Chytré sankce aneb komu dáváme veřejné peníze

Tomáš Zdechovský

Sektorové sankce proti Rusku podle Tomáše Zdechovského přinesly nemalé množství nechtěných vedlejších efektů. Mnohem účinnější by byly tzv. chytré sankce, které spočívají v povinném rozkrytí vlastnické struktury příjemců veřejných peněz.

V posledních měsících a týdnech se v důsledku ukrajinské krize rozběhl kolotoč sankcí. Nejdříve byly vyhlášeny sankce na vybrané ruské představitele, poté sankce dopadající na celé hospodářské sektory. Jestliže individuální sankce pravděpodobně nebyly zas až tak citelné — dotčeným ruským představitelům, jimž byly blokovány účty, nic nebránilo ovládat firmy registrované v EU z Ruska, a používat jejich peníze pro osobní zájmy, tradiční sektorové sankce přinesly nemalé množství nechtěných vedlejších efektů.

Sankce je potřeba dělat chytře

Ač jsem osobně pro sankce proti Rusku za to, jak se na Ukrajině chová, „zdá se mi tento způsob sankcí poněkud nešťastným“. Na jednu stranu se dají snadno obejít, na druhou stranu vytvářejí značné vedlejší ztráty. A přitom by bylo možné uplatňovat tzv. chytré sankce, které by mířily přímo na jádro problému. Tyto chytré sankce spočívají v povinném rozkrytí vlastnické struktury příjemců veřejných peněz — „svléknutí firmy do naha“ — a zákazu poskytování veřejných peněz těm firmám, jež vlastní sankcionované fyzické osoby.

Podle Tomáše Zdechovského by se proti Rusku měly použít tzv. chytré sankce. Foto Qwertyuiop, flickr.com

Přijde mi absurdní a trestuhodné, že občané odvádějí státu své peníze ve formě daní, aby tyto peníze byly vypláceny prostřednictvím veřejných zakázek, grantů a dotací firmám, o kterých často nikdo neví, komu patří. Jakým způsobem EU a český stát kontroluje, že se peníze z evropských a národních rozpočtů nedávají firmám vlastněnými ruskými zbrojaři? Jakou jistotu má občan, že stát z jeho peněz nefinancuje přes neprůhledné vlastnické struktury vývoj zbraní cizích států nebo teroristických organizací?

Hodně lidí v pozadí čerpá evropské peníze

Jako poslanec Evropského parlamentu a člen jeho rozpočtového výboru jsem proto vyzval Evropskou komisi, aby mi sdělila, jakým způsobem kontroluje, že peníze evropských daňových poplatníků nejsou poskytovány firmám, které vlastní osoby, na něž byly uvaleny ekonomické sankce.

Nedostanu-li uspokojivou odpověď, podám vlastní návrh chytrých sankcí. Tým českých a evropských právníků v čele s Ondřejem Vondráčkem princip „svlékání firem do naha“ nedávno podrobně technicky rozpracoval. Jakmile se firma odkryje, hned vyjde najevo, které konkrétní osoby ji vlastní.

Zároveň lze snadno posoudit, zda je záhodno, aby dostávala veřejné peníze, zvláště pokud ji ovládají „nežádoucí“ osoby. Tímto chytrým řešením by se nejen zvýšila efektivita současných sankcí, ale zároveň by se přesně a účinně ťalo do živého bez zbytečných vedlejších důsledků.