Chudoba je velké téma naší současnosti

Libor Prudký

Chudoba je problém nejen obživy a přežití, ale také sociální nejistoty, vykořenění, beznaděje a tudíž i hledání kompenzací: od alkoholu či jiných drog, přes další deviace nejrůznějšího druhu, až k zoufalým protestům a násilnostem.

Občas se téma chudoby objeví v médiích, občas se o něm zmíní některý z politiků, občas se s ním potkáváme každý. Dochází nám ale, že jde o velké téma naší současné existence? Jeho velikost bohužel spočívá především v rozsahu, hloubce a dosahu chudoby v České republice.

Předchozí vlády uváděly, že patříme k evropským zemím se skoro nejnižším procentem lidí žijících v chudobě (podle mezinárodně přijatých kritérií, vztahujících se především k příjmovému mediánu). A byl to pro ně výrazný argument pro to, aby rozpočtové škrty mířily především na ty chudší.

Pohled prostřednictvím uvedeného kritéria sice odpovídá, ale potíž je v tom, že když ho posuneme jen nepatrně výš, nejde už o 9,5 % populace, ale skoro o 20 %. Protože je tu obří skupina lidí, kteří balancují na hranici chudoby. A když bychom se posunuli ještě o kousek výš, zase by přibylo kolem 10 % obyvatel této země.

Možná ještě významnější jsou trendy. Ukazuje se, že jde o dlouhodobé nárůsty chudoby, že tudíž je i dlouhodobá perspektiva lidí v chudobě, že se jejich situace nezlepší. I když jsou poměrně značné rozsahy sociálních dávek, tak to nestačí.

Samozřejmě, že chudoba — a ta dlouhodobá zvlášť — je problém nejen obživy a přežití, ale také sociální nejistoty, vykořenění, beznaděje a tudíž i hledání kompenzací: od úniku k okamžikovému zapomnění alkoholem či jinými drogami, přes další deviace nejrůznějšího druhu, až k zoufalým protestům a násilnostem.

Růst nedůvěry a sociálního napětí ve společnosti, růst odmítání málo funkčních institucí veřejné politiky sociální spravedlnosti vedou až k odmítání samotné demokracie a svobod.

A samozřejmě sebou chudoba nese i generační přenosy: nerovnost v přístupu ke vzdělání, handicapy dětí a mladých lidí z chudých společenství a regionů, to jsou zárodky další eskalace sociálních problémů a krizí.

V úterý 12. listopadu uspořádala Masarykova demokratická akademie pod záštitou předsedy Senátu konferenci s názvem „Chudoba v České republice“. Cílem konference bylo otevřít cestu tomuto odmítanému tématu do veřejného prostoru tak, abychom si uvědomili, že jde o téma jednak velice aktuální a zároveň o téma nabývající na rozsahu i závažnosti. A byli jsme tudíž ochotni se jim více a soustavněji zabývat.

Zazněla řada příspěvků, které jednak ukazovaly, že je téma chudoby předmětem zájmu lidí z různých odborností a zaměření (od teoretiků a badatelů, až po praktické pomáhající organizace; od ekonomů a sociologů, až po politiky; od socialistů po liberály, atd.) a že je z čeho vycházet při řešeních.

Zároveň také konference přinesla poznatky o skutečné podobě některých mýtů (například zkoumání profesora Sirovátky ukázala, že zneužívání sociálních dávek je ze strany konkrétních osob mnohem menší, než ze strany institucí či podnikatelských subjektů), ale současně o neochotě odpovědných míst (zvláště v úrovni centra, především ministerstev) brát některé naprosto zřejmé problémy vážně.

Aktuálně jde hlavně o zneužívání chudoby skrze byznys s příplatky na bydlení podnikateli zabývajícími se komerčními ubytovnami. U některých odpovědných pracovníků jasně převažuje formální „vyřešení“ nad snahou o řešení faktické.

V tomto směru je velmi „úspěšné“ Ministerstvo pro místní rozvoj, zvláště jeho příprava materiálu Komplexní řešení sociálního bydlení, v němž hraje hlavní - a neblahou - roli náměstek ministra MMR Kalous a jeho tým. To bylo během uvedené konference také několikrát konstatováno.

Zároveň byl jasně formulován problém rostoucí chudoby pracujících, zase spojovaný s neplněním povinností ze strany zaměstnavatelů a zneužíváním zoufalé situace zaměstnanců. Doufejme, že se podaří alespoň část příspěvků zveřejnit v odborném tisku. Dnešní podoba příspěvků je k dispozici v archivu Masarykovy demokratické akademie v Praze.

Jestliže bychom hledali společnou notu vystoupení na uvedené konferenci o chudobě v ČR, pak by to byla právě nezbytnost podstatně větší váhy tématice chudoby v politické, správní, vzdělávací, mediální a dalších oblastech života společnosti v České republice. Zaznělo výrazně, že jde i o duchovní (či hodnotový) problém — problém respektu vůči důstojnosti lidí, bez ohledu na jejich životní standard či příjmovou a vlastnickou úroveň.

Nevím, zda se prostřednictvím této konference povedlo upozornit na téma chudoby tak, abychom si uvědomili jeho faktickou závažnost a dopad. Asi bude potřeba podobných aktivit víc. A hlavně bude nezbytné otočit pohled na společnost a občany této země ne jako na rozpočtové či účetní jednotky, ale jako na živé lidi. Pokud nepřeváží humanistický základ politiky v této zemi, nedojde ke zlepšení.

Má smysl připomínat, že humanistická východiska a cíle jsou jedním ze základů demokracie a usilování o otevřenou společnost? Nebo jsme na to už opravdu zapomněli?

