J. C. Juncker je zastáncem sociálního tržního hospodářství

Lubomír Toufar

Člen poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti Lubomír Toufar popisuje, co si slibuje od J. C. Junckera v čele Evropské komise a jak hodnotí jeho nominační projev.

V první řadě bych chtěl říci, že mě těší prohloubení demokracie v rámci Evropské unie a že byl předseda Evropské komise zvolen poslanci Evropského parlamentu, že je to zástupce nejsilnější frakce, který obdržel podporu i druhé nejpočetnější frakce. Jsem rád, že J. C. Juncker získal takovou podporu.

Pozitivně mě oslovil jeho návrh „Agendy pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu“. Jsem přesvědčen, že má hluboké znalosti o vývoji Evropské unie, jeho současném stavu a myslím si, že správně popsal existující problémy Unie včetně návrhů na jejich řešení.

J. C. Juncker chce posílit průmyslovou základnu Evropské unie  Foto LC, flickr.com

Konkrétně mě zaujala podpora růstu zaměstnanosti a investic jak veřejných, tak soukromých částkou tři sta miliard euro v následujících třech letech se směřováním do energetické a dopravní infrastruktury, vzdělání, výzkumu, inovací a obnovitelných zdrojů energie.

Dále mě J. C. Juncker oslovil tím, že chce posílit průmyslovou základnu Evropské unie tak, aby se její produkce zvýšila z šestnáctiprocentního na dvacet procent podílu HDP. Podporuji také jeho snahu bojovat proti daňovým únikům a podvodům. J. C. Juncker je přesvědčeným zastáncem sociálního tržního hospodářství a proto mě těší, že právě on byl zvolen do čela Evropské komise.