Malá evropská revoluce

Dana Váhalová

Členka poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti Dana Váhalová popisuje, co očekává od J. C. Junckera jako předsedy Evropské komise a jak hodnotí jeho nominační projev.

Heslo Evropského parlamentu pro volební kampaň „Tentokrát je to jiné“ se skutečně zvolením Jean-Clauda Junckera předsedou Evropské komise potvrdilo. Zažili jsme malou evropskou revoluci, poprvé byla takto vytvořena přímá vazba mezi výsledkem evropských voleb a navržením předsedy Evropské komise.

To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se sociálně demokratická frakce, která v rámci volební kampaně slíbila respektovat vůli voličů při volbě nového předsedy Evropské komise, rozhodla podpořit pana Junckera. Zástupci sociálních demokratů v EP s ním navíc vedli intenzivní jednání o jeho novém programu.

Jsem ráda, že jím předložená agenda vnímá i naše priority, což potvrzuje i její samotný název: „Agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu.

Pozitivně vnímám například i jeho závazek „v kontextu přezkumu strategie Evropa 2020 předložit ambiciózní soubor opatření ve službách zaměstnanosti, růstu a investic,“ nebo „aktivovat v následujících třech letech dodatečné veřejné a soukromé investice do reálné ekonomiky v objemu až 300 miliard EUR“.

J. C. Juncker patří mezi nejzkušenější evropské politiky. Foto LC, flickr.com

Klíčový je pro nás i boj proti vysoké nezaměstnanosti, zejména mladých lidí a v tomto smyslu bude klíčový přezkum u víceletého finančního rámce v polovině období s cílem posílit orientaci rozpočtu EU na zaměstnanost, hospodářský růst a konkurenceschopnost.

Pro mne, jako poslankyni z Moravskoslezského kraje, je důležitá i jeho snaha o podporu průmyslu, kdy řekl: „Pevně věřím, že musíme zachovat a posílit vysoce výkonnou průmyslovou základnu pro náš vnitřní trh, protože představa, že by růst v Evropě mohl být vybudován pouze na základě služeb, je naivní. Odvětví průmyslu EU by do roku 2020 mělo vytvářet opět alespoň 20 % HDP, přičemž dnes je to méně než 16 %.“ „Po květnových volbách do Evropského parlamentu zahajujeme nový legislativní cyklus, přišel čas zvolit nový přístup. Jakožto kandidát na funkci předsedy Evropské komise spatřuji svůj hlavní úkol v tom, vybudovat v Evropě po odeznění krize nové mosty, obnovit důvěru evropských občanů, soustředit politiku na hlavní problémy, jimž čelí naše ekonomika a společnost a posílit demokratickou legitimitu na bázi metody Společenství.

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že důležitá bude realizace těchto slibů.

Evropa prošla v uplynulých letech nejhorší světovou finanční a hospodářskou krizí od druhé světové války, která ještě není úplně za námi a může se opakovat, pokud se nenajde možnost flexibilního chápání Paktu o stabilitě a růstu.

J. C. Juncker patří mezi nejzkušenější evropské politiky a má i velkou odpovědnost za to, v jakém stavu je a bude Evropská unie a nedůvěra či důvěra občanů v tuto instituci. Jeho snaha o rychlé prohloubení hospodářské a měnové unie může vést k vytvoření jádra a periferií EU, se všemi důsledky pro takové země, jako je Česká republika.

Pouze bouře ukáže, nakolik je schopný nový kapitán, kterému přeji příznivý vítr a klidné moře a nám všem v mnoha směrech nový začátek pro Evropu...