  Diskuse
  ??
  November 21, 2013 v 7.50
  Žijete v bludu p. Prudký.
  Největším ohrožením demokracie a humanity není chudoba (ta snad ani neexistuje podle pravicových médií). Největší nebezpečí představuje" ten zmrd komunistickej zasranej na Hradě". Ten odkaz níže je tam proto, aby mne zase někdo nenapadl, že se vyjadřuji vulgárně a nekulturně. Je to citace kulturtrégra Davida Černého. Jistě váženého umělce mezi liberálními humanisty z kavárny.

  http://www.literarky.cz/domaci/16300-stelte-si-na-prezidenta
  November 21, 2013 v 12.44
  věcně, pane Kuchejdo!
  Tady jste na špatné adrese, nevím tu o nikom, kdo by obdivoval Davida Černého, tedy já určitě ne. Takovéto výkřiky pište do Respektu, Reflexu či MF Dnes, kde možná najdete vděčné publikum.

  Chudoba je vážné téma naší současné společenské situace a pan Prudký odborně i srozumitelně ukazuje v čem a uvažuje nad tím, jak to analyzovat a co s tím dělat. Výkřiky týkající se Davida Černého určitě nenapomohou s řešením situace.
  ??
  November 21, 2013 v 19.03
  Uznání a poklona p. Prudkému a hanba Šimsovi.
  Možná máte špatnou paměť soudruhu Šimso. Já jsem zase lenivý, ale troufám si bez počítání říci, že článků na DR věnujících se chudobě bylo po prezidentské volbě mnohem méně , než článků bojujících za záchranu demokracie, kterou se snaží zničit "lidožrout na hradě". Před panem Prudkým a jeho příspěvkem hluboce smekám. Před vámi ovšem ne p.Šimso. Když stejný názor (problém je chudoba) vyjádřil p. Sostrzionek, podporoval jste lživou, dehonestační a hysterickou kampaň vedenou proti němu a televizi. Překrucoval jste fakta a lhal jste. Tak mne prosím nikam neposílejte. DR vám naštěstí ještě nepatří.
  November 21, 2013 v 22.49
  Pane Kuchejdo, neurážejte mě!
  P. Siostrzionek neříkal nic takového jako pan Prudký, ale svým televizním výstupem se postavil na stranu agresorů proti Romům, proto jsem se přihlásil k petici radě ČT slečny Rychlíkové, kterou jste zde nevybíravě urážel.
  ??
  November 23, 2013 v 11.44
  Na vybíravé, přímo filozofické urážení nemám díky komunistům vzdělání.
  Každý zde diskutující, si může přehrát slova p. Siostrzonka a přesvědčit se jak p.Šimsa opět lže.

  http://www.youtube.com/watch?v=ZYXCp_w6GhA

  "Obrovské množství ohlasů" na článek p. Prudkého je jakýmsi ukazatelem zájmu inteligence soustředěné okolo DR o problém chudoby.

  Pro srovnání : restituce 74 p
  "kavárna" 84 p
  Zeman imbecil 53 p
  Putin 35 p

  Jistě by šlo pokračovat.


  MK
  November 23, 2013 v 13.17
  Pane Kuchejdo,
  "Obrovské množství ohlasů" na článek p. Prudkého je jakýmsi ukazatelem zájmu inteligence soustředěné okolo DR o problém chudoby.
  Tento podle mne mylný názor, totiž že nediskutované články nikoho nezajímají, je zastáván mnohými diskutujícími zde. Ale myslím, že tomu tak není. Je to naopak tím, že se o nich všichni shodneme. Článek pana Prudkého zkrátka nevyvolává polemiku. A psát desítky příspěvků na téma: "autor článku má naprostou pravdu" přece nemá žádný smysl.
  Vaše srovnání ve skutečnosti říká, že tu chodí zastánci i odpůrci Miloše Zemana, církevních restitucí, pražské kavárny, Vladimíra Putina. Ale nechodí sem žádní zastánci chudoby.
  Koneckonců, i vy sám tu nediskutujete o chudobě, ale o Zemanovi a Davidu Černém.
  ??
  November 23, 2013 v 13.36
  Máte pravdu, také nediskutuji o tom s čím souhlasím.
  Ale stále si troufám tvrdit, že množsví článků o chudobě v porovnáním s jinými tématy je podstatný. Hezký den.
  ??
  November 23, 2013 v 13.58
  Do Mnichova informace neproniknou ?
  Možná jste si nevšiml, že stále upozorňuji, že problém je rostoucí chudoba, nikoliv "agenti KGB, kteří okupují hrad spolu se Zemanem". Stále, i když poněkud liknavě což pokorně přiznávám , upozornňuji na ty jež se k sociálním problémům vyjadřují kvalifikovaně a na vysoké úrovni. Přesto mám možná mylný pocit, že "obyvatelé DR " je neznají. Pokud se pletu přijměte mou omluvu. Tedy pro připomenutí. I. Švihlíková, V. Umlauf, J. Keller,K. P. Lauterbachová , I. Puskajlerová . Samozřejmě jsem zapomněl, nebo neznám spoustu dalších.
  November 23, 2013 v 21.31
  Informace pro p. Kuchejdu
  Vaška Umlaufa znám 33 let, umlaufoviny a e-republiku samozřejmě čtu a jak sleduji diskuse na DR, tak nejsem sám. Není třeba kopat do otevřených dveří. Filosofii jsem ve starém režimu studoval na bytových seminářích a prostřednictvím samizdatu, na univerzitě až po revoluci. To vysvětluji ohledně toho soudruha, kterým jste asi nezamýšlel se ke mně hlásit jako ke svému druhovi.