.44
  zajímavé
  ...nikdy jsem o Generaci Z neslyšel. Z tohoto článku mám však obavu, zda se nejedná o příliš akademickou záležitost, kde se "spíše mluví a méně koná". Pletu se? Bude schopna tato "organizace" docílit znatelných změn? Usiluje tato "organizace" i o znovuobjevení vztahu mezi lidmi a planetou? ...Rád budu sledovat její aktivity.